Goede Wil in Wereld Aangelegenheden

Nieuwsbrief    ||    Wereldbeeld    ||    Commentaren

De energie van goede wil is levend en werkzaam en wordt uitgedrukt op alle gebieden van het wereldwijd leven. De Nieuwsbrief, het Wereldbeeld en de Commentaren onderzoeken de manieren waarop dit dynamisch proces onze wereld verandert en de evolutie van het bewustzijn aandrijft.

Nieuwsbrief - Dit is een bulletin dat regelmatig verschijnt en speciale aandacht besteedt aan de energie van goede wil in de wereldaangelegenheden.

LAATSTE THEMA: RENTMEESTERS VAN DE TOEKOMST (2016 #2)

Ieder van ons die zijn medemensen lief heeft en dient is een rentmeester van een geestelijke toekomst – iemand waarin de menselijke geest zich ontwikkelt naar een steeds groter wordende samenwerking, delen en eenheid.
In elke wisselwerking vragen deze dienaren zich een eenvoudige vraag af – hoe kan ik deze toekomst dichterbij brengen? . meer...

PDF

Recente Onderwerpen:

Energie en Vrijheid || Het wederopbouwen van de schrijn van het Menselijk Leven ||Het manifesteren van de visie van de Ene Mensheid || Naar een tijdperk van Licht deel 2  || Naar een tijdperk van Licht deel 1  

Archief

World Goodwill Newsletter

Alle velden gemerkt met een sterretje (*) zijn verplicht.

Er zijn twee manieren om de nieuwsbrief te ontvangen: via e-mail, wat u leidt naar de tekst op onze website; of per post, als een papieren exemplaar. Selecteer de gewenste optie en klik op de 'Verzenden'.


________________________

Wereldbeeld

Een reeks artikels om de wereldgebeurtenissen en trends te bekijken vanuit het standpunt van de geoefende waarnemer.

Twee Wereldbeelden over BREXIT:   Brexit en de globalisering van de Ziel ||  Een gelegenheid in opkomst

Vorige artikelen:

Waarom de wil nu van gelang is || Profetie en voorspelling  ||  De opstanding van de Fenix  ||  De geestelijke kant van Soberheid  ||  De snelheid van de waarheid

Archief

________________________

Commentaren

Een diepere weerspiegeling over de betekenis van het opkomen van de geestelijke beginselen.

Het kind: Het ontwaken van het bewustzijn van de ziel - een overweging van de manieren waarin de geestelijke ontwikkeling van kinderen en de jeugd kunnen worden gecultiveerd.

Recente onderwerpen:

De vooruitgang in het leven van de mensheid  ||  De Universele Verklaring van de Mensenrechten: Wegwijzer naar de vrijheid  ||  Veroudering op het Pad van de Ziel

Archief

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media