ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΚΕΗΝ

Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην 2018

Νέα Υόρκη: 28-29 Απριλίου 2018
Γενεύη: 19-20 Μαΐου 2018
Λονδίνο: 26-27 Μαΐου 2018

Περισσότερα

Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην 2017

ΤΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: Ας εφελκύσει ο όμιλος τη δύναμη της Σαμπάλλα και ας καταδείξει τη θέληση-για-το-καλό σε νέα και δυναμική ζωντάνια
Νέα Υόρκη: 13-44 Μαΐου 2017
Γενεύη: 3-4 Ιουνίου 2017
Λονδίνο: 10-11 Ιουνίου 201

Περισσότερα

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΚΕΗΝ 2016

ΤΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: Ας μοχθήσει ο όμιλος προς εκείνη την υποκειμενική σύνθεση και την τηλεπαθητική αλληλεπίδραση που τελικά θα εκμηδενίσει το χρόνο.
Νέα Υόρκη: 23-24 Απριλίου 2016
Γενεύη: 14-15 Μαΐου 2016
Λονδίνο: 21-22 Μαΐου 2016

Περισσότερα

Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην 2015

ΤΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: Είθε ο όμιλος να προχωρήσει μπροστά – έξω από το πυρ, μέσα στο ψύχος και προς μία νεώτερη ένταση.
Νέα Υόρκη: 2 -3 Μαΐου 2015
Γενεύη: 23 - 24 Μαΐου  2015
Λονδίνο: 30 - 31 Μαΐου  2015

Περισσότερα

Arcane School Conference 2014

Keynote: Let the Path of Recognitions Lead to Group Revelation
New York: May 10-11, 2014
Geneva: June 7-8, 2014 
London: June 14 - 15, 2014

Περισσότερα

Arcane School Conference 2013

Keynote:  Let the group transfigure life in terms of accomplishment.
London: May 25 - 26, 2013
Geneva: May 18 - 19, 2013 
New York: April 27 - 28, 2013

Περισσότερα

2012

Keynote: Let the “bridge of souls and servers” link the subjective and objective worlds, thus aiding the Christ in his work.
New York, May 5 - 6; Geneva May 26 - 27; London June 2 - 3

Περισσότερα

Arcane School Conference 2011

Keynote: Let the will-to-love fire the entire world with the ‘spirit of relationship’.
NEW YORK: May 14-15, 2011 | Audio Recordings
GENEVA: June 4–5, 2011
LONDON: June 11–12, 2011 | Audio Recordings

Περισσότερα

2010

Keynote: Let sustained effort be the seed of synthesis, the force which binds together that which has been separated.
New York ...... May 1-2 2010.Conference   Audio Recordings
Geneva ...... May 22–23 2010Conference   Audio Recordings
London ...... May 29–30 2010Conference Audio Recordings

Περισσότερα

Arcane School Conference 2009

Let the group stand with the new group of world servers as a great “army of implacable spiritual will” in a time of decision.
New York ....... May 9 - 10   Audio Recordings
Geneva ..... May 30 - 31
London ..... June 6 - 7 Audio Recordings

Περισσότερα