Verschillende toespraken en artikelen

Holding on to the Vision

In line with the spiritual law – energy follows thought – how can we best use the energy of our thinking to usher in a more enlightened age of love and sharing that we all long to see?

Lees Meer

Groepsdienst en golven van giften

Een van de subjectieve ontdekkingen die door iedere ‘discipel in opleiding’ gedaan dient te worden, is dat golven van energie continu op de groepsaura breken.

Lees Meer

Spiritual Training and Group Identity

There is much symbolism connected with the observatories that stand high above the clouds on Mount Palomar peering into deep space; equally so with the great radio telescopes of the world that link up as one to ‘listen’ to the faint emissions of distant stellar objects.

Lees Meer

Het Richten van Energie en Dienst

De activiteiten van dienst van Lucis Trust zijn gebaseerd op de essentiële waarheid dat energie op gedachte volgt. En hoewel dit een eenvoudige waarheid is heeft het zeer verreikende gevolgen. In verband met het fysieke lichaam is het feit dat energie op gedachte volgt volkomen duidelijk – het denken doet in het brein elektrochemische activiteit ontstaan en dit wordt naar de rest van het lichaam doorgegeven in de vorm van signalen en bevelen.

Lees Meer

De Invloed van de Gedachte op de Lagere Natuurrijken

De snelle ontwikkelingen in de technologie van het licht vormen een symbool voor het licht van de ziel dat gestaag in het menselijk bewustzijn toeneemt; energie volgt op gedachte en hoe meer er verlicht menselijk denken voorkomt, des te mooier en verfijnder de verlichting van het fysieke gebied zal worden. 

Lees Meer

Esoterisch Werk in de 21e Eeuw

Hoe kunnen we het best de energie van ons denken gebruiken om een meer verlicht tijdperk van liefde en delen waar we allen zo lang naar uitkijken in te luiden?

Lees Meer

De Aard van Esoterisme

De opvoeders in de nieuwe tijd zullen steeds meer nadruk leggen op de esoterische benadering en het zal daarom nuttig kunnen zijn, als ik hier esoterie tracht te definiëren in termen, die passen bij de gemiddelde intelligentie van studenten.

Lees Meer

Een Esoterische Zienswijze over Kerstmis

Nu wij aan het einde komen van onze beschouwing over de wereld van vandaag en de stralen die haar beheersen, door de volkeren heen werken en de mensen vormen is er nog een laatste punt, dat ik bespreken wil …

Lees Meer

De Wetenschap over de Zeven Stralen

Een middel om onszelf, onze medemens en onze wereld te begrijpen.

Een toespraak door Sarah McKechnie, gegeven op 30 september 2010 bij het Theosofisch Genootschap van Edinburgh.

Lees Meer

Een Nieuwe Tijdssymbool

Dit symbool wijst op enkele van de belangrijkste krachten en diepere factoren die hoe langer hoe meer in werking treden naarmate het nieuwe tijdperk vordert.

Lees Meer

De Esoterische betekenis van Lucifer

Er zijn commentaren op het World Wide Web die beweren dat Lucis Trust ooit de Lucifer Trust als naam had. Dit is nooit het geval geweest.

Lees Meer

Afdaling en opoffering

Er is altijd een keuze tussen twee paden, en het is een keuze die bij het menselijk wezen moet geleid worden door de vrije wil. (uit The Bacon, september-oktober 1989)

Lees Meer

Betreffende de teksten uit de Tijdloze Wijsheid aangaande het Joodse Volk.

De volgende gedachten worden aan mensen van goede wil ter overweging gegeven om te proberen hun belangstelling en respect voor de leringen van de Tibetaan in overeenstemming te brengen met zijn soms controversiële uiteenzettingen over de rol van het Joodse volk in het goddelijke Plan voor onze wereld. 

Lees Meer

Het Herstel van de Goddelijke Energiestroom

In feite is geld een onderlinge afspraak en een afspraak veronderstelt een verhouding.

Lees Meer

Persoonlijkheid en Autoriteit

Er is heden veel speculatie over mijn identiteit gaande, en veel discussie aangaande de autoriteit of non-autoriteit over de boeken waar ik verantwoordelijk voor ben. Hier is geen nood aan en het is volledig nutteloos.

Lees Meer

De Kracht van Bevrijding

De dood als Overgang – Esoterische standpunten over het voortbestaan van bewustzijn … de enige ware dood is de begrenzing, wat incarnatie in het fysieke materie in feite is, gezien vanuit het oogpunt van het verlichte denkvermogen – er van bevrijd zijn en het binnengaan in een groter leven.

Lees Meer

Het Geweten van de Liefde

De verhouding tussen liefde en bewustzijn is een hoofdthema in de leringen van Alice Bailey.

Lees Meer

Volle Maan Voordrachten

Voordrachten gegeven op de volle maan bijeenkomsten in het afgelopen jaar in Londen, New York and Genève

Lees Meer