De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

*Vele godsdiensten geloven in een wereldleraar, een Komende, en kennen Hem onder namen als Heer Maitreya, Imam Mahdi, De Kalki Avatar en de Bodhisattva. Dit termen zijn soms gebruikt in een versie van de Grote Aanroep voor de mensen met een specifiek geloof.

Een mantram voor het Nieuwe Tijdperk

De Grote Aanroep is een wereldgebed vertaald in meer dan 80 talen en dialecten. Het wed in 1945 aan Alice Bailey gegeven in een boodschap voor alle mensen van goede wil.

Centrale Waarheden

Haar schoonheid en kracht ligt in haar eenvoud en in de uitdrukking van bepaalde waarheden:

  • de waarheid van het bestaan van een fundamentele Intelligentie aan Wie wij de naam God geven;
  • de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn, de aandrijvende kracht van het universum Liefde is;
  • de waarheid dat een grote Individualiteit, door Christenen genoemd de Christus, naar de Aarde kwam en die Liefde belichaamde opdat wij zouden begrijpen;
  • de waarheid dat liefde en intelligentie gevolgen zijn van wat wordt genoemd de Wil van God;
  • en tenslotte de voor de hand liggende waarheid, dat alleen door de mensheid zelf het goddelijk Plan zichzelf kan uitwerken.

Adapted Version

Without replacing the original, an adapted version of the Great Invocation was released in 2000 in response to language sensitivities in a multi-cultural world.

Lees Meer

Articles

About the Great Invocation; Use and Significance of the Great Invocation; The Great Invocation : A Mantram for the New Age and for all Humanity ... more

Lees Meer

History

The Great Invocation was given to humanity by the spiritual Hierarchy in 1945.

Lees Meer

World Invocation Day

Every year on the day of the June full moon the Great Invocation is used by people of goodwill all over the world. 

Lees Meer

Translations

The Great Invocation has been published in over 80 languages and dialects

Lees Meer

Audio

Listen to an archive broadcast made in 1952 by Eleanor Roosevelt, plus a range of audio programs.

Lees Meer

Cards & Posters

Download or order free cards, posters and booklets featuring the Great Invocation

Lees Meer

Video

Watch videos of the Great Invocation.

Lees Meer