2008 #4 – Enkele gedachten over de financiële crisis

De omvang en ernst van de aan de gang zijnde financiële crisis is zodanig, dat iedereen erdoor geraakt wordt. Alle mensen van goede wil zoeken naar wegen om de aanwezige problemen te verlichten. De volgende gedachten worden aangeboden als manieren om het onderwerp te benaderen.

VERTROUWEN

Veel van de huidige beroering in de wereldmarkten wordt toegeschreven aan een instorten van vertrouwen tussen financiële instellingen, en verlies van vertrouwen in de waarde van financiële middelen. Daarom heeft het zin over deze term na te denken.

Lees Meer

RISICO

Risico is een onafwendbaar deel van het leven, en degenen die met financiën te maken hebben, begrijpen dat heel goed. Daarom proberen zij het risico zoveel mogelijk te beperken, en het waar zij kunnen te verminderen. 

Lees Meer

HEBZUCHT

Hebzucht was inderdaad aanwezig, niet alleen in de financiële markten, maar ook in het gedrag van leners - met andere woorden, gewone burgers - hoewel het twijfelachtig is of veel leners ten volle begrepen, wat de risico's waren.: die hun gedrag meebracht. De moeilijkheid is, dat wanneer: het gemakkelijk schijnt te zijn om geld te maken, er altijd: de verleiding is om dat te doen, om nog één keer een dobbelsteen te gooien, die klaarblijkelijk in ons voordeel verzwaard is. Bankhandelaren deden dus nog die ene transactie, en burgers leenden dat kleine beetje extra voor hun droomhuis - alleen maar om, toen de crisis kwam, te ontdekken dat zij overbelast en kwetsbaar waren.

Lees Meer

De werkelijke rol van geld

Wat de manier betreft waarop enorme sommen geld zijn verschenen en weer verdwenen, via de richting van de luchtbel die nu gebarsten is, komt de vraag op wat nu precies de rol van geld en financiën in de maatschappij zou moeten zijn. 

Lees Meer

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media