ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2016#2 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ και υπηρετούν τους συνανθρώπους τους εκπροσωπούν ένα πνευματικό μέλλον
– ένα μέλλον, όπου το ανθρώπινο πνεύμα εξελίσσεται προς μία όλο και μεγαλύτερη συνεργασία, μερισμό και ενότητα.
Σε κάθε αλληλεπίδραση, αυτοί οι υπηρέτες απευθύνουν ένα απλό ερώτημα στον εαυτό τους: πώς μπορώ να φέρω αυτό το μέλλον πιο κοντά; Όταν αυτό το ερώτημα τίθεται ειλικρινά και κινείται από γνήσια καλή θέληση, μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε κατάσταση. Κάθε στιγμή, κάθε γεγονός, κάθε συζήτηση γίνεται ουσιαστική και σημαντική. Η μαγνητική δύναμη του μέλλοντος έλκεται στο παρόν και ενεργοποιείται κάθε είδους υπηρεσία. Το μέλλον εξαρτάται από την προθυμία όλο και περισσότερων ανθρώπων να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους για τη δημιουργία του και να δεσμευτούν, θέτοντας αυτό το ερώτημα στον εαυτό τους. Γίνονται τότε εκπρόσωποι αυτού του μέλλοντος και επιταχύνουν τη γέννησή του.
Όλες οι πρωτοβουλίες και οι ομάδες που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι εκπρόσωποι του μέλλοντος και αφιερώνουν τη δημιουργικότητα και το πάθος τους, προκειμένου ένας νέος κόσμος να έρθει στην ύπαρξη. Κάθε μία από αυτές ξεκίνησε με ένα άτομο ή μια ομάδα που οραματίστηκε έναν τρόπο γεφύρωσης προς το μέλλον και δεσμεύτηκε για αυτόν τον στόχο. Όλοι οι άνθρωποι καλής θέλησης μπορούν να γίνουν εκπρόσωποι του μέλλοντος, ενώνοντας τις προσπάθειές τους με παρόμοιες πρωτοβουλίες, ξεκινώντας τις δικές τους ή απλώς δεσμευόμενοι να θέσουν αυτό το μοναδικό ερώτημα στο δικό τους περιβάλλον και τις περιστάσεις τους: «πώς μπορώ να φέρω πιο κοντά αυτό το μέλλον της μεγαλύτερης ενότητας, της συνεργασίας και του μερισμού;»

Όλα τα παρατιθέμενα άρθρα είναι περιλήψεις από τις ιστοσελίδες των οργανώσεων που προβάλλονται.

Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών


http://gen.ecovillage.org/

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών οραματίζεται έναν κόσμο με ισχυρούς πολίτες και κοινότητες, που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τους δικούς τους δρόμους προς ένα βιώσιμο μέλλον και οικοδομούν γέφυρες ελπίδας και διεθνούς αλληλεγγύης.
Στόχοι
1. Να προωθήσει την εκπαίδευση ατόμων από κάθε τομέα της ζωής με την ανταλλαγή της εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών που αποκτήθηκαν από τα δίκτυα των οικολογικών χωριών και τις βιώσιμες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
2. Να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επίλυση των συγκρούσεων και την συμφιλίωση, μέσω ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, προάγοντας παράλληλα μια  κουλτούρα αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού, αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπολιτισμικής επέκτασης.
3. Να προωθήσει την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμεύοντας ως δεξαμενή  σκέψης, θερμοκοιτίδα, παγκόσμια εταιρική οργάνωση και καταλύτης για έργα που επισπεύδουν την μετάβαση σε βιώσιμους και ευπροσάρμοστους τρόπους ζωής.
4. Να προωθήσει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την κοινοτική ανάπτυξη, συντονίζοντας τις δραστηριότητες των περιφερειακών δικτύων οικολογικών χωριών και αποκτώντας ευρύτερη πρόσβαση σε διαμορφωτές της κοινωνίας και της πολιτικής, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στην αειφόρο διαβίωση.
Καταχωρημένο ως διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση στη Σκωτία, το GEN λειτουργεί μέσω πέντε εκτεταμένων περιφε- ρειακών δικτύων: GEN Ωκεανίας και Ασίας (GENOA), GEN Βόρειας Αμερικής, GEN Λατινικής Αμερικής (CASA), GEN Ευρώπης και GEN Αφρικής. Η GEN Μέσης Ανατολής είναι μια αναδυόμενη περιοχή και η NextGen είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο επικεντρωμένο στην συμμετοχή και ενδυνάμωση της νεολαίας στο κίνημα των οικολογικών χωριών.
Η GEN έχει συμβουλευτικό καθεστώς στα πλαίσια του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) και  είναι  εταίρος στην πρωτοβουλία UNITAR-CIFAL, η οποία παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για την βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων λύσεων και την αποτίμηση της βαθειά ριζωμένης παραδοσιακής γνώσης και των τοπικών πολιτισμών, το GEN κτίζει γέφυρες ανάμεσα σε φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τα βιώσιμη δίκτυα κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αναπτυχθούν στρατηγικές για μια παγκόσμια μετάβαση προς ανθεκτικές κοινότητες και πολιτισμούς.
Ένα οικολογικό χωριό είναι είτε μια σκόπιμα συγκροτημένη είτε μια παραδοσιακή κοινότητα, που χρησιμοποιεί τοπικές συμμετοχικές διαδικασίες για την ολιστική ενσωμάτωση των οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, και πολιτιστικών διαστάσεων βιωσιμότητας, προκειμένου να αναζωογονηθεί το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
Πλαίσιο
Το κίνητρο για τα οικολογικά χωριά είναι η επιλογή καιδέσμευση για αντιστροφή της σταδιακής αποσύνθεσης των υποστηρικτικών  κοινωνικών/πολιτιστικών  δομών  και  της έξαρσης  των καταστροφικών  περιβαλλοντικών  πρακτικών στον πλανήτη μας. Για χιλιετίες, οι άνθρωποι έχουν ζήσει σε κοινότητες κοντά στη φύση και με υποστηρικτικές κοινωνικές δομές. Πολλές από αυτές τις κοινότητες ή «οικολογικά χωριά» υπάρχουν μέχρι σήμερα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Τα οικολογικά χωριά δημιουργούνται σήμερα επί τούτου, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν για μια ακόμη φορά να ζουν σε κοινότητες που συνδέονται με τη Γη με τρόπο που να διασφαλίζεται η ευημερία όλων των μορφών ζωής στο απρόβλεπτο μέλλον. Τα οικολογικά χωριά, επιδιώκοντας τρόπους διαβίωσης που «επιτυχώς να μπορούν να συνεχιστούν  στο απρόβλεπτο μέλλον», αποτελούν ζωντανά μοντέλα βιωσιμότητας και παραδείγματα για το πώς μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα. Αντιπροσωπεύουν έναν αποτελεσματικό, προσιτό τρόπο για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του κοινωνικού, οικολογικού και πνευματικού μας περιβάλλοντος. Μας δείχνουν πώς μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης στον 21ο αιώνα (Agenda 21). Το 1998, τα οικολογικά χωριά για πρώτη φορά επίσημα καταχωρήθηκαν στον κατάλογο των κορυφαίων 100 Βέλτιστων Πρακτικών των Η.Ε., ως εξαιρετικά μοντέλα βιώσιμης διαβίωσης.

 

Η Εκκαθάριση των Ωκεανών

www.theoceancleanup.com

Ο Μπόιαν Σλατ (Boyan Slat), διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της οργάνωσης «Η Εκκαθάριση των Ωκεανών» από την ηλικία των 17 ετών, είναι ο νεότερος που έλαβε ποτέ την ανώτατη βράβευση για το περιβάλλον από τα Ηνωμένα Έθνη. Περιγράφει τον σκοπό της πρωτοβουλίας ως εξής:
«Στην Εκκαθάριση των Ωκεανών, αναπτύσσουμε την πρώτη εφαρμόσιμη μέθοδο καθαρισμού των εκτάσεων σκουπιδιών στους ωκεανούς του κόσμου. Πέντε τεράστιες εκτάσεις Ανοικτού Ωκεανού, γνωστές ως υποτροπικές δίνες, λειτουργούν ως παγίδα για τα πλαστικά του ωκεανού. Έχουμε επικεντρωθεί ειδικά στην ζώνη συσσώρευσης του Βορείου Ειρηνικού –επίσης γνωστή ως «η Μεγάλη Κηλίδα Σκουπιδιών του Βόρειου Ειρηνικού»– δεδομένου ότι περίπου το 1/3 του συνόλου των πλαστικών των ωκεανών συγκεντρώνεται σε αυτήν την περιοχή ανάμεσα στη Χαβάη και την Καλιφόρνια.
Όταν ιδρύθηκε Η Εκκαθάριση των Ωκεανών πριν τρία σχεδόν χρόνια, δεν υπήρχε πρακτικός τρόπος να καθαριστούν αυτές οι ζώνες συσσώρευσης, η κάθε μία αρκετά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μέγεθος. Συνειδητοποίησα ότι οι ακτογραμμές λειτουργούν προφανώς πολύ αποτελεσματικά πιάνοντας το
πλαστικό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ξηρά στη μέση αυτών των σημείων, γι’ αυτό στη συνέχεια πρότεινα να αναπτύξουμε μια πολύ εκτεταμένη σειρά πλωτών φραγμάτων συνδεδεμένων με τον θαλάσσιο βυθό. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία τεχνητή ακτογραμμή, επιτρέποντας τον αυτό-καθαρισμό του ωκεανού. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το πρώτο μας πιλοτικό σύστημα το 2016 και ελπίζω να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό του Βόρειου Ειρηνικού έως το 2020. Ωστόσο, ένα σύνηθες επιχείρημα κατά των προσπαθειών μας είναι, ότι η έμφαση θα πρέπει αντ’ αυτού να δοθεί στην πρόληψη της εισόδου περισσότερου πλαστικού στους ωκεανούς. Συμφωνώ πλήρως ότι η πρόληψη είναι κορυφαία προτεραιότητα. Το να πρέπει να καθαρίσουμε πάλι τις δίνες μετά από μερικές δεκαετίες θα είναι το λιγότερο ενοχλητικό. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το ένα όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά συμπληρώνει το άλλο.
Πρώτα απ’ όλα, οι κηλίδες σκουπιδιών των ωκεανών δεν εξαφανίζονται από μόνες τους και ως εκ τούτου θα πρέπει μετά από ένα χρονικό διάστημα να καθαριστούν. Αρκετά χρόνια πριν, οι ερευνητές παρατήρησαν την αναντιστοιχία μεταξύ της ποσότητας των πλαστικών που επιπλέουν στις παγκόσμιες δίνες και την σωρευτική εισροή νέων πλαστικών στους ωκεανούς. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «εξαφάνισης» του πλαστικού συμβαίνει προτού το πλαστικό φτάσει στον ανοικτό ωκεανό, όχι μετά. Λεπτές μεμβράνες αντικειμένων, γρήγορα χάνουν, μόλις λερωθούν, την δυνατότητά τους να επιπλέουν και συχνά βυθίζονται κοντά στην ακτογραμμή. Πλησίον της ακτής, τα κύματα και κυρίως οι άνεμοι επενεργούν δυναμικά προς την κατεύθυνση της στεριάς, με αποτέλεσμα, αντί να εισέρχεται στους ωκεανούς, το μεγαλύτερο μέρος του πλαστικού γρήγορα ξεβράζεται στην παραλία, προερχόμενο από τα ποτάμια ή τις άλλες χερσαίες πηγές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας των ιζημάτων, της μηχανικής του κατακερματισμού των πλαστικών και της αρχικής Μεγάλης Εξερεύνησης (Mega Expedition) υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Έτσι, ακόμη και αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε την είσοδο περισσότερου πλαστικού στους ωκεανούς, οι κηλίδες σκουπιδιών θα συνεχίσουν να προκαλούν βλάβη».

 

Avaaz


https://avaaz.org/

Το Avaaz – που σημαίνει «φωνή» σε αρκετές γλώσσες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας ξεκίνησε το 2007 με έναν απλό δημοκρατικό στόχο: να οργανώσει τους πολίτες όλων των εθνών για να κλείσει το χάσμα μεταξύ του κόσμου που έχουμε και του κόσμου που οι περισσότεροι άνθρωποι παντού θέλουν. Το Avaaz ενδυναμώνει εκατομμύρια ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις να αναλάβουν δράση για επείγοντα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά ζητήματα, από τη διαφθορά και τη φτώχεια ως τις συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή. Το μοντέλο μας της διαδικτυακής οργάνω- σης επιτρέπει σε χιλιάδες ατομικές προσπάθειες, οσοδήποτε μικρές και αν είναι, να συνδυαστούν ταχύτατα σε μία ισχυρή συλλογική δύναμη.
Η  κοινότητα  του  Avaaz  οργανώνει  εκστρατείες  σε  15 γλώσσες, που εξυπηρετούνται από μια κεντρική ομάδα σε 6 ηπείρους και χιλιάδες εθελοντές. Αναλαμβάνουμε δράση υπογράφοντας εκκλήσεις, χρηματοδοτώντας εκστρατείες στα ΜΜΕ και άμεσες δράσεις, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα, καλώντας και ασκώντας πιέσεις προς τις κυβερνήσεις και οργανώνοντας «παράπλευρες» διαδηλώσεις και εκδηλώσεις για να εξασφαλίσουμε ότι οι απόψεις και οι αξίες των ανθρώπων του κόσμου διαμορφώνουν τις αποφάσεις που μας αφορούν όλους.

Ο Τρόπος του Avaaz: Πώς εργαζόμαστε
Οι προηγούμενες ομάδες των διεθνών πολιτών και τα κοινωνικά κινήματα έπρεπε να οικοδομήσουν μια υποστηρικτική βάση για κάθε ξεχωριστό θέμα, χρόνο με το χρόνο και απόχώρα σε χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί μια κλίμακα που θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα. Σήμερα, χάρη στη νέα τεχνολογία και μια αυξανόμενη ηθική παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει πλέον. Όταν άλλες παγκόσμιες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών αποτελούνται από δίκτυα με συγκεκριμένο αντικείμενο, χωρισμένα σε εθνικά παραρτήματα το καθένα με δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό και δομή λήψης αποφάσεων, στο Avaaz υπάρχει μία και μόνο παγκόσμια ομάδα, εξουσιοδοτημένη να εργαστεί για οποιοδήποτε θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος οργανώνοντας εκστρατείες εξαιρετικής σβελτάδας, ευελιξίας, εστίασης και κλίμακας.
Οι προτεραιότητες και η δύναμη του Avaaz προέρχονται από τα μέλη του. Κάθε χρόνο, το Avaaz θέτει τις γενικές προ- τεραιότητες μέσα από δημοσκοπήσεις με συμμετοχή όλων των μελών. Οι ιδέες για εκστρατείες δημοσκοπούνται και δοκιμάζονται κάθε εβδομάδα σε τυχαίο δείγμα 10.000 μελών, ενώ κλιμακώνονται μόνον οι πρωτοβουλίες που έχουν έντονη ανταπόκριση. Στην συνέχεια, οι εκστρατείες απευθύνονται στο σύνολο των μελών, όπου συχνά υπερ-φορτίζονται από την συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων μελών του Avaaz μέσα σε λίγες ημέρες ή ακόμα και ώρες.

Στιγμές κρίσης και ευκαιρίας
Στην πορεία ενός ζητήματος ή σκοπού, έρχεται κάποτε μια στιγμή που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, και μια μαζική, δημόσια κατακραυγή μπορεί ξαφνικά να κάνει όλη τη διαφορά. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο μπορεί να χρειαστούν χρόνια επίπονης εργασίας, συνήθως πίσω από τα παρασκήνια, από αφοσιωμένους ανθρώπους που δεν εστιάζονται σε τίποτε άλλο. Αλλά όταν φτάνει τελικά η στιγμή που το φως της δημόσιας προσοχής εισρέει, οι πιο κρίσιμες αποφάσεις μπορούν να γείρουν προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα με τις αντιλήψεις των ηγετών για τις πολιτικές συνέπειες της κάθε επιλογής.  Σε αυτές τις σύντομες στιγμές εξαιρετικής κρίσης και ευκαιρίας, η κοινότητα του Avaaz αφήνει συχνά το αποτύπωμά της.
Σε οποιαδήποτε χώρα ή για οποιοδήποτε θέμα, τέτοιες στιγμές ενδέχεται να προκύψουν μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο. Επειδή, όμως, το Avaaz λειτουργεί σε κάθε χώρα και για κάθε θέμα, οι στιγμές αυτές είναι πιθανό να ανακύψουν αρκετές φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
Λόγω του ότι το Avaaz χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα μέλη του, η δημοκρατική λογοδοσία είναι στο DNA μας. Κανένας εταιρικός ανάδοχος ή υποστηρίκτρια κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να μετατοπίσει το Avaaz από τις προτεραιότητές του, προκειμένου να προωθήσει κάποια εξωτερική ατζέντα, απλά γιατί εμείς δεν δεχόμαστε κεφάλαια από κυβερνήσεις ή εταιρίες.

Ενωμένοι από τις αξίες

Τα κινήματα, οι συνασπισμοί και οι οργανώσεις συχνά διασπώνται με την πάροδο του χρόνου σε πολλά μικρότερα κομμάτια ή αναλώνουν όλο και περισσότερο από τον χρόνο τους, προσπαθώντας να κρατήσουν ενωμένες τις αντιμαχόμενες φατρίες. Στο Avaaz αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι καλής θέλησης συχνά διαφωνούν στις λεπτομέρειες. Αντί να πασχίζουμε για συναίνεση, ο καθένας από εμάς αποφασίζει απλώς για το αν θα συμμετάσχει στην οποιαδήποτε συγκεκριμένη καμπάνια. Εντούτοις, πίσω από τις εκστρατείες του Avaaz υπάρχει ένα σύνολο αξιών – η πεποίθηση ότι είμαστε όλοι πρώτα απ’ όλα ανθρώπινα όντα και έχουμε το προνόμιο των ευθυνών του ενός προς τον άλλον, προς τις μελλοντικές γενεές και προς τον πλανήτη. Τα θέματα στα οποία εργαζόμαστε είναι εξειδικευμένες εκφράσεις αυτών των δεσμεύσεων. Και έτσι, ξανά και ξανά, το Avaaz ανακαλύπτει το ίδιο πράγμα: ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην κοινότητα μέσω μιας εκστρατείας  για  ένα  θέμα,  συνεχίζουν  να  αναλαμβάνουν δράση και σε επόμενα θέματα. Είναι πηγή μεγάλης ελπίδας ότι τα όνειρά μας συντονίζονται μεταξύ τους και ότι, μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε την γέφυρα από τον κόσμο που έχουμε προς τον κόσμο που όλοι επιθυμούμε

 

Ο Δείκτης Καλών Χωρών (The Good Country Index)


https://goodcountry.org/

Η ιδέα του Δείκτη Καλών Χωρών είναι απλή. Αφορά τη μέτρηση εκείνου που κάθε χώρα του κόσμου, ανάλογα του μεγέθους της, συνεισφέρει στο κοινό καλό της ανθρωπότητας, ή αφαιρεί από αυτό. Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, έχουμε  συντάξει  για  κάθε  χώρα  ένα  φύλλο  ισολογισμού, για να παρουσιάσουμε με μία ματιά κατά πόσο η δεδομένη χώρα λειτουργεί ως καθαρός πιστωτής (net creditor) για την ανθρωπότητα, αποτελεί βάρος για τον πλανήτη ή κάτι μεταξύ των δύο.
Δεν προβαίνουμε σε ηθικές κρίσεις για τις χώρες. Αυτό που εννοούμε με τον όρο Καλή Χώρα είναι κάτι πολύ πιο απλό: μια χώρα που συμβάλλει στο γενικότερο καλό της ανθρωπότητας. Μια χώρα που υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού της, χωρίς όμως να βλάπτει παρά μάλλον να προωθεί τα συμφέροντα των λαών και άλλων χωρών.
Ο Δείκτης Καλών Χωρών είναι ένα από διάφορα έργα που θα βάλουμε σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες και χρόνια, για να ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των χωρών. Μήπως υπάρχουν αποκλειστικά και μόνον για να υπηρετούν τα συμφέροντα των δικών τους πολιτικών, επιχειρήσεων και πολιτών ή για να ενεργοποιούνται προς όφελος όλης της ανθρωπότητας και ολόκληρου του πλανήτη; Η συζήτηση είναι κρίσιμη, διότι, αν υπερισχύσει η πρώτη επιλογή, θα έχουμε όλοι μεγάλο πρόβλημα.
Ο Δείκτης Καλών Χωρών δεν μετρά τι κάνουν οι χώρες στο εσωτερικό τους. Όχι γιατί θεωρούμε αυτά τα πράγματα ασήμαντα, αλλά γιατί υπάρχουν, ήδη, πολλές έρευνες με τις σχετικές μετρήσεις. Σε αυτό που στοχεύει ο Δείκτης, είναι να ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με το πώς το καθήκον των χωρών προς τους δικούς τους πολίτες μπορεί να εξισορροπηθεί με την ευρύτερη ευθύνη τους προς τον κόσμο, γεγονός ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας και την υγεία του πλανήτη μας. Ελπίζουμε ότι, η εξέταση αυτών των αποτελεσμάτων θα σας ενθαρρύνει να συμμετάσχετε σε μια τέτοια συζήτηση.

 

Το Διαπνευματικό Δίκτυο


http://interspirituality.com/

Το Διαπνευματικό Δίκτυο αποτελείται από οργανισμούς και ιδιώτες, οι οποίοι διερευνούν και ενστερνίζονται το αναδυόμενο Διαπνευματικό παράδειγμα για γνήσια κατανόηση, συνεργασία και πρακτική.
Μαζί δημιουργούμε μια παγκόσμια κοινότητα μερισμού και γόνιμης διασταύρωσης των αντίστοιχων προοπτικών, πρακτικών, τελετουργιών, οραμάτων και ιδανικών μας. Βιώνουμε τις βαθιές στοχαστικές πρακτικές της σοφίας που βρίσκεται στην καρδιά των πνευματικών και κοσμικών παραδόσεων παντού στον κόσμο. Γιορτάζουμε μια ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία των παγκόσμιων πνευματικών παραδόσεων και βιώνουμε μια νέα διαπνευματική συνείδηση που μας καθοδηγεί προς μια βιώσιμη, υγιή και ειρηνική γη για τον άνθρωπο και όλα τα έμβια όντα.
Σε συνέντευξή του, ο Κουρτ Τζόνσον (Kurt Johnson), ένας εκ των συμμετεχόντων στο δίκτυο, εξήγησε την διαπνευμα- τικότητα ως εξής: «Ο τρόπος που τέθηκε το θέμα στα πλαίσια της εξέλιξης είναι ότι η διαπνευματικότητα αποτελεί αυτή καθαυτή την εξελικτική απάντηση των θρησκειών απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα. Ότι, δηλαδή, η θρησκεία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης για έναν παγκόσμιο πολιτισμό, υγιή και λειτουργικό, αντί μέρος του προβλήματος που πάντοτε υπήρξε, στη βάση συγκρούσεων σχετικά με τις ιδέες, τις πίστεις και τα δόγματα. Η ίδια η θρησκεία θα εξελισσόταν επάνω στην κατανόηση που θέτει σε δεύτερη μοίρα την θεολογία, τις ιδέες και την νοητική διύλιση των εννοιών, καθιστώντας κεντρικά τα θέματα της ηθικής στις διδασκαλίες, τα διδασκόμενα ιδεώδη και τα όσα απορρέουν από την αγάπη, την ευγένεια, την συμπόνια, την αμοιβαιότητα και την αλληλεξάρτηση. Αυτός είναι ο φορέας της κατανόησης της. Η εξέλιξή της θα προχωρούσε φυσιολογικά και με θετικό τρόπο ως προς την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, αντί να παραμένει μια αρνητική δύναμη. Αυτός είναι ο τρόπος που θέτουμε το ζήτημα και προκαλούμε τους ανθρώπους, καθώς η θρησκεία είτε θα προχωρήσει προς αυτήν την φυσιολογική εξελικτική κατεύθυνση και να αντιμε- τωπίσει θετικά την παγκοσμιοποίηση, είτε, αν δεν το πράξει, όπως είπε ο Κεν Γουίλμπερ (Ken Wilber), δεν θα έχει δικαίωμα να εγείρει την αξίωση ότι έχει κάτι να προσθέσει στο διεθνές και παγκόσμιο γίγνεσθαι».

Η Ανθρωπιστική Ανταλλαγή Δεδομένων

https://data.humdata.org/faq

Η Ανθρωπιστική Ανταλλαγή Δεδομένων (The Humanitarian Data Exchange - HDX) είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων. Ο στόχος της HDX είναι να καταστήσει τα ανθρωπιστικά δεδομένα εύκολα σε πρόσβαση και χρήση για ανάλυση. Ξεκινώντας τον Ιούλιο του 2014, η HDX έχει προσπελαστεί από χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Παρακολουθήστε τα εναρκτήρια γραφικά ή την εισαγωγική οθόνη, για να ενημερωθείτε.
Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) διαχειρίζεται το HDX. Το OCHA αποτελεί τμήμα της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνο για να φέρνει σε επαφή ανθρωπιστικούς φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ομάδα HDX περιλαμβάνει προσωπικό της OCHA και έναν αριθμό συμβούλων. Η έδρα μας βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική.
Ορίζουμε τα ανθρωπιστικά δεδομένα, ως: 1) δεδομένα σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει μια ανθρωπιστική κρίση (π.χ. βασικά/εξελικτικά δεδομένα, εκτιμήσεις ζημιών, γεωχωρικά δεδομένα), 2) δεδομένα σχετικά με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από την κρίση και τις ανάγκες τους και 3) δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση από οργανώσεις και άτομα που επιζητούν να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη.

Ο Σύνδεσμος για Στοχαστικό Πνεύμα στην Ανώτερη Εκπαίδευση

http://www.contemplativemind.org/programs/acmhe

Ο Σύνδεσμος για Στοχαστικό Πνεύμα στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ACMHE) είναι μια διεπιστημονική ακαδημαϊκή ένωση με διεθνή συμμετοχή μελών, από εκπαιδευτικούς, διοικητικό και άλλο προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές και υπόλοιπους επαγγελματίες, που έχουν δεσμευτεί στον μετασχηματισμό της ανώτερης εκπαίδευσης για την επανάκτηση και ανάπτυξη της διάστασης του στοχασμού στην διδασκαλία, την μάθηση και την γνώση. Η ACMHE προωθεί την καλλιέργεια μιας πλατιάς κουλτούρας στοχασμού στον ακαδημαϊκό χώρο, συνδέει ένα ευρύ δίκτυο από επαγγελματίες ακαδημαϊκούς με διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης και προωθεί την μελέτη και την έρευνα σχετικά με την στοχαστική παιδαγωγική, την μεθοδολογία και την επιστημολογία εντός και μεταξύ των κλάδων, με πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το ετήσιο εθνικό συνέδριο της ACMHE.
Οραματιζόμαστε μια εκπαίδευση που προωθεί την εξερεύνηση του νοήματος, του σκοπού και των αξιών και επιδιώκει να εξυπηρετήσει το κοινό μας ανθρώπινο μέλλον. Μια εκπαίδευση, που παρέχει δυνατότητα και προωθεί την προσωπική ενδοσκόπηση και περισυλλογή, οδηγεί στην συνειδητοποίηση της άρρηκτης μεταξύ μας σύνδεσης, ανοίγοντας την καρδιά και το νου στην αληθινή κοινότητα, την βαθύτερη κατανόηση, την βιώσιμη διαβίωση καθώς και σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Παρότι δυναμικές όσο και ζωτικής σημασίας, οι συμβατικές μέθοδοι της επιστημονικής έρευνας, της
παιδαγωγικής και της κριτικής μάθησης, χρήζουν διεύρυνσης. Οι βιωματικές μέθοδοι που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των στοχαστικών παραδόσεων προσφέρουν μια πολύτιμη δέσμη εργαλείων για την εξερεύνηση του νου, της καρδιάς και του κόσμου. Όταν συνδυάζονται με τις συμβατικές πρακτικές, γίνεται προσιτή μια εμπλουτισμένη ερευνητική μεθοδολογία και παιδαγωγική, για την εμβάθυνση και την διεύρυνση των προοπτικών, γεγονός που οδηγεί σε λύσεις διαρκείας για τα προβλήματα προς αντιμετώπιση. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν απαιτούν κάποια ιδεολογία ή θρησκεία και η κάθε μία είναι διαθέσιμη εξίσου σε όλους.
Οραματιζόμαστε την ανώτερη εκπαίδευση ως μια ευκαιρία για να καλλιεργήσουμε μια βαθιά ατομική και κοινωνική ενσυναίσθηση, προκειμένου να τονωθεί η έρευνα για ό,τι είναι πιο σημαντικό για εμάς ως αλληλεξαρτώμενα ανθρώπινα όντα. Επιδιώκουμε την αναδόμηση των παραδοσιακών θεμελίων για την εκπαίδευση σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο, μεταμορφωτικό και κοινό εγχείρημα, εξ ολοκλήρου ανοικτό και χωρίς να αποκλείει κανέναν, το οποίο προωθεί την καλ- λιέργεια του κάθε ατόμου με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.

 

Hab: Κοινότητα της Αγάπης εν Δράσει


https://communityofloveinaction.org/

Το Hab, που σημαίνει αγάπη σε δράση, είναι εμπνευσμένο από την πνευματική κληρονομιά του Fr. Bede Griffiths και ιδρύθηκε από τον Adam Bucko. Ο Ν.Κ. Harber είναι ο πνευματικός διευθυντής. Είμαστε μια οικουμενική και διαπνευματική κοινότητα στοχασμού που προωθεί τον σχηματισμό ουσιαστικής πνευματικότητας και καθαγιασμένης κινητοποίησης. Οι στόχοι αυτής της κοινότητας είναι να παρέχει πνευματική κατεύθυνση και στοχαστική καθοδήγηση (mentoring), να φέρει σε επαφή τους νέους με τους πρεσβύτερους και μέντορες, και να οικοδομήσει ένα κίνημα μικρών κοινοτήτων από ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους σε μια στοχαστική ζωή και εμπνευσμένη δράση μετασχηματισμού στον κόσμο.

Οργανώνουμε τη ζωή μας γύρω από το έργο μας

Κατανοώντας ότι το έργο μας είναι ο μοναδικός τρόπος να αγγίξουμε τον Θεό, εστιαζόμαστε στο να γίνουμε αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε να είμαστε και να το προσφέρουμε στον κόσμο, υπηρετώντας την συμπόνια και την δικαιοσύνη. Προσπαθούμε να μην μετέχουμε σε δομές που δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας
Επενδύουμε και συμμετέχουμε σε πράγματα που αντανακλούν τις αξίες ενός «κόσμου που οι καρδιές μας γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει».

Βλέπουμε τον Θεό στους ενδεείς και συντετριμμένους

Αφιερώνουμε τη ζωή μας στην άμεση ανακούφιση όσων έχουν πληγεί. Υπηρετούμε τον Θεό, υπηρετώντας όσους είναι συντετριμμένοι.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η άμεση υπηρεσία δεν είναι αρκετή

Αφιερώνουμε, επίσης, τον εαυτό μας στην αλλαγή των δομών που επιφέρουν δυστυχία και διαιωνίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές αδικίες της εποχής μας.

Βαθειά μη βία
Το σύνολο της δράσης, της προσευχής και της κοινότη- τάς μας βασίζεται στην Βαθειά Μη Βία. Καλλιεργούμε την αίσθησή μας για την αλήθεια, εξομολογούμαστε αμοιβαία τις ελλείψεις μας, εξασκούμε την συγχώρηση και εργαζόμαστε για την συμφιλίωση.

Η εστίασή μας είναι αποστολική
Παίρνουμε τις αξίες μας στα σοβαρά και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός κινήματος.

Ινστιτούτο Presencing


www.presencing.com

Το Ινστιτούτο Presencing (PI) είναι μια κοινότητα δράσης και έρευνας, βασισμένης στην ενσυναίσθηση, που δημιουργεί κοινωνικές τεχνολογίες, προωθεί δυνατότητες και παράγει χώρους βαθειάς κοινωνικής ανανέωσης. Αυτή η κοινότητα προσπαθεί να συμβάλει στην μετατόπιση της οικονομίας από τον εγωκεντρισμό στην οικολογική εστίαση (from ego to eco), και προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της συνολικής ευημερίας.
Ένα δεκαετές ερευνητικό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1996, υπό την διεύθυνση του Otto Scharmer και συναδέλφων του, περιλαμβανομένων των Joseph Jaworski και Peter Senge, στο MIT (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), είχε σαν αποτέλεσμα ένα πλαίσιο ηγεσίας και αλλαγής με βάση την συνείδηση. Το πλαίσιο αυτό, αναφερόμενο ως Presencing ή Θεωρία U, θεωρεί ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων που δημιουργεί ένα σύστημα αποτελεί συνάρτηση της βαθμίδας συνείδησης από την οποία οι άνθρωποι σε αυτό το σύστημα λειτουργούν.  Τα πορίσματα  έχουν δημοσιευθεί  στα βιβλία Θεωρία U (από τον Otto Scharmer) και Presencing (ομαδική συγγραφή των Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski, και της Betty Sue Flowers). Από το 2006 περίπου, όταν αναδύθηκε η Θεωρία U, έφτασε να γίνει κατανοητή με τρεις βασικούς τρόπους: πρώτον ως πλαίσιο, δεύτερον, ως μέθοδος που οδηγεί σε βαθειά αλλαγή και τρίτον, ως τρόπος ύπαρξης σε σύνδεση με τις πιο αυθεντικές ή ανώτερες όψεις του εαυτού μας.

Οι Επτά Ηγετικές Ικανότητες της Θεωρίας U

Η πορεία μέσα από το U αναπτύσσει επτά ουσιώδεις ηγετικές ικανότητες:
1. Δημιουργώντας χώρο ακρόασης: Η θεμελιώδης ικανότητα του U είναι η ακρόαση. Ακούγοντας τους άλλους, ακούγοντας τον εαυτό μας και ακούγοντας ό,τι προέρχεται από το συλλογικό. Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τη δημιουργία ανοικτού χώρου στον οποίο και άλλοι θα μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο.
2. Παρατήρηση: Η ικανότητα να αναστέλλεται η «φωνή της κριτικής» είναι το κλειδί για τη μετατόπιση από την προβολή στην πραγματική παρατήρηση.
3. Αίσθηση: Η προετοιμασία για την εμπειρία στη βάση του U –presencing (προ-αίσθηση) απαιτεί τον συντονισμό τριών οργάνων: ανοικτός νους, ανοικτή καρδιά και ανοικτή θέληση. Αυτή η διαδικασία ανοίγματος δεν είναι παθητική αλλά μια κοινή ενεργή «αίσθηση» συνολικά ως ομάδα. Ενώ μια ανοικτή καρδιά μας επιτρέπει να εξετάσουμε μια κατάσταση από την πλευρά του συνόλου, η ανοικτή θέληση, μας δίνει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να δρούμε μέσα από το αναδυόμενο σύνολο.
4. Presencing: Η ικανότητα να συνδεόμαστε με την βαθύτατη πηγή της ύπαρξης και της θέλησης επιτρέπει στο μέλλον να αναδυθεί από το σύνολο, αντί από ένα μικρότερο τμήμα ή ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος.
5. Κρυστάλλωση: Όταν μια μικρή ομάδα από ανθρώπους-κλειδιά δεσμεύεται στον σκοπό και τα αποτελέσματα ενός έργου, η δύναμη της πρόθεσή τους δημιουργεί ένα ενεργειακό πεδίο που προσελκύει άτομα, ευκαιρίες και πόρους, τα οποία κάνουν τα πράγματα να συμβούν. Αυτή η κομβική ομάδα λειτουργεί ως φορέας για την εκδήλωση του συνόλου.
6. Προτυποποίηση: Η κίνηση προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά του U απαιτεί από την ομάδα να ανοίξει και να αντιμετωπίσει την αντίσταση της σκέψης, του συναισθήματος και της θέλησης. Η κίνηση προς τα άνω στη δεξιά πλευρά απαι- τεί την συγχώνευση της σκέψης, του συναισθήματος και της θέλησης στο πλαίσιο πρακτικών εφαρμογών και εκμάθησης μέσα από την πράξη.
7. Απόδοση: Ένας διακεκριμένος βιολιστής είπε κάποτε ότι δεν θα μπορούσε απλά να παίξει με το βιολί του στον καθε- δρικό ναό της Σαρτρ. Έπρεπε να «παίξει» στο σύνολο του χώρου, αυτό που αποκαλούσε «μακρο-βιολί», προκειμένου να δικαιώσει τόσο τον χώρο όσο και την μουσική. Ομοίως, οι οργανισμοί πρέπει να λειτουργήσουν σε αυτό το μακρο-επίπεδο. Να συγκαλέσουν τις σωστές ομάδες παικτών (σε πρώτη γραμμή ανθρώπους που είναι συνδεδεμένοι μέσω της ίδιας αλυσίδας αξιών) και να εφαρμόσουν μια κοινωνική τεχνολογία που επιτρέπει σε μια πολλαπλή σειρά ενδιαφερομένων να μετατοπιστούν από την αντιπαράθεση στην συνδημιουργία του νέου.

Η Θεωρία U Σας Ενθαρρύνει να Μπείτε στο Αναδυόμενο Μέλλον.

Παραδείγματα αυτών των επτά ηγετικών ικανοτήτων της Θεωρίας U μπορούν να βρεθούν σε μια σειρά καινοτομίες από μια μεγάλη γκάμα ενδιαφερομένων και σε εταιρικές εφαρμογές. Το Ινστιτούτο Presencing είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη αυτών των νέων κοινωνικών τεχνολογιών, συγχωνεύοντας επιστήμη, συνείδηση και μεθοδολογίες βαθιάς κοινωνικής αλλαγής.
Το Presencing, μείγμα από τις λέξεις «παρουσία» (presence) και «αίσθηση» (sensing), αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να αισθάνεται και να φέρνει στο παρόν το ανώτατο μελλοντικό δυναμικό ως άτομο ή ως ομάδα. Η Θεωρία U προσφέρει τόσο μια νέα θεωρητική προοπτική όσο και μια πρακτική κοινωνική τεχνολογία. Ως μια θεωρητική προοπτική, η Θεωρία U υποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε μια κατάσταση καθορίζει το πώς αυτή η κατάσταση εκτυλίσσεται: ανάλογα με τον τρόπο που ακολουθώ, προκύπτει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ως πρακτική κοινωνική τεχνολογία, η Θεωρία U προσφέρει ένα σύνολο αρχών και πρακτικών για τη συλλογική δημιουργία του μέλλοντος που θέλει προκύψει (ακολουθώντας τις κινήσεις της αναστολής, ανακατεύθυνσης, εγκατάλειψης, presencing, αποδοχής, θέσπισης και ενσωμάτωσης).

 

Nesta


www.nesta.org.uk

Η Nesta είναι μια καινοτόμος φιλανθρωπική οργάνωση με αποστολή να βοηθήσει ανθρώπους και οργανώσεις να φέρουν στο φως σπουδαίες ιδέες.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΔΕΕΣ: Πιστεύουμε ότι η καινοτομία – η δημιουργία και η χρήση νέων ιδεών είναι η κύρια πηγή της ανθρώπινης προόδου.
Είναι η κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, την μεγαλύτερη ευημερία, μια υψηλότερου επιπέδου κουλτούρα και της προοπτικής ενός πιο βιώσιμου πλανήτη. Η Nesta υπάρχει για να ενεργοποιήσει περισσότερο και καλύτερα τον τομέα της καινοτομίας  βοηθώντας να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο και σε κάθε τομέα, να υποστηριχθεί και να τεθούν σε χρήση ελπιδοφόρες ιδέες

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ: Πιστεύουμε ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί πολύ λιγότερες από τις δυνατότητές του για χρήσιμες καινοτομίες.
Η βαθειά εξειδικευμένη γνώση παραμένει ζωτικής σημασίας για την καινοτομία. Όμως, πολλές καινοτόμες ανακαλύψεις προέρχονται, επίσης, από ανθρώπους εκτός των μεγάλων πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Πράγματι, πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων ιδεών  βοηθούμενοι από την καλύτερη εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και από εργαλεία όπως οι επιβραβεύσεις, η ανοικτή καινοτομία και οι επιταχυντές. Είμαστε υπέρ της πιο ανοικτής και δημοκρατικής καινοτομίας  και πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείται πολύ μικρό μέρος αυτού του καινοτόμου δυναμικού, κυρίως λόγω του τρόπου οργάνωσης της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της διακυβέρνησης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι από τους πόρους που διατίθενται για την καινοτομία θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ιδέες που εξυπηρετούν το κοινό καλό. Ως κοινωφελές ίδρυμα, εργαζόμαστε για την προώθηση της καινοτομίας προς όφελος όλων. Δεν είναι κάθε καινοτομία καλή  στην πραγματικότητα, πολλές καινοτομίες προκαλούν βλάβη και αρκετά μεγάλο μέρος της χρηματοδοτούμενης καινοτομίας διατίθεται για καλύτερους τρόπους να σκοτώνονται άνθρωποι, για πωλήσεις και εμπόριο αγαθών ή για να καλύπτονται οι ανάγκες των πολύ πλούσιων. Πολύ μικρό μέρος υποστηρίζει καινοτομίες που καλύπτουν τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες και λύνουν τα προβλήματα που έχουν σημασία για το κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη των καινοτομιών με τη μεγαλύτερη προοπτική δημιουργίας αξίας για όλους σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και στις τέχνες – είτε αφορούν τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είτε την κοινωνία των πολιτών.

Πώς το κάνουμε
Χρησιμοποιούμε   τους   πόρους   μας   χρήματα, ανθρώπους, συγκεντρωμένη δύναμη για να ωθήσουμε νέες ιδέες που εξυπηρετούν το κοιo καλό. Επηρεάζουμε επίσης μεγαλύτερα συστήματα κυβερνήσεις, οικονομία, επιστήμη έτσι ώστε οι καλές ιδέες να μπορούν να ευδοκιμήσουν.
Ενεργούμε ως επενδυτής, ερευνητής, χρηματοδότης και πράττων και εργαζόμαστε τόσο στο Ηνωμένο  Βασίλειο  όσο και διεθνώς, βοηθώντας να μεταλαμπαδεύσου μεγάλες ιδέες από όλο τον κόσμο.

Τι θα κάνουμε

Στόχος  μας  για  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια  είναι  να γίνουμε καλύτεροι στην πραγματοποίηση των παρακάτω:
•     να αυξήσουμε την παγκόσμια φήμη μας ως κέντρο για την κατανόηση και την εφαρμογή της καινοτομίας
•     να βοηθήσουμε μεγάλες καινοτομίες να επιτύχουν αντίκτυπο κλίμακας
•     να επεκτείνουμε την πρόσβασή μας, μετεξελισσόμενοι σε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών
•     και να πρωτοπορήσουμε σε νέες μεθόδους άντλησης εξαιρετικών ιδεών και συλλογικής νοημοσύνης για το κοινό καλό.

Το μέλλον

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να σας φανούμε περισσότερο χρήσιμοι. Θέλουμε να είμαστε ο συνεργάτης επιλογής για τους οργανισμούς που αναζητούν απαράμιλλη τεχνογνωσία σχετικά με την πρακτική και τη θεωρία της καινοτομίας σε όλους τους τομείς. Θέλουμε να είμαστε ένας καλύτερος συνεργάτης με τους ανθρώπους και τις οργανώσεις όλων των ειδών, για να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Και, θέλουμε να βοηθήσουμε τους καινοτόμους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, εξοπλίζοντάς τους με τις κατάλληλες δεξιότητες και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να υπερκεράσουν τα διάφορα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο τους.

Ινστιτούτο για την Οικονομία και την Ειρήνη


http://economicsandpeace.org

Το Ινστιτούτο για την Οικονομία και την Ειρήνη είναι η κορυ- φαία παγκόσμια δεξαμενή σκέψης, αφιερωμένη στην ανά- πτυξη συστημάτων μέτρησης για την ανάλυση της ειρήνης και την ποσοτικοποίηση της οικονομικής της αξίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη παγκόσμιων και εθνικών δεικτών, τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους της βίας, την ανάλυση των κινδύνων σε επίπεδο χώρας και την κατανόηση της θετικής ειρήνης.
Η έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως από κυβερνήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ομάδες προβληματισμού, μη κυβερνητικές οργανώσεις και από διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η Γραμματεία  της Κοινοπολιτείας,  η Παγκόσμια
Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη. Το Ινστιτούτο πρόσφατα κατετάγη στις πρώτες 15 πιο εύστοχες δεξαμενές σκέψης του κόσμου στον παγκόσμιο δείκτη «The Global Go To Think Tank Index».Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μεταροφή στο υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο κόσμος σκέπτεται σε ό,τι αφορά ειρήνη. Χρησιμοποιούμε έρευνα βασισμένη σε δεδομένα, για να δείξουμε ότι η ειρήνη είναι ένα θετικό, απτό και εφικτό μέτρο της ανθρώπινης ευημερίας και ανάπτυξης.
Ιδρυμένο από τον επιχειρηματία πληροφορικής και φιλάνθρωπο Steve Killelea το 2007, το Ινστιτούτο για την Οικονομία αι την Ειρήνη επηρεάζει τον παραδοσιακό πο  σκέψης  σχετικά με  θέματα  ασφάλειας, άμυνας, τρομοκρατίας και ανάπτυξης.

Κριτικές βιβλίων:


Rutger Bregman, Utopia for Realists: Η Υπόθεση για ένα Καθολικό Βασικό Εισόδημα, Ανοικτά Σύνορα και μία15ωρη Εβδομάδα Εργασίας). The Correspondent, 2016.

Σε συνοπτική, ζωντανή παρουσίαση, ο Μπρέγκμαν παραθέτει τα επιχειρήματα για μια σειρά από ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Παραδόξως, ο Πρόεδρος Νίξον αποκαλύπτεται ως ένας πρώιμος υπέρμαχος του βασικού εισοδήματος. Διανθίζοντας το κείμενό του με ιστορικές μελέτες, ανέκδοτα και στατιστικές αναλύσεις, δημιουργεί μια βατή και καλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για ένα καθολικό βασικό εισόδημα, που καταβάλλεται σε όλους χωρίς εξαίρεση, θέτοντας σε στενή σχέση με αυτό την περίπτωση μιας πολύ βραχύτερης εβδομάδας εργασίας. Εξετάζει επίσης ιδέες για την δυνατότητα μετατόπισης της εργασίας των ανθρώπων προς πιο ουσιαστικούς και παραγωγικούς στόχους, μέσω της έξυπνης φορολογίας και της βασισμένης σε αξίες εκπαίδευσης, ενώ καλεί για μια αντικατάσταση του ΑΕΠ ως μέτρο πλούτου. Εισηγείται την προκλητική πρόταση, ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηριχθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν είναι η αναπτυξιακή βοήθεια αλλά το άνοιγμα των συνόρων, για να επιτραπεί ευκολότερα η μετανάστευση.  Ο Μπρέγκμαν  δίνει έμφαση στη δύναμη των ιδεών για παγκόσμια αλλαγή και προτρέπει όλους όσους ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο να επιδείξουν υπομονή και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για εκείνες τις στιγμές, όπου ο κόσμος θα είναι έτοιμος να αλλάξει.

Mohammed Mesbahi, Heralding Article 25: (Προαναγγέλλοντας το Άρθρο 25: Η Στρατηγική Ενός Λαού για τον Παγκόσμιο Μετασχηματισμό). Kibworth Beauchamp, UK: Matador, 2016

Αυτό το σύντομο και συμπυκνωμένο  βιβλίο από τον ιδρυτή της οργάνωσης «Μοιραστείτε τους Πόρους της Γης» απευθύνεται σε ανθρώπους καλής θέλησης και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, που βρίσκονται σε επαφή και ενεργοποιούνται από το όραμα της ενότητας της ανθρωπότητας. Τους συνιστά να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο κάλεσμα για εφαρμογή του άρθρου 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
«Κάθε ένας έχει δικαίωμα για ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και κυρίως τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, καθώς και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, την χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής του».
Μέσα από πέντε κεφάλαια ο Μεσμπαχί καλεί για την ενεργοποίηση της καρδιάς, του πνεύματος και της διαίσθησης από τους απλούς ανθρώπους καλής θέλησης σε όλο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει να «εγγυηθούν την πλήρη υλοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου σε κάθε χώρα». Ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί η φτώχεια είναι «να οργανωθεί συνεργατικά η παγκόσμια οικονομία, προκειμένου να μοιραστούμε τους πόρους του κόσμου...». Απαιτείται άμεση δράση για την εφαρμογή του Άρθρου 25, ως ένα σύνολο νόμων σε κάθε χώρα, χρησιμοποιώντας τα Ηνωμένα Έθνη ως μια δημοκρατικά μεταρρυθμισμένη και επανεξουσιοδοτημένη υπηρεσία, για να διευκολύνει μια ενωτική παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.
Εμπνευσμένο από το κίνημα Occupy, το όραμα του Μεσμπαχί υποστηρίζει «αυθόρμητες, αδιάκοπες, ειρηνικές και απίστευτα τεράστιες διαδηλώσεις που περιστρέφονται γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα του Άρθρου 25». Όσοι έχουν κλίση στον κοινωνικό ακτιβισμό θα βρουν έμπνευση και καθαρή, αιτιολογημένη επιχειρηματολογία σε αυτό το βιβλίο.

 

www.sharing.org

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα