Σχέσεις Αλλαγής:  Ένας Δρόμος για την  Συνήχηση με το σύνολο της  Ζωής

Μία ομιλία που παρατέθηκε στο Σεμινάριο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2018, από την Jen Morgan, Συνιδρύτρια του Εργαστηρίου Οικονομικών Καινοτομιών (Finance Innovation Lab) και Εκτελεστική Διευθύντρια του Τραστ Ψυχοσύνθεσης (The Psychosynthesis Trust).