Werelddienst door de kracht van de gedachte

DOWNLOAD IN PDF FORMAAT

 

Inhoud

Een uitnodiging voor mannen en vrouwen van Goede Wil

We leven in een van de grootste crisistijden in de menselijke geschiedenis. Thema’s van vrede en oorlog, armoede en overvloed, of rassen- politieke- en industriële conflicten treden ons langs alle kanten tegemoet. Religieuze afscheidingen en het conflict tussen oud en jong zijn eveneens opmerkelijk, en onder dit alles ligt het fundamenteel conflict tussen de materiële en de geestelijke waarden, tussen eigenbelang en werelddienst.

En toch is er een universele erkenning dat de mensheid een nieuw tijdperk binnengaat. De wetenschap heeft de wereld verenigd en de menselijke kennis en intelligentie zijn groter dan ooit tevoren. Ontelbare bewegingen gebaseerd op goede wil trachten een betere wereld te scheppen en er is een groeiende herkenning van de wezenlijke menselijke eenheid.

Het besef dat de wereld een geestelijke bestemming heeft groeit eveneens. Achter de evolutie is er een eeuwig doel, dat we het Plan Gods noemen. Het goddelijk Plan kan zich enkel doorheen de mensheid uitwerken. Ieder van ons er is verantwoordelijk voor om het te begrijpen, en om in ons dagelijks leven alles te doen wat we kunnen om haar betekenis en bedoeling uit te drukken.

De mensheid heeft met de gerichte verenigde aanroep de kracht om wereldgebeurtenissen te beïnvloeden. De grote hoeveelheid gedachtekracht van mannen en vrouwen van goede wil schept een verbindingskanaal tussen God en de mens waardoor geestelijke energieën kunnen stromen om de verontruste wereld te genezen en te herbouwen. Het is deze kracht, juist gebruikt en gericht, die de “verlossende kracht” van de mensheid kan zijn.

Bijna zeventig jaar heeft Driehoeken gewerkt om de verenigde gedachtekracht van mannen en vrouwen van goede wil te mobiliseren. De methode is vrij eenvoudig. Drie mensen komen overeen om zich elke dag mentaal te verenigen om de kracht van licht en goede wil aan te roepen en zo de mensheid te dienen. Deze drie vormen een driehoek, het universele symbool van de Drievuldigheid. Elk lid van een driehoek kan meerdere driehoeken vormen, en zo wordt er een netwerk van verlichte gedachte en goede wil gevormd dat de wereld omspant. Het netwerk van driehoeken dat zo gevormd wordt:

  • Verschaft een kanaal voor de circulatie van opbouwende gedachte
  • is een middel om het geestelijk klimaat van de planeet te veranderen
  • is een medium voor de verspreiding van geestelijke energie, waarbij het menselijk leven en bewustzijn worden opgeheven en getransformeerd.

Vandaag werken mannen en vrouwen van goede wil van elke religie en filosofie, en van elk ras en politieke overtuiging, in het Driehoeken Netwerk, en vinden een eenheid van gebed en aanroep die elk verschil van uiterlijk geloof overstijgt. Wil u twee andere mensen zoeken om samen met u in deze werelddienst te werken en zo het netwerk helpen uitbreiden?

Hoe een Driehoek te vormen

Zoek twee andere mensen die zich voor enkele momenten van scheppende meditatie elke dag samen met u in gedachte willen verbinden. Er ligt een bijzonder vermogen in deze drievoudige verhouding. Volgens alle wereldgeschriften werkt God als een Drievuldigheid, en jij kan hetzelfde doen in uw eigen omgeving door twee mensen te vinden met dezelfde ingesteldheid om een driehoek van licht en geestelijke wisselwerking te vormen. Elk van de twee mensen kunnen op hun beurt hetzelfde doen en zo kan een groot netwerk van licht en geestelijke kracht zich over de wereld ontvouwen. Hierdoor kunnen de krachten van het licht werken en jij op uw plaats zal bijgedragen en geholpen hebben.

Hoe het werk te doen

Driehoekenwerk is in wezen eenvoudig. Het vergt elke dag slechts enkele ogenblikken tijd, en met ervaring kan dit bijna overal en op elk moment gebeuren. Elke dag zitten de leden enkele momneten stil waar ze zich ook mogen bevinden en verbinden zich mentaal met de andere leden van hun driehoek, of driehoeken. Zij roepen de energieën van licht en goede wil aan, visualiseren deze energieën hoe deze circuleren doorheen de drie brandpunten en zich dan uitstorten doorheen het netwerk van driehoeken dat de wereld omspant. Tegelijk zeggen ze de Grote Aanroep op, en helpen zo een kanaal te vormen voor het uitstorten van licht en liefde in de mensheid. Het is niet noodzakelijk om dit op hetzelfde tijdstip te doen, want eens de verbanden in mentale substantie gebouwd zijn kunnen ze ‘belevendigd’ worden wanneer een van de leden het werk doet.

De Grote Aanroep

The Great Invovcation embodies these thoughts in a dynamic way, and is used every day by Triangles members as a world prayer:

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

De schoonheid en kracht van deze Aanroep liggen in haar eenvoud en in haar uitdrukking van zekere centrale waarheden, die alle mensen op natuurlijke wijze en normaal gesproken. Vele godsdiensten geloven in een Wereldleraar, kennen hem onder zulke namen als de Christus, de Heer Maitreya, de Imam Mahdi, de Boddhisattva en de Messias en deze termen worden gebruikt in sommige van de Christelijke, Hindoeïstische, islamitische, Boeddhistische en Joodse versies van de Grote Aanroep.