E-folders

Terwijl we het nieuwe tijdperk binnengaan, breidt het menselijk bewustzijn zich uit en vele mensen over de hele planeet zoeken in hun leven actief naar een diepere betekenis. Ons vermogen om de betekenis van de aard en de wetten van het bestaan te begrijpen en te vatten is toegenomen. De tijd is rijp voor een verklaring van de goddelijke beginselen en eeuwige wetten, die een basis leggen voor de wederkomst van de Wereldleraar.

In samenwerking met de leringen gegeven door de Tibetaanse leraar en Alice Bailey, kunnen we ons deel vervullen in het scheppen van een kanaal waardoorheen de Hiërarchische indrukken tot in het menselijk bewustzijn kunnen stromen – waarbij alle aspecten van ons planetair leven worden opgeheven en gestimuleerd. Het sleutelwoord voor deze inspanning is uitbreiding en het doel is wereldwijde goede wil en het tot stand brengen van ware broederschap.

“Een discipel die de waarheid denkt kan in zijn omgeving een radicale verandering teweegbrengen.”

Gedurende vele jaren hebben individuen over de hele wereld samengewerkt in een poging om de ideeën uit de leringen van Bailey te verspreiden. Nu, met het internet en de wereldwijde communicatiemiddelen hebben we de gelegenheid om onze inspanningen voor de verspreiding ervan sterk op te voeren. Dit deel is een bron voor dat doel. Dank u om deze ideeën onder de belangstelling van een groter publiek te helpen brengen.

Eerbewijs aan NELSON MANDELA – een oproep aan mensen van goede wil

De dood van Nelson Mandela heeft een golf van energie doorheen de menselijke familie veroorzaakt. Zijn leiderschap, niet enkel in Zuid Afrika maar over de hele wereld, toont aan wat bereikt kan worden als goede wil (eenvoudig en praktisch) bewust gestimuleerd en bekrachtigd wordt. Laat het voorbeeld van Mandela ons inspireren om op zulke manieren te denken en te handelen dat goede wil in de wereld zal toenemen.

Lees Meer

Bevestiging van Goede Wil

Er zijn veel verschillende kwaliteiten en energieën die vandaag op het menselijk bewustzijn een invloed hebben, en zowel opbouwende als afbrekende gevolgen hebben.

Lees Meer

De Energie van Goede Wil

We leven is een van de belangrijkste overgangsperioden van de hele menselijke ervaring. Deze overgang is zo algemeen dat het veranderingen inhoudt op elk gebeid van de menselijke aangelegenheden en gedachten.

Lees Meer

De Hiërarchie van Licht

Doorheen de geschiedenis werd het idee van een groep wijze en verlichte wezens die werken achter de schermen om onze planeet te begeleiden, in geestelijke leringen, in de literatuur en in de mythen, meegedeeld. 

Lees Meer

Meditatie Vandaag

Er worden vandaag vele methoden van meditatie aangewend. Elke methode heeft haar specifiek doel en waarde.

Lees Meer

Een geestelijke renaissance

Vele mensen zoeken vandaag naar een authentieke geestelijke ervaring, zowel binnen als buiten de wereldgeloofsovertuigingen.

Lees Meer

Driehoeken

Drie mensen spreken af om zich elke dag met elkaar in gedachten te verbinden en de Grote Aanroep te gebruiken.

Lees Meer

Waarden om naar te leven

Het lot van alle mensen en landen wordt bepaald door de waarden die hun beslissingen beheersen.

Lees Meer