Εργαζόμενοι με τους Αγγέλους: Η Δημιουργία Κοινοτήτων στην Νέα Εποχή

Μια ομιλία που παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης, στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2015. Ο Tom Ravetz είναι Ιερέας της Χριστιανικής Κοινότητας – ονομασία εμπνευσμένη από τον Rudolf Steiner. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πώς οι πνευματικές ιεραρχίες ασχολούνται με την οργανωτική ζωή. Ο Tom αναφέρει πώς, μέσω της άσκησης της επιλογής «να αγαπάμε», μπορούμε να βρούμε δημιουργική ελευθερία σε κάθε κατάσταση της ζωής και με σύνεση να την χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε συν-δημιουργοί, με τους αγγέλους, των «Νέων Κόσμων».