Eerbewijs aan NELSON MANDELA – een oproep aan mensen van goede wil

Een oproep … aan 

ALLE MENSEN van GOEDE WIL 

overall ter wereld

Om de kracht van goede wil als een wezenlijke macht te herkennen,
geef vorm aan de opvattingen en begeleid de acties
in een opbouwende samenwerking.

Om te beseffen dat deze kracht in deze tijd hoogst nodig is in de 
wereldaangelegenheden, en dat zonder goede wil tussen
alle mensen, is er geen blijvende vrede mogelijk.

Om te streven om goede wil in toenemende mate in hun dagelijks leven
uit te drukken en zo effectieve uitstralende punten van goede wil
binnen het lichaam van de mensheid worden

Om persoonlijke herkenning en steun te bieden aan elke
verklaring en inspanning die de toon van goede wil uitdraagt, zo
dat wanneer ook en waar ook de kracht van goede wil
gebruikt wordt, zal het de steun van een verlicht publiek hebben.

TOm hun tijd, hun gedachte en hun geld te gebruiken
om goede wilshandelingen overal ter wereld  te doen toenemen.

Mensen van goede wil zijn zij uit alle landen, alle rassen en alle klassen, die vriendelijke verhoudingen met anderen verkiezen, die de praktische waarde van onzelfzuchtigheid kennen, en die op opbouwende wijze leven. Zij verkiezen om alle rassen, landen en individuen te begrijpen en er mee samen te werken. Daarom haten zij niet, geven geen kritiek, veroordelen niet, vallen niet aan of vernietigen niet. Zij zijn intelligente mensen van wie denkvermogen niet afgesloten is voor de wijsheid van hun harten. Zij worden herkend aan hun manier van leven.

In verband hiermee

Nelson Mandela and the Spirit of Truth and Right – Sagittarius Full Moon, Londen December 2013   Honoring Nelson Mandela and Reflecting on the Symbol of the Archer – Sagittarius Full Moon, New York, December 2013