Arcane School

Training voor Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk  wordt verzorgd door de Arcane School.

De principes van de Oude Wijsheid worden gepresenteerd door esoterische meditatie, studie en dienst als een manier van leven

JAARLIJKSE CONFERENTIE 2018

De school, in 1923 opgericht door Alice A. Bailey, biedt wereldwijd een opleiding (via email of per post) in de wetenschap van de ziel.

Lees Meer

Door middel van het ritme en ritueel van de esoterische meditatie straalt de kracht van de ziel doorheen het dagelijkse leven en door alle gebeurtenissen..

Lees Meer

In deze overgangsperiode waarin enorme energieën alle planetaire vormen stimuleren, biedt de esoterische opleiding veilige technieken van geestelijke ontplooiing.

Lees Meer

Alvorens in te schrijven, lees a.u.b. de ‘Veel Gestelde Vragen’ (VGV) hieronder. Gelieve uw aanvraag rechtstreeks te zenden naar het aangewezen Hoofdkwartier van de Arcane School door een voorafgaande vragenlijst in te vullen.

Lees Meer

Veel geselde vragen

Lees de FAQ

DE BEVESTIGING VAN DE DISCIPEL

 

Ik ben een punt van licht binnen een groter Licht.
Ik ben een beek van liefde-brengende energie binnen de stroom van de Liefde Gods.
Ik ben een vonk van opofferend vuur, dat zijn brandpunt vindt in de vurige Wil van God.
       En aldus sta ik.

 

Ik ben een weg waardoor mensen kunnen slagen.
Ik ben een bron van kracht, die hen doet staan.
Ik ben een straal van licht, die schijnt op hun weg.
        En aldus sta ik.

 

En aldus staande wend ik mij om,
En ga deze weg, de weg der mensen,
En ken de wegen Gods,
        En aldus sta ik.