Wereld Goede Wil Literatuur online

U kan de links volgen naar elk onderstaand thema en ze lezen en uitprinten.

Indien u meerdere koppies voor groepsgebruik wenst of om te verspreiden, a.u.b, contacteer ons.

Donaties om de kosten voor het drukken en versturen te dragen worden dankbaar aanvaard.

Een Bevestiging van Goede Wil

Een Bevestiging van Goede Wil: Een formule voor wereldvrede en vooruitgang

Wij, mensen van goede wil, bevestigen onze bedoeling om goede wilt e beoefenen in…

Lees Meer

Een Programma voor Mannen en Vrouwen van Goede Wil

Tegenover de grote politieke en economische machten en omstandigheden die buiten de controle lijken te staan, vragen de mensen van goede wil zich af, “Wat kan een person doen?” Het is een feit dat de gemobiliseerde en gerichte kracht van goede wil, die zich in de individuele levens van miljoenen mannen en vrouwen toont, de koers van de wereldaangelegenheden kan en zal veranderen.

Goede wil is een energie die, eens in het individu in werking gesteld, een praktische manier van leven is. Het is geen onpraktisch sentiment of ideaal. Goede wil is liefde in actie.

Lees Meer

De Energie van Goede Wil

Goede wil is de eerste poging van de mens om de liefde van God uit te drukken, want goede wil is de 'laagste' uitdrukking van werkelijke liefde en is de liefde die het best kan worden begrepen. Het wordt tijd dat mensen, ten minste tijdelijk, ophouden met te spreken over liefde, over het liefhebben van hun naasten en over het aanwenden van liefde om problemen op te lossen, om in plaats daarvan te spreken op een lager en meer praktisch niveau – dat van goede wil. Voor velen heeft het gebruik van het woord 'liefde' in nationale- en groepsverhoudingen geen enkele betekenis. Goede wil heeft dat wel en kan gemakkelijk door iedereen worden begrepen. Goede wil is zowel een levenshouding als een harmoniërende energie. Goede wil is liefde in actie.

Lees Meer

Technieken van Goede Wil

Vele mensen die bezig zijn met wereldaangelegenheden zijn bang voor nieuwe wegen om wereldproblemen te helpen oplossen. Zij willen graag op een nieuwe en praktische manier werken maar weten vaak niet waar te beginnen of wat te doen.

Lees Meer

Waarden om naar te leven

Het lot van alle mensen en landen wordt bepaald door de waarden die hun beslissingen beheersen.

Lees Meer

De Nieuwe Groep van Werelddienaren

Werkend op alle belangrijke gebieden van de menselijke activiteit en in alle landen overal ter wereld, handelt de Nieuwe Groep van Werelddienaren als een synthetiserende factor binnen de mensheid en legt de basis voor juiste menselijke verhoudingen en de uiteindelijke wereldeenheid.

Lees Meer

Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk

Opvoeding is tegenwoordig overal in de wereld van het grootste belang geworden. In deze tekst worden bepaalde ideeën en concepten die de basis vormen voor de opvoeding in al haar aspecten, en in vele verschillende omstandigheden in de moderne wereld, voorgesteld. 

Lees Meer

Meditatie Vandaag

Er worden heden vele meditatiemethoden toegepast. Elke methode heeft een specifiek doel en waarde. 

Lees Meer

Hij Die Komt

Wanneer mensen voelen hun eigen hulpbronnen te hebben uitgeput en aan het einde te zijn gekomen van al hun eigen ingeboren mogelijkheden, en niet meer weten hoe ze de problemen en omstandigheden, waarvoor ze zich gesteld zien, moeten oplossen of aanpakken, dan zijn ze geneigd een Goddelijke Interventie te verwachten, een Middelaar, Die hun zaak bij God zal bepleiten en uitkomst zal brengen. Zij verwachten een Verlosser. Deze leerstelling van Middelaars, van Messiassen, van Christussen en Avatars kan men vinden als een gouden draad, die door alle wereldgeloofsovertuigingen en  Schriften heenloopt, men vindt die leerstelling overal rijkelijk aanwezig en het is een stelling, waardoor alle Schriften in verband worden gebracht met een centrale kern, waaruit zij alle voortkomen. Zelfs de menselijke ziel wordt beschouwd als een middelaar tussen mens en God. Ettelijke miljoenen geloven, dat Christus optreedt als de Goddelijke Middelaar tussen mensheid en Godheid.

Lees Meer

Voorbereiding voor de Wederkomst van de Christus

Wanneer mensen voelen hun eigen hulpbronnen te hebben uitgeput en aan het einde te zijn gekomen van al hun eigen ingeboren mogelijkheden, en niet meer weten hoe ze de problemen en omstandigheden, waarvoor ze zich gesteld zien, moeten oplossen of aanpakken, dan zijn ze geneigd een Goddelijke Interventie te verwachten, een Middelaar, Die hun zaak bij God zal bepleiten en uitkomst zal brengen. Zij verwachten een Verlosser. Deze leerstelling van Middelaars, van Messiassen, van Christussen en Avatars kan men vinden als een gouden draad, die door alle wereldgeloofsovertuigingen en  Schriften heenloopt, men vindt die leerstelling overal rijkelijk aanwezig en het is een stelling, waardoor alle Schriften in verband worden gebracht met een centrale kern, waaruit zij alle voortkomen. Zelfs de menselijke ziel wordt beschouwd als een middelaar tussen mens en God. Ettelijke miljoenen geloven, dat Christus optreedt als de Goddelijke Middelaar tussen mensheid en Godheid.

Lees Meer

De Wederkomst van de Christus

Toch is heden de Christus de mensheid meer nabij dan op enig ander tijdstip in de menselijke geschiedenis het geval was. Hij is dichter bij dan de innigst-strevende of meest hoopvolle discipel weet, en kan nog dichter bij komen, indien wat hier geschreven staat wordt begrepen en over de gehele wereld heen onder de aandacht der mensen wordt gebracht. Want Christus behoort aan de mensheid en aan de wereld der mensen, en niet aan de kerken en geloofsovertuigingen over de hele wereld.

Lees Meer

De Nieuwe Wereld Religie

De ware godsdienstige geest is op de dag van vandaag fundamenteler levend dan ooit tevoren. Alom zijn mensen bereid tot het Licht en in afwachting van een nieuwe openbaring.

Slechts grote en fundamentele levensprincipen kunnen werkelijk aan de menselijke behoeften tegemoet komen. Religie moet in de nieuwe tijd gegrond zijn op waarheden die algemeen aanvaard worden. 

Lees Meer

Gebruik en Betekenis van De Grote Aanroep:

De schoonheid en kracht van deze Aanroep liggen in haar eenvoud en in haar uitdrukking van zekere centrale waarheden, die alle mensen op natuurlijke wijze en normaal gesproken aanvaarden. (Uit de geschriften van Alice Bailey)

Lees Meer

Het werk van de Geestelijke Hiërarchie

Het meest bijzondere en aangrijpende agendapunt van het hiërarchische werk in deze tijd is de nu aan de gang zijnde voorbereiding van de Hiërarchie voor haar terugkeer naar werkzaamheid op het uiterlijke vlak. Het is daarom belangrijk dat meer mensen weten van het bestaan van de Hiërarchie en dat zij weten wat voor soort mensen de Meesters van Wijsheid eigenlijk zijn. 

Lees Meer

Het Werk van de Geestelijke Hiërarchie van de Planeet

Het meest bijzondere en aangrijpende agendapunt van het hiërarchische werk in deze tijd is de nu aan de gang zijnde voorbereiding van de Hiërarchie voor haar terugkeer naar werkzaamheid op het uiterlijke vlak. Het is daarom belangrijk dat meer mensen weten van het bestaan van de Hiërarchie en dat zij weten wat voor soort mensen de Meesters van Wijsheid eigenlijk zijn. 

Lees Meer

Financiering van het Hiërarchisch Werk

Een samenvatting van de ideeën uit de geschriften van Alice Bailey over geld als een mogelijke bemiddelaar voor het goddelijk Plan.

Lees Meer

Mensenrechten en Juiste Menselijke Verhoudingen

Het grote sleutelwoord van vrijheid dat onze moderne tijden kenmerkt is ingesloten in revolutie, het verwerpen van de orthodoxie en de drang naar verandering, ervaring en rechtstreekse ondervinding, maar vooral in de menselijke strijd voor de mensenrechten. 

Lees Meer

De Uitdaging van Internationale Eenheid

"Eenheid en juiste menselijke verhoudingen – persoonlijke, gezamenlijke, nationale en internationale – kunnen tot stand gebracht worden door gemeenschappelijke acties van mannen en vrouwen van goede wil in elk land.” 

Lees Meer

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media