Τι επιδιώκει η Πληροφόρηση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί παράγοντα κλειδί για την πορεία προς τη σύνθεση. Τούτο διότι μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνίας, ο συλλογικός νους της ανθρωπότητας μπορεί ταχύτερα να εξελιχθεί και να φθάσει σε επίπεδα σύνθεσης και να αναδειχθεί σε παράγοντα επίκλησης του θείου. Η ανθρώπινη σκέψη, όμως, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατευθυνθεί κατάλληλα, αν πρόκειται να επιτευχθεί αυτή η επαναστατική επιδίωξη.

Μολονότι τον κόσμο τον σαρώνει η εγωιστική επιθυμία, επιτείνεται ραγδαία ο διανοητικός προσανατολισμός, ενισχυμένος με την αγάπη-σοφία και την συγκέντρωση της σκέψης πάνω στο καλό του συνόλου, έστω κι δεν ακόμα αυτό δεν είναι άμεσα φανερό. Σημειώνεται μια τεράστια επανευθυγράμμιση προς την κατεύθυνση της σκέψης του Θεού, και καθώς αυτό μας περιλαμβάνει όλους, περιερχόμαστε σε μια ρευστή κατάσταση κι αυτό μας δυσκολεύει να παραμείνουμε σταθερά προσκολλημένοι στο πνευματικό όραμα που την έχει υποκινήσει. Καθώς όμως αποτελούμε μέρος του αιτίου που προκαλεί αυτή την μεγάλη πλανητική αναστάτωση, μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας στη λύση, στο βαθμό που δίνουμε τη δική μας ψυχολογική μάχη σε επίπεδο προσωπικότητας και εξοστρακίζουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες που σκιάζουν το φως. Μέσω του διαλογισμού μπορούμε να μετασχηματίσουμε την ενέργεια που παράγεται από την εσωτερική μας σύγκρουση, εστιάζοντας την ένταση σε ένα σημείο πάνω από το επίπεδο της καθημερινής μας συνείδησης. Μπορούμε να μάθουμε να διατηρούμε αυτό το δημιουργικό παλμό ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε στην εξάχνωση των πέπλων που διαχωρίζουν τον εσωτερικό από τον εξωτερικό κόσμο, ούτως ώστε να μπορεί να εισρέει πιο ελεύθερα η ενέργεια της πνευματικής Ιεραρχίας.

Η ορθή χρήση του πυρός του νου είναι αποφασιστικής σημασίας για την κατεύθυνση που παίρνει τελικά ο άνθρωπος. Εκείνοι που ανταποκρίνονται στο εσωτερικό όραμα καλούνται να σηκώσουν το βλέμμα τους πάνω από τα πυρά της υλιστικής ευχαρίστησης και να αναζητήσουν το καθαρό πυρ της συνείδησης της ψυχής. Αυτό το κατορθώνουμε στοχεύοντας πέρα από τη διανόηση, προς στην ενόραση – προς τη «φλόγα που αστράφτει προς εκείνα που είναι πέρα από το νου κι αποκαλύπτει στα σίγουρα την κατεύθυνση». Προς τούτο ο νους προσφέρει το θεμέλιο από όπου μπορούμε να κάνουμε αυτή την προβολή.

Ορθός νοητικός προσανατολισμός

Ένα εξαίρετο παράδειγμα ορθού νοητικού προσανατολισμού αποτελεί η δεύτερη Παγκόσμια Σύνοδος (η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2003) για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που πρόσφατα έλαβε χώρα στην Τυνησία. Σκοπός της διάσκεψης ήταν να προωθηθεί περαιτέρω ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας: Δηλαδή να προκύψει μια παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη και, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να γίνουν «προσιτά σε όλους τα οφέλη των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας». Αυτό εκφράζει αληθινά και υποδηλώνει αυτό που εννοούμε λέγοντας «να πυρποληθεί ο κόσμος με το πνεύμα της σχέσης». Το ίδιο εκφράζουν και οι προγραμματικές δηλώσεις που εκδόθηκαν κατά την πρώτη διάσκεψη: «Έχουμε από κοινού την επιθυμία και δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε μια ανθρωποκεντρική, ενιαία και προς την ανάπτυξη κατευθυνόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου ο καθένας θα μπορεί να δημιουργήσει, να προσεγγίσει, να χρησιμοποιήσει και να μοιραστεί την πληροφορία και τη γνώση, όπου τα άτομα, οι κοινότητες και οι λαοί θα υποστηρίζονται ώστε να επιτύχουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, αυτά δηλαδή τα οποία υπόσχονται οι αρχές και οι στόχοι του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σεβόμενοι πλήρως και υποστηρίζοντας την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Στο ίδιο κείμενο καταγράφονται λεπτομερώς 67 σημεία, τα οποία περιγράφουν το κοινό όραμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αν και σπάνια τέτοια έγγραφα χαρακτηρίζονται από απλότητα και δημιουργική ζωντάνια, η λεπτομερής ανάπτυξη της βασικής ιδέας υποδηλώνει τον μεγάλο όγκο της διανοητικής ενέργειας που επενδύθηκε σε αυτό. Έτσι προχωρά η διαδικασία της καταστάλαξης, καθώς οι ιδέες, αφού έχουν εμποτιστεί από την ενέργεια της σύνθεσης, αναδύονται αργά σε πιο συγκεκριμένη έκφραση. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη και έντονη ανάγκη στον κόσμο, η διαδικασία αυτή μοιάζει απελπιστικά αργή, αλλά τέτοιου είδους δυναμικές σκεπτομορφές μπορούν να συγκεντρώσουν επιπλέον δύναμη όταν κοινοποιούνται επαρκώς. Η συνειδητή επιθυμία των μαζών τούς προσδίδει μια αποφασιστικής σημασίας ώθηση, προκειμένου αυτές να εμφανιστούν στο φυσικό πεδίο συντομότερα. Μπορούμε, λοιπόν, να καταλάβουμε το ζωτικό ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης σε αυτή τη διαδικασία. Κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε σημαντική αύξηση της απαίτησης της κοινής γνώμης να ενημερώνεται για τα διεθνή και τρέχοντα θέματα και να υπάρχει πρόσβαση, σε 24ωρη βάση, στην πληροφόρηση μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων και του Ιντερνέτ. Το ενδιαφέρον αυτό στα διεθνή νέα υποδηλώνει και μια μεταστροφή από την εθνική υπόσταση τής περί ταυτότητας αντίληψης σε μια πιο οικουμενική κατάσταση συνείδησης.

Διανόηση που εξυπηρετεί την ενόραση

Το Διαδίκτυο, ως μέρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προς αυτήν την αλλαγή, που αποτελεί ένδειξη της αφύπνισης της διανοητικής δύναμης της ανθρωπότητας. Εντούτοις, η διάνοια θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για ορθούς σκοπούς και, μόνο αν το Διαδίκτυο καταφέρει να γίνει υπηρέτης της ενόρασης, αντί να παραμένει σκλάβος της επιθυμίας, θα μπορέσει αυτό το ισχυρό εργαλείο να σταθεί στο ύψος της δημιουργικής του δυναμικής που έχει ως δίκτυο, για την μετάληψη των ιδεών. Εξ’ ου και η ανάγκη να διδαχθούν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο τις ορθές αξίες και το συμμερισμό, καθώς βρισκόμαστε πια για καλά στην Εποχή της Πληροφορίας, με όλες τις καταπληκτικές εξελίξεις που αυτή συνεπάγεται, ενώ τα ίδια τα παιδιά έχουν να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην υπηρεσία που δυνάμει μπορούν να αποφέρουν οι εξελίξεις αυτές. Ανεξαρτήτως κοινωνικού περιβάλλοντος και οικονομικών συνθηκών, τα παιδιά έχουν μεγάλη άνεση με τους υπολογιστές και την επεξεργασία πληροφοριών, όπως επιβεβαιώνει η έκθεση του WSIS.1 Αυτή η ευκολία είναι έμφυτη στη νεολαία λόγω της φυσιολογικής δεκτικότητας που παρουσιάζει απέναντι στις νέες ενέργειες της συνείδησης που τώρα προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένης και της εισερχόμενης ενέργειας της έβδομης ακτίνας, της ακτίνας της οργάνωσης και της τάξης. Γι’ αυτό είναι ενθαρρυντικό το ότι μια από τις ευρύτερα γνωστές πρωτοβουλίες που προωθούνται από τη WSIS ήταν η εκστρατεία «φορητοί υπολογιστές των εκατό-δολαρίων», «για να εφοδιαστεί κάθε παιδί με ένα φορητό ηλ. υπολογιστή (lap-top)». Αυτοί ειδικά οι υπολογιστές έχουν πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας και σε περίπτωση έλλειψης κεντρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για την επαναφόρτισή τους μπορούν να τροφοδοτούνται με ρεύμα από μηχανισμό κουρδίσματος.2 Ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. Κόφι Αννάν είπε «τα παιδιά θα μπορούν να μαθαίνουν αυτενεργώντας κι όχι μόνο μέσω διδασκαλίας, κι έτσι θα είναι σε θέση να ανοίξουν νέα μέτωπα στην εκπαίδευσή τους και μάλιστα διδάσκοντας το ένα το άλλο». Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τα παιδιά και την υλοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πολλά από τα παιδιά του σήμερα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της κατεύθυνσης στην οποία η Εποχή της Πληροφορίας θα μας οδηγήσει αύριο. Η φυσική άνεση που έχουν τα παιδιά με τους υπολογιστές, σε συνδυασμό με μια εκπαίδευση βασισμένη στην εκ μέρους τους ανάπτυξη αίσθησης κοινωνικής ευθύνης και στην ορθή μέθεξη των ιδεών, μπορεί να καταλήξει στην πνευματικοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού ως εργαλείου για την ολοκλήρωση του παγκόσμιου νου, έχοντας ως βάση τις ανώτερες όψεις της ανθρώπινης σκέψης. Εστιασμένη ομαδική σκέψη αυτού του είδους παράγει ένα πεδίο μαγνητικής έντασης που είναι επικλητικό του Οικουμενικού Νου και των Ιδεών, που είναι έτοιμες να κατασταλάξουν από εκεί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι προσφέρεται η δυνατότητα για αποκαλύψεις πολλών ειδών. Το δίκτυο των Τριγώνων 3 –ένα αρχετυπικό δίκτυο επικοινωνίας– πολλές δεκαετίες τώρα λειτουργεί με ένα παρόμοιο τρόπο, καθώς κυκλοφορεί το φως, την αγάπη και τη δύναμη του Σχεδίου. Αναμφισβήτητα κάτι τέτοιο διευκολύνει την εξωτερικοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο φυσικό κόσμο, όσο η ζωντανή ουσία των αιθέρων προετοιμάζεται και οργανώνεται για μελλοντικές εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες.

Αυτή η προετοιμασία των αιθέρων διευκολύνει επίσης το επόμενο, λογικά, στάδιο επικοινωνίας –της τηλεπάθειας– όπου τα γνωστά μας εργαλεία και μηχανισμοί, τελικά, παρακάμπτονται και επέρχεται άμεση επικοινωνία μεταξύ των διανοιών. Αυτό για τους περισσότερους μπορεί να ανάγεται στο απώτερο μέλλον. Ένας λόγος που αυτό δεν επικρατεί ακόμη πιο εκτεταμένα, οφείλεται στον τεράστιο ψυχικό θόρυβο που επικρατεί στην πλανητική αύρα, με όλο το πήγαινε-έλα των παρορμήσεων και των επιθυμιών, από τα οποία επίσης κατά μεγάλο μέρος επηρεάζεται και το Διαδίκτυο. Υπάρχει, επομένως, μια αυξανόμενη ανάγκη για «περιορισμό της ομιλίας μέσω του ελέγχου της σκέψης». Όσο πιο πολλές διάνοιες υπεισέρχονται σε αυτήν την κατάσταση σιωπηλής δεκτικότητας, τόσο πιο εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί η ευθυγράμμιση στην κατεύθυνση της σκέψης του Θεού και η τηλεπάθεια θα αρχίσει γρήγορα να επικρατεί.

Προς τη Σύνθεση

Όλο αυτό μας φέρνει σε ένα ταξίδι προς την απλότητα και τη σύνθεση, τότε που, όπως μας λέει η Προαιώνια Σοφία, «τα λόγια θα τελειώσουν και τα βιβλία θα γίνουν ένα τίποτε». Τούτο διότι η ανταλλαγή της ενέργειας μέσω δημιουργίας και η ανταλλαγή σκεπτομορφών ως πράξη απολύτρωσης, θα εκτοπίσουν κατά μεγάλο μέρος την ομιλία και το γράψιμο. Όλες οι μορφές επικοινωνίας διαθέτουν δυνάμει απολυτρωτικά χαρακτηριστικά, αλλά, η τηλεπάθεια τα οδηγεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός. Οι σκεπτομορφές που έχουν δομηθεί και μεταδοθεί με ακρίβεια συνιστούν δυνάμει απελευθερωτές τής συνείδησης μέσω του εσωτερικού φωτός και του ήχου που είναι σε θέση να ακτινοβολούν. Η σωστή χρήση της Μεγάλης Επίκλησης συνιστά ανώτατο παράδειγμα αυτής της διαδικασίας – διότι μεταξύ άλλων, είναι ένας τύπος για το ξεκαθάρισμα των πλανητικών αιθέρων, ώστε να προκύψει αυξανόντως τηλεπαθητική ευαισθησία προς τα ανώτερα βασίλεια. Η χρήση της ιερής λέξης, του ΟΜ, στο τέλος της Μεγάλης Επίκλησης, αποσκοπεί στο να απηχήσει η δύναμή της σε όλο τον κόσμο και λέγεται ότι ο ήχος της μοιάζει με «το φούντωμα μιας πυρκαϊάς που μαίνεται». Η επίδραση που ασκεί το ΟΜ πάνω στην υπόσταση συγγενεύει με αυτό που κάνει η πυρκαϊά πάνω στο φυσικό κόσμο, καθώς δημιουργεί τις σωστές προϋποθέσεις για την ανανέωση και την πρόοδο των νέων σπόρων και της φρέσκιας βλάστησης. Η δράση της πυρκαγιάς προετοιμάζει τον δρόμο να λάβουν υπόσταση και να εκφραστούν νέες πνευματικές αλήθειες.

Εμπεδωμένη διανόηση

Μολονότι τώρα, στην απαρχή της κοινωνίας της πληροφορίας, ο κόσμος της σιωπηλής έντασης, ο κόσμος δηλαδή όπου η δημιουργική δυναμική της τηλεπάθειας μπορεί να ακμάσει, μοιάζει να βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά, αυτός μπορεί και να μην είναι τόσο μακριά, φτάνει να χρησιμοποιούμε την πληροφόρηση σοφά. Στο πρόσφατο WSIS, μια έκθεση με τίτλο «Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» έγραφε ότι περνάμε σε έναν κόσμο «όπου η αύξηση της δύναμης που διαθέτουμε για επεξεργασία συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση της ‘‘θέασης’’ της... για αυτό και οι πιο προχωρημένες τεχνολογίες είναι εκείνες που συνυφαίνονται και αφομοιώνονται στην καθημερινή ζωή». Αυτό συνιστά εμπεδωμένη νοημοσύνη. Εκεί ο κόσμος των πραγμάτων ολοκληρώνεται σε ένα συναρμοσμένο σύνολο. Η έκθεση μετά εξετάζει το επόμενο βήμα. Τις «διαρκώς ανοιχτές» επικοινωνίες όπου, όπως υπόσχονται οι νέες τεχνολογίες, θα υπάρχει ένας κόσμος δικτυωμένων και διασυνδεμένων συσκευών. Η έκθεση δείχνει τέσσερις βασικές τεχνολογίες, όλες σε εξελιγμένα στάδια, τα οποία θα επι&tau

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

World Goodwill in Social Media