Λούσις Τραστ Σχολή Αρκέην Λούσις Πρες
Βιβλία Α.Α.Μπ.
Η Παγκόσμια
Καλή Θέληση
Τρίγωνα Η Μεγάλη
Επίκληση
Αναζήτηση

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης

Παγκόσμια Ημέρα
                       Επίκλησης
Lotus Flower image

Φυλλάδια σε ηλεκτρονική μορφή

Διανομή της Διδασκαλίας

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι τα Τρίγωνα είναι τώρα διαθέσιμα στις ιστοσελίδες μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά επιλέξετε τον σύνδεσμο των Τριγώνων.
In the Tracks of
                     Hercules Στα Ίχνη του Ηρακλή
Μια νέα Δημιουργική Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
(πληροφορίες στην Αγγλική γλώσσα)

http://www1.lucistrust.org/hercules/


Οι παγκόσμιες δραστηριότητες του Λούσις Τραστ, που ίδρυσαν η Αλίκη και ο Φόστερ Μπέιλυ, είναι αφιερωμένες στην καθιέρωση ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Αυτές ορμώνται από την αγάπη του Θεού, που εκφράζεται μέσω της αγάπης για την ανθρωπότητα και της υπηρεσίας της ανθρώπινης φυλής.

Οι δραστηριότητες του Λούσις Τραστ προάγουν την εκπαίδευση του ανθρώπινου νου προς αναγνώριση και εφαρμογή των πνευματικών αρχών και αξιών πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια σταθερή και ανεξάρτητη παγκόσμια κοινωνία.

Το Λούσις Τραστ δημιουργήθηκε το 1922 για να χρησιμεύσει ως ο νομικός και οικονομικός φορέας για διάφορες δραστηριότητες παγκόσμιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της Σχολής Αρκέην, των εκδοτικών Εταιρειών Λούσις Πρες, των Τριγώνων, και διαφόρων δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης. Το Λούσις Τραστ διαχειρίζεται επίσης το Ταμείο Βιβλίων του Θιβετανού για τη διαιώνιση των διδασκαλιών του Θιβετανού Διδασκάλου Τζβαλ Kουλ (Djwhal Khul) και της Αλίκης Α. Μπέιλυ.

Όλες οι δραστηριότητες του Λούσις Τραστ είναι μη κερδοσκοπικές, συμπεριλαμβανομένου του εκδοτικού τμήματος. Το Λούσις Τραστ δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα και είναι εξολοκλήρου εξαρτώμενο από τις εθελοντικές συνεισφορές, μεγάλες και μικρές, που γίνονται από εκείνα τα άτομα που αναγνωρίζουν και επιθυμούν να βοηθήσουν την εκπλήρωση του σκοπού του.

Η βάση όλων των δραστηριοτήτων του Λούσις Τραστ έχει αναπτυχθεί με την αρχή ότι η πνευματική αλήθεια πρέπει να δοθεί ελεύθερα και να μοιραστεί με όλους επειδή καμία υλική αξία δεν μπορεί να σφετερισθεί αυτή την αλήθεια και επειδή κανένας δεν πρέπει να τη στερηθεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Επομένως, τα μαθήματα που προσφέρει η Σχολή Αρκέην, οι διασκέψεις, τα σεμινάρια, οι μηνιαίες συναντήσεις διαλογισμού και η διανομή έντυπης ύλης σε όλο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες γίνονται βάσει της εθελοντικής οικονομικής προσφοράς.

Το Λούσις Τραστ δεν είναι πολιτικός ή θρησκευτικός οργανισμός. Δεν υποστηρίζει κάποια ιδιαίτερη δοξασία ή δόγμα.


Κύρια Σελίδα | Σχολή Αρκέην | Λούσις Πρες | Παγκόσμια Καλή Θέληση | Τρίγωνα |
Η Μεγάλη Επίκληση | Μηχανή Αναζήτησης | Συναντήσεις & Φεστιβάλ | Παραγγείλετε |
Συνεισφέρετε οικονομικά στο Λούσις Τραστ | Επικοινωνία

Εκδίδεται από το Λούσις Τραστ © Lucis Trust 1997-2005