Wereld Goede Wil Commentaar over het Kind

Wereld Goede Wil is verheugd de aanstaande publicatie aan te kondigen van een commentaar over Het Kind. Het beschrijft beschouwingen over de aangeboren spiritualiteit van de jon­geren, de veranderende houding voor kinderen door de eeu­wen heen, juiste technieken van opvoeding en onderwijs voor kinderen, en de betekenis van kinderen voor wereld-transfor­matie in de toekomst. Een paar uittreksels worden hieronder aangeboden.

“Het wetenschappelijke onderzoek van kinderen. De psychi­ater Robert Coles, Ph.D., wijst er op, dat kinderen een aange­boren morele, spirituele en zelfs politieke gevoeligheid heb­ben. Kinderen zijn zich niet alleen helder bewust van ethiek, idealen, waarden, en de verschillen tussen goed en kwaad, zij hebben ook een scherp inzicht in de redenen achter de han­delingen, gevoelens en gedachten van de mensen”.

“Alice Bailey schreef: ‘De schade die in de kneedbare en plooibare jaren aan de kinderen is toegebracht is dikwijls onher­stelbaar; zij is verantwoordelijk voor veel van de pijn en het lijden in de latere levensjaren’. Wetenschappelijke studies wijzen op de geldigheid van deze bewering. Het pad in het brein wordt feitelijk op zijn plaats gezet en wordt veel minder plooibaar voor verandering als de kinderen groeien, vooral na de leeftijd van vijf”.

“Het moderne gezin en de hedendaagse kijk op het opvoeden van kinderen zijn feitelijk heel recente ontwikkelingen. Soms wordt vergeten dat deze enorme vooruitgang op het gebied van menselijke verhoudingen net zo baanbrekend en belangrijk waren als de technologische vooruitgang van ons tijdperk”.

“Het verstand ondersteunt de bewering dat de kinderen de beste hoop van de mensheid zijn en het meest directe pad naar wereldtransformatie. Is er werkelijk een andere weg die zo krachtig is om werkelijke, blijvende verandering in de wereld te brengen? Dit is hoofdzakelijk de taak van het erkennen van de waarde van elk kind. Een kind dat gewaardeerd wordt, zal uiteraard de maatschappij omarmen, die hem gewaardeerd heeft. Door elk kind te waarderen ontplooit zich vanzelf een pad van positieve intermenselijke verhoudingen, medewerk­ing en goede wil, die de verankerde krachten van wereld competitie en strijd vervangen, en de noodzakelijke basis leggen voor de erkenning van het feit van de ene mensheid”.

Om uw exemplaar te bestellen kunt u de ingesloten antwoord strook gebruiken.

Hou contact

Weltweiter Guter Wille in Sozialen Medien