Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Webwinkel voorwaarden

Cookies Beleid

 

De algemene voorwaarden van Lucis Trust zijn van toepassing zodra de website wordt bezocht en alle wijzigingen die wij aanbrengen in deze voorwaarden zullen op deze pagina weergegeven worden. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Sommige delen van de website vereisen een registratie. Door het registratieformulier te voltooien en uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen, wordt u geacht de algemene voorwaarden te accepteren, evenals die van de webwinkel. Houd er rekening mee dat de verklaring met betrekking tot het Privacybeleid van toepassing is.

DISCLAIMER

Lucis Trust doet er alles aan om zeker te zijn dat de inhoud van deze website nauwkeurig en actueel is. Als er fouten bij ons worden gemeld zullen wij deze corrigeren. Desondanks kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade, beschadiging of ongerief veroorzaakt door uit te gaan van materiaal op deze website.

In géén geval zullen Lucis Trust en Lucis Uitgeverijen, onze directeuren, ambtenaren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, bijkomstige, strafbare, speciale of vervolgschade van enig soort, inclusief verlies van winst zonder beperking, teloorgegane opbrengsten, spaargelden, gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schades, of voortvloeiend uit een contract, onrechtmatigheden (inclusief verwaarlozing), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van enige dienst of enig product aangeschaft en gebruikmakend van de service, of voor enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de dienst, op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt blijvend tot fouten of omissies in de inhoud of enig verlies of beschadiging opgelopen ten gevolge van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) beschikbaar gemaakt via post, vervoer of anderszins door middel van de service.

TERMEN EN VOORWAARDEN

Wij staan u toegang tot de website toe onder de volgende voorwaarden:

1. U bent niet gemachtigd om te kwader trouw registratieaccounts aan te maken met als doel de functionaliteit van de website te misbruiken.

2. U mag alleen maar uittreksels van het materiaal, dat gepubliceerd is op de website van Lucis Trust downloaden en afdrukken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het geleverde materiaal mag niet gebruikt worden in een denigrerende of misleidende context. Lucis Trust moet erkend worden als de eigenaar.

3. U mag niet enig gedeelte van het Lucis materiaal reproduceren of dit overbrengen naar of opslaan in een andere website of enig gedeelte van het materiaal verspreiden, tenzij wij dit hebben toegestaan. Neem om toestemming te verkrijgen contact op met Lucis Trust.

4. Gebruikers van onze website mogen materiaal aanbrengen in verschillende gedeelten van de site. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid met betrekking tot enig materiaal aangebracht door gebruikers en door ons gepubliceerd en wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en de nauwgezetheid ervan.

5. Publicatie van elk aangeleverd materiaal geschiedt volgens ons eigen oordeel. Wij behouden ons het recht voor om aanvullingen of weglatingen in de tekst of de afbeeldingen aan te brengen ten dienste van de publicatie, of om publicatie te weigeren. U staat ervoor in dat het materiaal dat u aanlevert niet obsceen, beledigend, lasterlijk tegenover enig persoon of anderszins illegaal is.

6. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot individuele diensten volledig te verwijderen als wij van mening zijn dat u deze op enige manier misbruikt.

7. Als u hebt aangegeven informatie en updates te willen ontvangen van Lucis Trust, zullen uw persoonlijke gegevens in een databank worden opgeslagen. U kunt op elk moment uw inschrijving opzeggen.

Als u gebruik maakt van onze website, ontvangen wij automatisch het IP-adres van uw computer. Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als de wet ons daartoe verplicht of in het onwaarschijnlijke geval dat u inbreuk gemaakt hebt op onze servicevoorwaarden.

PRIVACYBELEID 

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen.

1. Het is ons beleid dat wij uw informatie niet zonder uw voorafgaande toestemming met anderen zullen delen. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen.

2. Wij investeren in veiligheid van hoge kwaliteit en doen ons uiterste best de privacy van de gebruiker te beschermen door het adequaat gebruik van de nieuwste veiligheidstechnologie.

3. We zullen uw privacy respecteren en géén ongevraagde post sturen.

Privacy Mededeling en AVG

Lucis Trust is de gegevensbeheerder voor alle persoonsgegevens op grond van de wettelijke basis van legitiem belang die wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
 

LINKS

Door het aanklikken van links op onze website bestaat de kans dat u onze site verlaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites. Wij zijn niet gehouden om de inhoud of nauwkeurigheid hiervan te onderzoeken en te beoordelen en wij garanderen noch nemen enige aansprakelijkheid voor materialen of websites van derde partijen of voor andere materialen, producten of diensten van derde partijen.

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR DE INTERNET WINKEL

U wordt geïnformeerd indien iets tijdelijk niet leverbaar is, zodra geleverd kan worden zal het betreffende afzonderlijk worden nagestuurd.

Onze prijzen en producten zijn onderhevig aan verandering of stopzetting zonder kennisgeving.

Verenigd Koninkrijk

Alle aankopen in GB£ zullen worden geleverd door Lucis Press in Londen met inbegrip van alle orders uit Europa, Afrika, Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en Centraal Azië.

Verzending vanuit het Verenigd Koninkrijk
Het verenigd Koninkrijk, Europa en de rest van de wereld – Royal Mail en andere toeleverdiensten zonder volgdienst. Volgdienst mogelijk op aanvraag.

Levertijden
Gewoonlijk zal uw order met een te beleveren adres in Groot-Brittannië binnen een week aankomen. Levertijden voor Europa zijn 1 – 3 weken, en voor de rest van de wereld 2 – 4 weken..

Verenigde Staten

Alle aankopen in US Dollar zullen worden geleverd door Lucis Publishing Company met inbegrip van alle orders vanuit de beide Amerika’s en het Verre Oosten..

Verzending vanuit de Verenigde Staten

Alle orders zullen worden verzonden door US Postal Service of door U.P.S. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de klant en zullen aan de nota worden toegevoegd. Verzending naar andere landen (met uitzondering van Canada) moeten worden geregistreerd en/of verzekerd.

Voor bestellingen naar Alaska, Hawaii en Puerto Rico gelieve contact met ons op te nemen.

Voor tariefbepalingen 20 of meer items gelieve contact met ons op te nemen.

Leveringstijden 

Bestellingen worden binnen één of twee werkdagen behandeld en verzonden. Uw bestelling moet binnen één week aankomen..

Retourbeleid

Als u aanleiding ziet om een item te retourneren, neem dan binnen 30 dagen na aankoop contact met ons op om een regeling te treffen het item in zijn oorspronkelijke staat te retourneren. In het geval van Audio en Cd’s die niet defect zijn, kunnen wij alleen terugzending accepteren als de verzegeling niet verbroken is. Wij zullen de waarde van uw bestelling vergoeden minus de verzendkosten. (Portokosten worden vergoed voor defecte goederen). Ingeval van producten die gedownload werden kunnen wij geen terug bezorging of terugbetaling accepteren. Dit beleid tast uw wettelijke rechten niet aan.

Distributie

De Lucis Publishing Companies zijn de primaire leveranciers van alle Alice Bailey boeken. Wij bieden een reductie op alle zakelijke bestellingen. Lucis Press, UK books worden gedistribueerd door Gardners Books en van Lucis Publishing, USA door Devorss, New Leaf, en Baker and Taylor. 

COOKIES BELEID

Credit

Dit cookiebeleid-document is gemaakt met behulp van een contractsjabloon beschikbaar op http://www.freenetlaw.com.

Over cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met het gebruik van cookies door Lucis Trust in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Cookies zijn bestanden die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en die door de webbrowser worden opgeslagen.

De informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan een webserver webbrowsers identificeren en volgen.

Er zijn twee hoofdsoorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit, terwijl blijvende cookies op uw computer worden bewaard totdat ze worden verwijderd, of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt.

Cookies op onze website

Lucis Trust gebruikt cookies op deze website voor de volgende doeleinden::

om de site voor u te personaliseren;
om de site te beschermen tegen kwaadwillig gebruik;
om de prestaties van de site te verbeteren. 

Google cookies

Lucis Trust gebruikt Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Google slaat deze informatie op en gebruikt deze. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html

Cookies van derde partijen

Wanneer u deze website gebruikt, ontvangt u mogelijk ook de volgende cookies van derden, die kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om siteverkeer te analyseren;
om verbeterde hulpmiddelen voor delen aan te bieden;
voor andere doeleinden, zoals uiteengezet in het cookiebeleid van die sites.

Wijgeren van cookies

In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren. 

In Internet Explorer kunt u alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifkeuzeknop. 

In Firefox kunt u uw cookie-instellingen aanpassen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken.

Het blokkeren van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van sommige websites.

VRAGEN

Voor vragen over de servicevoorwaarden gelieve contact met ons op te nemen.