Het Financieren van het Werk van de Lucis Trust

Geld is een manifestatie van energie. Elke vorm van energie kan op verschillende manieren gebruikt worden omdat zij van zichzelf een onpersoonlijke en blinde kracht is. Zij kan al dan niet zelfzuchtig toegepast worden. En zoals geld in het verleden ten dienste stond van persoonlijke en familiaire behoeften, zo zal het in de toekomst in behoeften van de groep en van de wereld moeten voorzien. Alice Bailey

De programma’s en activiteiten van Lucis Trust worden geheel gefinancierd dankzij donaties – er worden geen inschrijfgelden of contributies gevraagd voor studie bij de Arcane School of voor de literatuur of Nieuwsbrief. Dat betekent dat het werk afhankelijk is van de gedeelde verantwoordelijkheid van allen die er inspiratie uit putten. Ondersteunende en regelmatige bijdragen van studenten en vrienden van het Werk, inclusief legaten, zorgen voor de vitale fondsen die nodig zijn om de Trust in staat te stellen zijn antwoord op menselijke noden te ontwikkelen en uit te breiden. Ondersteuners worden aangemoedigd om een meditatie toe te passen waarbij geld gevisualiseerd wordt dat stroomt naar activiteiten die werken ten dienste van juiste relaties (zoals, maar niet beperkt tot, de activiteiten van de Lucis Trust). Publicaties van de Lucis uitgeverijen, waaronder de Alice Bailey boeken en het Beacon magazine, worden te koop aangeboden.

Het is bekend dat het “principe van delen” de komende beschaving zal regeren. Geld, als vorm van geconcretiseerde energie, is tegenwoordig in hoge mate geconcentreerd in de handen van weinigen. Maar, door de samenwerkende inspanningen van een wereldwijde groep kan geld opnieuw gericht worden langs spirituele lijnen en tegemoetkomend aan menselijke noden.

Verzoek om informatie met betrekking tot legaten

Verzoek om informatie met betrekking tot legaten en verdere effectieve manieren om schenkingen te doen aan de Lucis Trust.

Request Information about Bequests

Alle velden gemerkt met een sterretje (*) zijn verplicht.

Financiële Verklaring

Verzoek om een afschrift van het laatste financiële overzicht van inkomsten en uitgaven in uw daartoe bevoegde Lucis Trust Hoofdkwartier.

Financial Statement

Alle velden gemerkt met een sterretje (*) zijn verplicht.

Twee Verlossende Meditaties

Vele individuele personen en groepen in de huidige wereld maken regelmatig gebruik van twee speciale “verlossende” meditaties. De ene is een meditatie voor werkers in de nieuwe groep van werelddienaren die belang stellen in het voorbereiden van de weg voor de wederkomst van de Christus.

Lees Meer

Financiering van het Hiërarchisch Werk

Een samenvatting van de ideeën uit de geschriften van Alice Bailey over geld als een mogelijke bemiddelaar voor het goddelijk Plan.

Lees Meer