Steun voor de Verenigde Naties

Lucis Trust heeft een raadgevende status bij d Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en Wereld Goede Wil is erkend door het Bureau voor Publieke Voorlichting van de Verenigde Naties, als zijnde een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO). Zo maakt de Trust en Wereld Goede Wil deel uit van een gemeenschap van vele honderden NGO’s die een actieve rol spelen bij de Verenigde Naties, in het bijzonder om informatie over de VN te verspreiden en steun te bieden aan de programma’s van de VN. Sedert hun oprichting hebben Lucis Trust en Wereld Goede Wil hun steun gegeven door middel van meditatie, opvoedkundig materiaal en forums, door het belang van de doelstellingen van de VN en hun activiteiten te belichten omdat zij de stem van de volkeren en naties van de wereld vertegenwoordigt.

WERELD GOEDE WIL BIJ DE VN

De nadruk leggen op de acties van goede wil bij de Verenigde Naties met een regelmatige update van de blog en Facebook.

Lees Meer

DE VERENIGDE NATIES – BELICHAAMDE IDEALEN

Beeld u een kind in dat u vraagt, “wat doet de VN eigenlijk?” het is een eenvoudige vraag, en om deze te beantwoorden kan je het Internet raadplegen voor nieuwe info over de VN. Enkele uren later kan je tegen het kind zeggen, “wel, wanneer het over belangrijke zaken gaat – zaken die iedereen aanbelangen – dan is er niet veel dat de VN niet doet”.

Lees Meer

Genève - Marco Toscano-Rivalta

Een voordracht van Marco Toscano-Rivalta van het Bureau voor Disaster Risk Reduction (UNISDR) bij de Verenigde Naties als een “Centrum voor de harmonisering van de Acties van de Naties”. “… De wil is inderdaad het middel voor de processen van “indrukken”, “creatief denken” en “het geleiden” die achter het gezegde “energie volgt op gedachte” liggen. Daarom is het begrijpen van de wil, zijn aard, zijn werking, zijn kenmerken, en het feit dat we meer tijd en inspanningen moeten opbrengen om hem te ontwikkelen, van fundamenteel belang.

Het werk om een centrum tot het met elkaar in overeenstemming brengen van onze handelingen of van landen moet een bepaald programma volgen. Om handelingen met elkaar in overeenstemming te brengen moeten er acties worden ondernomen. Vele manieren en activiteiten moeten worden onderzocht en in werking gesteld ten einde de wil, die in 7,2 miljard mensen aanwezig is en er zich in manifesteert, te geleiden.”

Lees Meer

September 2014

In 2014 EN 2015 heeft Wereld Goede Wil en de Lucis Trust in een Algemene Brief, een video, twee thema’s uitgewerkt van de Wereld Goede Wil Nieruwbrief, en van het Forum van Wereld Goede Wil in New York, Londen en Genève met als thema ‘Naar een tijdperk van licht, in steun van het jaar van het licht van de Verenigde Naties en van de op licht gebaseerde technologieën, 2015. Lees in deze algemene brief: Achter de schermen van de informatie- en communicatie-revolutie is een mysterieus proces werkzaam met reusachtige implicaties voor de toekomst van de mensheid. In de digitale circuits waar internet, computers en digitale telefoons op steunen, wordt elektriciteit gestuurd door de patronen van de circuits op een siliconen chip, aldus een zich herhalende, geordende dans uitvoerend – de eerste beginselen van ceremonie en ritueel.

Lees Meer