Βιβλία της Αλίκης Μπέιλη στην Αγγλική γλώσσα

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια σαφή βάση στον αποκρυφιστή για τη μελέτη της συνείδησης σε βάθος καθώς και σε ορθή σχέση με το πρότυπο της ζωής του σύμπαντος. Το «άτομο» προβάλλει σαν ένα μικροσκοπικό αλλά τέλειο πανομοιότυπο της ενεργειακής δομής που είναι κοινή σε όλες τις μορφές ζωής – κοσμικές, πλανητικές, ανθρώπινες και υπανθρώπινες.

Note : This is the Greek version of the book.

Για να αγοράσετε αυτό το βιβλίο

Περισσότερα
ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η αναγνώριση του πεπρωμένου της ψυχής των εθνών κάτω από το φως της διδασκαλίας αυτού του βιβλίου έχει πρακτική σημασία σήμερα που αναζητούμε μια διεθνή ισορροπία. Οι ενέργειες και ιδιότητες των Ακτίνων που επηρεάζουν τους λαούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νοημοσύνη για να προωθήσουν την κατανόηση και την ενότητα.

Περισσότερα
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - (Τομ. Ι)

Δύο τόμοι που περιέχουν μια σειρά προσωπικών και ομαδικών οδηγιών που δόθηκαν σ’ έναν μικρό αριθμό υποψηφίων, για μια περίοδο δεκαπέντε ετών, από έναν δάσκαλο της Σοφίας. Περιλαμβάνουν λεπτομερή διδασκαλία για το Διαλογισμό, τη Μύηση και τα έξι στάδια της Μαθητείας. Τονίζουν τη νέα εποχή και προσφέρουν μια πρωτοποριακή εισήγηση της αναγκαιότητας του ομαδικού έργου, της ανάπτυξης της ομαδικής συνείδησης και της αλλαγής στην εκγύμναση για μύηση από άτομα στους ομίλους μαθητείας.

Περισσότερα
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - (Τομ. ΙΙ)

Δύο τόμοι που περιέχουν μια σειρά προσωπικών και ομαδικών οδηγιών που δόθηκαν σ’ έναν μικρό αριθμό υποψηφίων, για μια περίοδο δεκαπέντε ετών, από έναν δάσκαλο της Σοφίας. Περιλαμβάνουν λεπτομερή διδασκαλία για το Διαλογισμό, τη Μύηση και τα έξι στάδια της Μαθητείας. Τονίζουν τη νέα εποχή και προσφέρουν μια πρωτοποριακή εισήγηση της αναγκαιότητας του ομαδικού έργου, της ανάπτυξης της ομαδικής συνείδησης και της αλλαγής στην εκγύμναση για μύηση από άτομα στους ομίλους μαθητείας.

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Η εκπαίδευση είναι, ή θα έπρεπε να είναι, μια συνεχής διαδικασία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, που να ασχολείται περισσότερο με τη διεύρυνση της συνείδησης παρά με την απόκτηση γνώσης. Μόνη της η γνώση είναι ένα αδιέξοδο, εκτός αν φέρεται σε λειτουργική συσχέτιση με το περιβάλλον, τις κοινωνικές ευθύνες, τις ιστορικές τάσεις, τις ανθρώπινες και οικουμενικές συνθήκες και, πάνω απ' όλα, με την εξέλιξη της συνείδησης. Είναι ουσιαστικά, μια διαδικασία που οδηγεί στη συμφιλίωση του ανθρώπινου και του θείου στοιχείου στη σύνθεση ενός ανθρώπινου όντος. Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός των εκπαιδευτικών μεθόδων θα πρέπει να είναι η ορθή σχέση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, του πνεύματος και της ύλης, του όλου και του μέρους.

Περισσότερα
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Αυτό το βιβλίο δείχνει την αλληλεξάρτηση της Ανθρωπότητας που κρατάει τα κλειδιά της λογικής, της Ιεραρχίας που είναι η ιερή καρδιά του πλανήτη μας και της Σαμπάλα, ή των ελεύθερων εκείνων Ζωών, που είναι οι θεματοφύλακες του Σκοπού του πλανητικού μας Λόγου. Αυτή η αλληλεξάρτηση εκδηλώνεται σήμερα με την αγάπη, τη θυσία και την υπηρεσία, τις τρεις αυτές όψεις που καλύπτουν από κοινού τις ανάγκες του συνόλου.

Περισσότερα
AΠΟ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ

Οι πέντε μυήσεις του Ιησού κατά τη διάρκεια της ζωής Του στην Παλαιστίνη είναι γνωστές ως Γέννηση, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Σταύρωση, Ανάσταση και Ανάληψη. Μέσα απ’ αυτά τα πέντε στάδια της Πορείας, παρακολουθούμε τον Κύριο απ’ τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά. Αυτές οι εμπειρίες είναι και συμβολικές και πραγματικές, θέτοντας οδηγούς κατά την πορεία του μαθητή. Εξηγούν την εμπειρία της ανθρώπινης ψυχής μέσα από τα πέντε στάδια της πνευματικής της πορείας και είναι ανεκτίμητες στον άνθρωπο, δείχνοντας το τεράστιο εύρος των πέντε εμπειριών.

Περισσότερα
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ

Ανάμεσα στη διάνοια και στην ενόραση υπάρχει και θα υπάρχει ένα χάσμα, μέχρις ότου γεφυρωθεί συνειδητά μέσω διαλογισμού. Η ορθή χρήση του νου οδηγεί τη συνείδηση στο όμορφο, το καλό και το αληθινό, που είναι ιδιότητες της ψυχής, μέσω των πέντε διαλογιστικών σταδίων: συγκέντρωση, διαλογισμός, θεωρία, φώτιση και ερμήνευση. Έτσι αυτά τα πέντε στάδια οδηγούν στην ένωση με την ψυχή και στην άμεση γνώση της θείας φύσης.

Περισσότερα
ΓΟΗΤΕΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η παγκόσμια θυμική αυταπάτη –το σύνολο της άγνοιας, του φόβου και της απληστίας του ανθρώπου– μπορεί να διασκορπιστεί με τη διαυγή, περιεκτική σκέψη εκείνων στους οποίους αφυπνίζεται το ψυχικό στοιχείο. Η θυμική αυταπάτη προκύπτει από μια αρνητική συναισθηματική εστίαση, ο διασκορπισμός της θυμικής αυταπάτης εξαρτάται από τη «φωτισμένη σκέψη».

Περισσότερα
ΜΥΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ

Η μύηση είναι ένα θέμα που ασκεί μεγάλη γοητεία στους διανοούμενους κάθε σχολής σκέψης, ακόμη και σ’ εκείνους που τηρούν σκεπτικιστική και επικριτική στάση. Η μύηση είναι μια διεύρυνση της συνείδησης που οδηγεί σε αποκάλυψη και φώτιση. Στο βιβλίο αυτό σκιαγραφείται το έργο της πλανητικής Ιεραρχίας και δίνονται οι Δεκατέσσερις Κανόνες με τους οποίους ο νεοφώτιστος μπορεί να γίνει Υποψήφιος στην Πύλη της Μύησης.

Περισσότερα
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο διαλογισμός δεν είναι μόνο μια τεχνική εκγύμνασης του νου –που στις μέρες μας ασκείται όλο και περισσότερο– αλλά ένα μέσο επιτυχημένης ευθυγράμμισης, ένωσης και ταύτισης με την ψυχή, τον Χριστό και σε τελευταία ανάλυση με τον «Πατέρα». Ο διαλογισμός σχετίζεται με την ροή της ενέργειας, συνεπώς πρέπει να κατανοηθούν και να αποφευχθούν οι πιθανοί του κίνδυνοι και να υιοθετηθούν τεχνικές που θα είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Το βιβλίο αυτό εκθέτει τους βασικούς παράγοντες, γενικούς και ειδικούς, που προσδιορίζουν ότι ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της επιστήμης του διαλογισμού είναι η πλανητική υπηρεσία.

Περισσότερα
ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Αυτός ο τόμος αποτελεί μια πρωτότυπη παράφραση, με σχόλια, των Σούτρας του Πατάνζαλι. Οι Γιόγκικες Σούτρας έχουν αρχαία καταγωγή και καταγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Πατάντζαλι, που θεωρείται ο ιδρυτής της Σχολής της Ράτζα Γιόγκα. Ο έλεγχος του νου και η φώτισή του από την ψυχή πραγματοποιούνται με την εξάσκηση στη Ράτζα Γιόγκα.

Περισσότερα
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Έξι βασικά παγκόσμια προβλήματα –η ψυχολογική αποκατάσταση των εθνών, το παγκόσμιο πρόβλημα των παιδιών, κεφάλαιο και εργασία, το πρόβλημα των φυλετικών μειονοτήτων, εκκλησίες και η διεθνής ενότητα– με πολλές προεκτάσεις, εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες προόδου της ανθρωπότητας. Σε σχέση με αυτά τα προβλήματα, σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται μία προοπτική, και ακόμα οι πνευματικοί παράγοντες και τα υποκειμενικά αίτια που έχουν σχέση με τις εξωτερικές εμφανίσεις και τις επιδράσεις στην παγκόσμια σκηνή.

Περισσότερα
Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πολλές θρησκείες αναμένουν σήμερα τον ερχομό ενός Αβατάρ ή ενός Λυτρωτή. Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού, ως παγκοσμίου Διδασκάλου για την εποχή του Υδροχόου, παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ως επικείμενο γεγονός, λογικό και πρακτικό στη συνοχή της θείας αποκάλυψης σε όλες τις εποχές. Ο Χριστός ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα μπορεί να μαθευτεί και να γίνει κατανοητός ως «η ίδια μεγάλη Ταυτότητα σε όλες τις παγκόσμιες θρησκείες».

Περισσότερα
Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Είναι ευρέως αποδεκτό αποκρυφιστικό γεγονός ότι η ψυχή εργάζεται μέσα από το μηχανισμό της τριπλής προσωπικότητας –τα νοητικά, τα συναισθηματικά και τα αιθερικό-φυσικά πεδία της συνείδησης– για τη διέγερση των τριών κόσμων της ανθρώπινης εξέλιξης. Η μέθοδος με την οποία η ψυχή και οι φορείς της προσωπικότητας δρουν αμοιβαία και λειτουργούν μαζί, εκτίθενται σ’ αυτό το βιβλίο. Έτσι γίνεται ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στην πραγματικότητα ο ανθρώπινος οργανισμός.

Περισσότερα
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Καθώς η ανθρώπινη φυλή πετυχαίνει όλο και περισσότερο τη νοητική πόλωση, –αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης δύναμης του νοητικού στοιχείου–, η χρήση της γλώσσας για τη μεταβίβαση των σκέψεων θ’ ατονεί όλο και περισσότερο. Η αύξηση της τηλεπαθητικής επικοινωνίας θα μας οδηγήσει σε μια εποχή καθολικότητας και σύνθεσης. Θα πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής, οι νόμοι, η τεχνική και η διαδικασία της τηλεπαθητικής επικοινωνίας να εκτεθούν απλά, ώστε να γίνουν κατανοητά, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.

Σε πρακτικό επίπεδο, η νοητική κατανόηση και η νοητική συμπάθεια θα καταστήσουν δυνατή την αληθινή αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα έναν τελείως νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Περισσότερα
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣ

Η Πραγματεία για το Κοσμικό Πυρ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1925, ήταν το τρίτο βιβλίο που γράφτηκε από κοινού με τον Θιβετανό δάσκαλο (Ντ. Κ.) και φέρνει την εγγενή μαρτυρία ότι θα παραμείνει σαν το κυριότερο και πιο μακρόπνοο τμήμα της τριαντάχρονης διδαχής. Σ’ αυτό το βιβλίο ο Θιβετανός έδωσε το ψυχολογικό κλειδί της Κοσμικής Δημιουργίας. Αν μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε το σκοπό του βιβλίου, θα λέγαμε ότι είναι πενταπλός: α) να δώσει μια μεστή και συνοπτική σκιαγράφηση ενός συστήματος κοσμολογίας, φιλοσοφίας και ψυχολογίας που θα μπορέσει, ίσως, να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο, β) να διευκρινίσει τη σχέση πνεύματος και ύλης, η οποία εκδηλώνεται ως συνείδηση, γ) να εκθέσει τη συνεκτική ανάπτυξη όλων όσων βρίσκονται μέσα σ’ ένα ηλιακό σύστημα και να καταδείξει ότι καθετί εξελίσσεται, δ) να δώσει πρακτικές πληροφορίες για εκείνα τα εστιακά σημεία ενέργειας που βρίσκονται στα αιθερικά σώματα του Ηλιακού Λόγου, του μακρόκοσμου και τους ανθρώπους του μικρόκοσμου, ε) να δώσει μερικές πληροφορίες για τη θέση και το έργο εκείνων των αισθαντικών ζωών που σχηματίζουν την ουσία της αντικειμενικότητας και να υποδείξει τη φύση εκείνων των Ιεραρχιών των Υπάρξεων που σχηματίζουν απ’ την ουσία τους όλα όσα είναι ορατά και γνωστά.

Περισσότερα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. Ι)

Οι δύο τόμοι της Εσωτερικής Ψυχολογίας προχωρούν εκτενώς στην ψυχολογική απεικόνιση του ανθρώπινου όντος, σχετίζουν το διάγραμμα της ανθρώπινης ψυχολογίας με τις παγκόσμιες συνθήκες και με τις μελλοντικές δυνατότητες. Η Εσωτερική Ψυχολογία πιστεύει ότι η εξέλιξη είναι η εξέλιξη της αυτογνωσίας, σύμφωνα με την οποία η ψυχή μας, διαμέσου της προσωπικότητας διαδοχικά, αναγνωρίζει τις πνευματικές της πηγές και γίνεται ένα μ’ αυτές. Μια σύνθεση σκέψεων και ένα σύνολο προθέσεων μπορεί να καθιερωθεί στον κόσμο για να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες η ειρήνη μπορεί να ευδοκιμήσει και ο Χριστός μπορεί να επανεμφανιστεί.

Περισσότερα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. ΙΙ)

Οι δύο τόμοι της Εσωτερικής Ψυχολογίας προχωρούν εκτενώς στην ψυχολογική απεικόνιση του ανθρώπινου όντος, σχετίζουν το διάγραμμα της ανθρώπινης ψυχολογίας με τις παγκόσμιες συνθήκες και με τις μελλοντικές δυνατότητες. Η Εσωτερική Ψυχολογία πιστεύει ότι η εξέλιξη είναι η εξέλιξη της αυτογνωσίας, σύμφωνα με την οποία η ψυχή μας διαμέσου της προσωπικότητας διαδοχικά αναγνωρίζει τις πνευματικές της πηγές και γίνεται ένα μ’ αυτές. Μια σύνθεση σκέψεων και ένα σύνολο προθέσεων μπορεί να καθιερωθεί στον κόσμο για να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες η ειρήνη μπορεί να ευδοκιμήσει και ο Χριστός μπορεί να επανεμφανιστεί.

Περισσότερα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη της Εσωτερικής Αστρολογίας έχει ειπωθεί ότι θα είναι η βασική αποκρυφιστική επιστήμη του μέλλοντος. Η αστρολογία περιγράφεται σ’ αυτό το βιβλίο ως «η επιστήμη των σχέσεων», μια επιστήμη που ασχολείται μ’ εκείνες τις ρυθμιστικές ενέργειες και δυνάμεις που δρουν μέσω και πάνω σε ολόκληρο το πεδίο του διαστήματος και σ’ όλα όσα περιέχονται σ’ αυτό.

Περισσότερα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Σήμερα αρχίζει η αναγνώριση απ’ όλους τους κλάδους της ιατρικής ότι τα αίτια όλων των ασθενειών πρέπει ν’ αναζητηθούν από τη μία στις κρυμμένες διαθέσεις του νου και της συγκινησιακής φύσης, και από την άλλη στη ζωή της αναστελλόμενης ή υπερβολικής έκφρασης του σεξ. Η Εσωτερική Θεραπευτική περιλαμβάνει τη γνώση της σύστασης του ανθρώπου ως πνευματικού όντος καθώς και τη βιολογία και την ανατομία της φυσικής του μορφής. Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφονται οι επτά ακτινικές τεχνικές της θεραπευτικής, αναπτύσσονται οι νόμοι και οι κανόνες της θεραπείας, παρουσιάζονται τα βασικά αίτια των ασθενειών και δίνονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις για την άσκηση της Θεραπευτικής.

Περισσότερα
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ

Το πρώτο μέρος αυτούς του τόμου περιέχει τους Δεκατέσσερις Κανόνες για Ομαδική Μύηση, μια επέκταση της διδασκαλίας που δόθηκε στη Μύηση, Ανθρώπινη και Ηλιακή πάνω στους Δεκατέσσερις Κανόνες για υποψήφιους μαθητές και μυημένους.

Το δεύτερο μέρος περιέχει τις εννέα μυήσεις με τις οποίες ο μαθητής απελευθερώνεται προοδευτικά από τις διάφορες μορφές της πλανητικής μας ζωής. Η δυνατότητα της ομαδικής μύησης αποτελεί μια ανάπτυξη της τωρινής εποχής· αυτός ο τόμος τονίζει την ανάπτυξη της ιδέας της ομάδας – ομαδική υπηρεσία, ομαδική ευθύνη, ομαδική μύηση και ομαδική απορρόφηση στο Ιεραρχικό κέντρο.

Περισσότερα
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

Το βιβλίο αυτό περιέχει τους Δεκαπέντε Κανόνες της Μαγείας και του ψυχικού ελέγχου, οι οποίοι βασίζονται πάνω στα λόγια της Μπαγκαβάτ Γκιτά: «Αν και είμαι Αγέννητος, η Ψυχή που δεν πεθαίνει ποτέ, αν και είναι ο Κύριος της Ύπαρξης, όμως, σαν Κύριος της φύσης Μου, εκδηλώνομαι με τη μαγική δύναμη της Ψυχής».

Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει την προσοχή μας πάνω στην όψη ζωή, και στην πρακτική εφαρμογή της αλήθειας στην καθημερινή ζωή του υποψηφίου∙ εξετάζεται πως μπορούμε να γίνουμε πρακτικοί μάγοι και με ποιο τρόπο μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε τη ζωή του πνευματικού ανθρώπου μέσα στους δικούς μας ιδιόρρυθμους καιρούς, στη δική μας κατάσταση και στο δικό μας περιβάλλον.

Περισσότερα
Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η Αλίκη Μπέιλη ξεκίνησε τη μαθητεία της με το διδάσκαλο Koot Humi και συνέχισε με τον Θιβετανό διδάσκαλο Djwhal Khul με τον οποίο και προγραμμάτισε μια σειρά βιβλίων, παρουσιάζοντας την επόμενη φάση στη συνέχεια της Αρχαίας Σοφίας, μια δουλειά τριάντα χρόνων. Στο τέλος αυτής της περιόδου, Δεκέμβριος 1949, η Αλίκη Μπέιλη πέθανε, έτσι σταμάτησε κι η Αυτοβιογραφία της η οποία, παρ’ όλα αυτά, περιέχει αρκετά στοιχεία από τη ζωή της συγγραφέως, που δείχνουν τα στάδια της πορείας της απ’ τους χριστιανούς ευαγγελιστές μέχρι την κατάκτηση της επιστήμης του εσωτερισμού, καθώς και το συγγραφέα, τον ομιλητή και το δάσκαλο.

Περισσότερα
Complete Set of the 24 Alice A. Bailey Books (paperback)

20% off full price

$365.60 (originally $457.00) | £257.60 (originally £322.00)    

These 24 books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom — a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form suitable to each era. 

Περισσότερα