Bevestiging van Goede Wil

Beste Collega’s,

Er zijn vele verschillende kwaliteiten en energieën die vandaag op het menselijke bewustzijn hun invloed hebben, en die zowel opbouwende als afbrekende gevolgen hebben. Wanneer de krachten van afgescheidenheid – krachten die trachten de individuen, groepen en landen van elkaar te scheiden – geleidelijk in sterkte toenemen, is de kracht van goede wil meer dan ooit noodzakelijk. Gelukkig is deze houding aan het toenemen, zoals u wel weet door de groei aan interesse in uw zelf gekozen veld van dienst. Maar ze staat nog voor grote belemmeringen. Er zijn de meer voor de hand liggende belemmeringen zoals het zelfzuchtig en materialistisch gedrag. Toch geraken ook individuen en groepen die goed en noodzakelijk werk verrichten zo op hun eigen agenda gericht dat zij subtiele belemmeringen vormen om met elkaar samen te werken. En de groei van het fundamentalistisch denken – dat zich op alle gebieden voor doet, niet enkel op het religieuze gebied – heeft de neiging om de mensen met goede bedoelingen maar met verschillende inzichten ertoe te brengen om zich achter hun slagbomen terug te trekken, en de gelegenheid om elkaars standpunten te aanhoren en te zoeken naar een gemeenschappelijke grond, wordt verloren. Om deze neiging tegen te gaan is er geen beter tegengif dan een vernieuwde aandacht voor goede wil als de drijvende kracht achter alle opbouwende inspanningen.

De mensheid gaat naar een nieuwe tijd die op velerlei manieren onbekend en een niet verkend gebied is. In deze nieuwe tijd zal de geest van goede wil noodzakelijk zijn om de oplossing voor de vele problemen waar de mensheid nu voor staat, te vinden, omdat goede wil het gemeenschappelijk platform vestigt waarop alle rassen en geloofsovertuigingen elkaar kunnen treffen. Als de mensheid deze overgang naar een beter toekomst moet doorkomen, is het duidelijk dat alle mensen erbij betrokken moeten worden. Geen enkel deel van de wereldbevolking kan achter gelaten en ontredderd veroordeeld worden. Hier werkt de kracht van goede wil als een speciale soort van magie omdat ze kan verlossen zelfs bij de schijnbaar meest hopeloze verhoudingen door een uitweg te bieden naar een hernieuwde inspanning.

Het scheppen van een sfeer en een houding van goede wil is dus een voorname vereiste als we naar een betere wereld willen gaan. Uw veld van dienst en de invloed dat die op de publieke opinie heeft brengt een gelegenheid om bij te dragen aan de omvangrijke inspanning die nu nodig is om goede wil bij alle verantwoordelijke leden van de menselijke familie te mobiliseren. Indien enige van deze ideeën die te vinden zijn in de bijgevoegde ‘Oproep aan de mannen en vrouwen van Goede Wil’ overeenkomen met uw waarden en doelstellingen, wees dan zo vrij om ze zelf te gebruiken. En bij elke gebeurtenis, bij het nadenken over de manieren dat u kunt helpen om de opmerkelijkheid van goede wil in uw boodschappen en bij uw verwantschappen, zowel inwendig als uitwendig, te laten toenemen, kunt u helpen om de banden die alle leden van de mensheid verenigen te versterken.

Dank u voor de aandacht die u geeft aan deze wezenlijke dynamiek om een vredevollere en rechtvaardiger wereld voor allen te scheppen. Wij wensen u voortdurend succes in uw werk van dienst.

Oprechte groeten,

WERELD GOEDE WIL
December 2005

Verdere informatie over het bevestigen van goede wil