Het Wereldwijde Netwerk van Dienaren

earth-map-winter-january-11047

Het Wereldwijde Netwerk van Dienaren is over de hele wereld verspreid. Zij zijn dienaren wiens activiteiten door de leringen van de Tijdloze Wijsheid gebaseerd op de boeken van Alice Bailey worden bezield.

Inleiding

Het werk dat de Tibetaanse Meester in voorbereiding voor de wederkomst van de Christus en de wederkomst van de Geestelijke Hiërarchie aan discipelen vraagt te doen omvat de volgende doelstellingen:

Lees Meer

Eenheden van Dienst

Een eenheid van dienst is samengesteld uit individuen die een gemeenschappelijke visie delen, en hun verantwoordelijkheid erkennen om een toekomst teweeg te brengen die gefundeerd is op geestelijke waarden en beginselen.

Lees Meer

Berichten uit het Veld van Dienst

Wat volgt zijn onder woorden de inspanningen van medewerkers om de doelstellingen die door de Tibetaanse Meester werden geschetst om te verwezenlijken, zoals beschreven in de Inleiding van dit deel.

Lees Meer