Werken om de mensheid te genezen

Een groeiend aantal mensen uit alle mogelijke levensrichtingen is bekend met de genezende invloed van Goddelijke energie. Zovele van onze hedendaagse ziekten komen voort uit een blokkering van de energiestroom uit onze hogere natuur, uit onze innerlijke God. De her-verbinding; de herschepping van het kanaal waarlangs de energie van de ziel kan instromen vormt een beslissende stap in het genezingsproces.

Wat waar is voor het individu is eveneens waar voor de gehele mensheid. Veel van de huidige problemen waarvoor we ons in de huidige wereld geplaatst zien bestaan, omdat we de Goddelijke energiestroom uit onze hogere, geestelijke aard hebben geblokkeerd of verstoord. De mensheid van nu moet deze innerlijke band versterken, zodat de ziele-energieën van licht en liefde het menselijk denken kunnen bepalen. Ons afgescheiden denken heeft geleid tot een verlies van inzicht in de realiteit van innerlijke verbondenheid. De kloof tussen 's mensen geestelijke essentie en zijn uiterlijke vorm heeft vele vormen van ziekte voortgebracht en niet alleen maar lichamelijke ziekten, maar ook psychische stoornissen. De gevolgen van deze kloof worden ook gezien in andere vormen van ziekte, zoals de vervuiling en de achteruitgang van het milieu, hetgeen het leven op aarde ernstig bedreigt.

Hoe kunnen we de stroom van Ziele-energie in de mensheid versterken?

Eén initiatief dat zich bezighoudt met deze her-verbinding en waarbij tienduizenden mensen wereldwijd zijn betrokken, is Driehoeken. Bij driehoekenwerk worden technieken van meditatie en visualisatie gebruikt om een verenigend netwerk van licht en goede wil te scheppen, waar doorheen geestelijke energie de menselijke denkvermogens en harten kan binnenstromen. Deze mensen verbinden zich dagelijks – met z’n drieën – in gedachten met elkaar en visualiseren elk lid van de driehoek als een punt van licht, met goede wil die door hen en door de driehoek heen stroomt. Na zich aldus te hebben verbonden worden licht en liefde gevisualiseerd, welke stromen door de driehoek en haar van energie en leven voorzien, totdat de driehoek er een van flonkerende schittering wordt. De energie wordt daarna vrijgegeven en stroomt, uit ieder punt van de driehoek, als liefde en goede wil uit over het gehele door mensen gemaakte netwerk van driehoeken rond de wereld.

De dienst van driehoeken is uitdagend, maar tegelijk heel eenvoudig – dagelijks een paar minuten van toegewijd denken. Het is niet nodig om lichamelijk samen te zijn met uw twee andere medewerkers, noch om het werk gelijktijdig te verrichten.

Driehoekenwerkers gebruiken de Grote Aanroep voor hun oproep tot licht, liefde en geestelijke richtinggeving. De Grote Aanroep geeft op eenvoudige en rechtstreekse wijze uitdrukking aan de behoefte van de mensheid aan licht op haar weg, liefde in haar verhoudingen en geestelijke wil voor het werk aan het welzijn van het geheel. Dit werk is een daad van dienst; een dienst aan de mensheid en een dienst aan het proces van evolutie dat zich op onze planeet uitwerkt.

Maar waarom zouden we driehoeken vormen? Een driehoek is een krachtig symbool van het goddelijke en het beeld van de drie-eenheid ligt aan de basis van vele geestelijke tradities. Het is een archetypische vorm, een fundamenteel energiepatroon in het universum. De driehoek fungeert als een brandpunt voor geestelijke energie en voor energieën die worden uitgestraald door de Ziel. Driehoeken poogt de mensheid opnieuw met haar Ziel te verenigen, waardoor de genezende energieën van licht en liefde in de wereld kunnen stromen, daarbij goede wil en verlichte gedachten meebrengend die van hulp zijn bij de oplossing van wereldproblemen, het herstel van juiste menselijke verhoudingen en het erkennen van de universele eenheid.

DE GROTE AANROEP

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

De schoonheid en kracht van deze Aanroep liggen in haar eenvoud en in haar uitdrukking van zekere centrale waarheden, die alle mensen op natuurlijke wijze en normaal gesproken. Vele godsdiensten geloven in een Wereldleraar, kennen hem onder zulke namen als de Christus, de Heer Maitreya, de Imam Mahdi, de Boddhisattva en de Messias en deze termen worden gebruikt in sommige van de Christelijke, Hindoeïstische, islamitische, Boeddhistische en Joodse versies van de Grote Aanroep.