Over Alice Bailey

 

Alice A. Bailey (1880-1949): Vanuit haar Brits conservatief verleden heeft het leven van Alice Bailey talrijke wendingen genomen. Met de tijd oriënteerde zij zich naar één richting, vanaf het tijdstip waarop zij door middel van verschillende ingrijpende persoonlijke ervaringen, een synthese van visie en begrip bereikte en een absolute overtuiging dat één goddelijk leven, de ene mensheid doordringt en bezielt; dat het Plan voor de mensheid de medewerking en de dienst vraagt van opgeleide en toegewijde personen, die intelligent geïnformeerd zijn over de wereldproblematiek en die samenwerken met degenen die de Geestelijke Hiërarchie vormen, de innerlijke regering van de planeet. Haar levenswerk werd een geïntegreerd deel van deze synthese en bewustwording. Zonder in het minst haar menselijke eigenschappen en betrokkenheid te verliezen, nam haar ziel het engagement op ten aanzien van haar Meester en verleende haar persoonlijkheid de volle medewerking op het terrein van dienst, door haar geaccepteerd.

Welbeschouwd ontwikkelde zich haar werk op tweevoudige wijze: haar dienst als discipel, wat de oprichting van een esoterische school bevatte, en haar aanvankelijk terughoudende instemming, om te werken met Djwhal Khul, de Tibetaan, bij het schrijven van een serie boeken die de volgende fase van de continuïteit presenteren van de leringen van de Oude Wijsheid, voor het heden en de nabije toekomst.

Tegen het einde van haar leven aanvaardde A. Bailey met enige tegenzin de vormgeving voor haar eigen autobiografie. Het argument dat haar uiteindelijk deed besluiten om over haar leven te schrijven was een brief van een vriend die, zo zei ze, sterk aanvoelde dat “Ik zeker en vast mensen een dienst zou verlenen wanneer ik kon aantonen , wie ik werd vanuit wie ik was. Het kan van nut zijn om te weten hoe een geëngageerde orthodoxe Christelijke werkster een bekende occulte leraar kan worden”.

 

De Onvoltooide Autobiografie - lees online

Uittreksel uit een Verklaring van de Tibetaan

Het is voldoende te zeggen, dat ik een Tibetaans discipel ben van een bepaalde graad en dit zegt u maar weinig, daar allen discipelen zijn, vanaf de nederigste aspirant tot aan, en hoger dan, de Christus Zelve.

Lees Meer

Alice Bailey Boeken

De boeken van Alice A. Bailey, zijn tussen 1919 en 1949 geschreven in samenwerking met de Tibetaan en vormen een voortzetting van de Tijdloze Wijsheid – een esoterische lering die vanuit de oudheid in een vorm doorgegeven werd die voor iedere periode geschikt is. 

Lees Meer

Het werk van de Tibetaanse Meester

Achtergrond en omlijsting met betrekking tot het werk van Meester Djwhal Khul met Alice A. Bailey, met enkele doeleinden, aandachtspunten en richtlijnen.

Lees Meer

Compilaties van AAB

Es is een aantal boeken gepubliceerd met compilaties over bepaalde themas met uittreksels uit alle 24 boeken van Alice Bailey. Drie van deze compilaties bevatten citaten uit het gehele assortiment van thema's dat in de boeken behandeld wordt. Een "Master Index" van alle 24 boeken is ook beschikbaar.

Lees Meer

Mijn Werk

In de maand november 1919 maakte ik contact met A.A.B. (Alice A. Bailey) en vroeg haar het een en ander voor mij te schrijven en ook de uitgaven van bepaalde boeken op zich te nemen die – krachtens de wet van het geregeld publiceren der waarheid – zouden moeten verschijnen.

Lees Meer

De Onvoltooide Autobiografie

Hoewel haar dood in december 1949 Alice A. Bailey belette dit boek af te maken, dringt er zoveel tot ons door van de geschiedenis van haar leven, dat we een levendig beeld krijgen van de verschillende stadia op haar weg van belijdend Christen tot iemand met een uitermate omvangrijke en diepgaande kennis van de esoterische wetenschap. We ontmoeten de auteur in vele aspecten van haar persoonlijkheid, o.a. als schrijfster, spreekster en lerares.

Lees Meer