Maak een verschil

Driehoeken

 

Driehoeken is een wereldwijd netwerk van gebed en meditatie, dat het bouwen van juiste menselijke verhoudingen door middel van de energie van goede wil mogelijk maakt.

 

Stelt u zich een driehoek voor van sprankelend wit licht, verankerd in het energieveld van de aarde. Het trilt vol energie. Het werkt als een magneet en trekt daarbij de aandacht van geestelijke krachten die hun verlichte gedachten en liefhebbende energie daarheen laten stromen. De driehoek beantwoordt daaraan met een wonderbaarlijke helderheid, etherisch en toch krachtig, schitterend en helder tegen de achtergrond van de wereld.

U kunt een punt van die driehoek zijn, hem tot ontstaan brengen, hem activeren en hem aanbieden als een ontvanger / overbrenger voor geestelijk licht en liefde, als een schakel in een netwerk van gelijke driehoeken van licht en goede wil, die over de hele wereld gevormd worden om een verschil te maken.

Driehoeken van licht en goede wil worden gevormd door drie mensen die met elkaar afspreken om iedere dag, gedurende enkele minuten, te visualiseren dat zij met elkaar verbonden zijn door draden van licht en goede wil. Elke driehoek licht op als de aandacht er op gericht wordt, wat de gelegenheid biedt om nog meer licht en liefde in de wereld aan te trekken. Iedere persoon visualiseert dan dat de aangroeiende energieën door het netwerk van driehoeken heen stromen, elkaar wederzijds versterken, en een subtiel communicatie netwerk tot stand brengen waardoor verlicht denken en innerlijke beantwoording de atmosfeer van menselijk denken en menselijke verhoudingen kan transformeren.

Sommige mensen verbinden zich met mensen aan de overkant van de straat, anderen met vrienden aan de andere kant van de wereld. Het doet er niet of de afstand klein of groot is, maak de verbinding en laat het licht binnen, laat de liefde binnen.

Zij die aan deze dagelijkse meditatie en gebed deelnemen gebruiken 
De Grote Aanroep — om  hun bedoeling te bevestigen om licht, liefde en geestelijke macht op Aarde tot uitdrukking te brengen.

 

De wereld heeft nood om anders te zijn; de mensheid heeft nood om anders te zijn. 

Wordt een deel van de wereldwijde inspanning om dat verschil te maken