De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

*Vele godsdiensten geloven in een wereldleraar, een Komende, en kennen Hem onder namen als Heer Maitreya, Imam Mahdi, De Kalki Avatar en de Bodhisattva. Dit termen zijn soms gebruikt in een versie van de Grote Aanroep voor de mensen met een specifiek geloof.

Een mantram voor het Nieuwe Tijdperk

De Grote Aanroep is een wereldgebed vertaald in meer dan 80 talen en dialecten. Het wed in 1945 aan Alice Bailey gegeven in een boodschap voor alle mensen van goede wil.

Centrale Waarheden

Haar schoonheid en kracht ligt in haar eenvoud en in de uitdrukking van bepaalde waarheden:

  • de waarheid van het bestaan van een fundamentele Intelligentie aan Wie wij de naam God geven;
  • de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn, de aandrijvende kracht van het universum Liefde is;
  • de waarheid dat een grote Individualiteit, door Christenen genoemd de Christus, naar de Aarde kwam en die Liefde belichaamde opdat wij zouden begrijpen;
  • de waarheid dat liefde en intelligentie gevolgen zijn van wat wordt genoemd de Wil van God;
  • en tenslotte de voor de hand liggende waarheid, dat alleen door de mensheid zelf het goddelijk Plan zichzelf kan uitwerken.