Londen - Dr Chintamani Yogi

ZIE OP YOUTUBE
Dr Chintamani Yogi
(Stichter, Hindu Vidyapeeth Schools and Peace Service Centre)

Ik kom van Nepal om jullie te spreken over tijdloze waarden en sociale veranderingen. Ik leef in Kathmandu, de hoofdstad, maar ik ben geboren in een klein boeren dorp. Dus begin ik met een Namaste, een oude Sanskriete zegening. Alhoewel ik van Nepal ben, een zeer klein land in verhouding met de rest van de wereld, bestaat mijn werk uit het aanmoedigen van goede wil in de hele wereld. Ik werk via Nepal voor het welzijn van de hele mensheid. Ik breng u ook de Namaste van mijn moeder die, ook al is ze ongeletterd en ongeschoold, een van de wijste mensen op deze aarde is. Zij is nooit uit Nepal geweest en toch voelt ze zich verbonden met alle mensen van goede wil en zij stuurt haar zegening naar iedereen.

Ik ben reeds vele jaren verbonden met Wereld Goede Wil toen ik bij toeval een kopij van de Wereld Goede Wil Nieuwsbrief in handen kreeg die naar een vriend in Nepal was verzonden. Ik herkende terstond dat de nieuwsbrief in overeenstemming was met veel van mijn eigen denken en begrip en dus schreef ik naar het hoofdkwartier waaruit een briefwisseling en gedachtewisseling gedurende vele jaren volgde. Cultureel gezien is het Hindoe mijn achtergrond, maar ik beoefen de spiritualiteit. Ja ik kom uit Nepal, een zeer klein land, een van de armste landen in de wereld, maar ik werk voor de hele mensheid. Als het zaad met de zuiverste intentie wordt geplant, zal het groeien. Namaste betekent laten we de handen samenbrengen, we buigen het hoofd en beroeren het hart. Wanneer we de handen samenbrengen, herinneren we onszelf aan de belofte; ik zal op het pad van karma-yoga gaan. Dit pad noodzaakt voortdurende toewijding aan het beginsel van ongehechtheid. We werken zeer oprecht, volledig vanuit het hart, maar opnieuw, werken met de glimlach. Als dit pad oprecht wordt gevolgd kunnen we al het andere overlaten in de handen van God.

Wanneer we ons hoofd buigen herinnert dit ons aan de belofte om op het pad van Gyana yoga te gaan, het pad van wijsheid. Deze wijsheid ligt voorbij alle boeken. Leren is goed; begrijpen is beter; verwezenlijken is het beste!

Wanneer we het hart beroeren, is dit bhakti yoga. Luister naar uw eigen hart.

Vanaf de leeftijd van 21 jaar heb ik heel mijn leven opgedragen aan sociaal werk. Wij hebben de Hindoe Vidyapeeth Scholen opgericht die de opvoeding in waarden in Nepal bevorderen. Deze beweging heeft tot doel achtergestelde- en weeskinderen op te voeden en te steunen en dit op een niet winstgevende basis, en hen zo te versterken voor de toekomst. De school begon met slechts 15 kinderen, nu zijn er drie scholen met 1500 kinderen uit alle achtergronden en religies. Andere programma’s zijn het Vredes Dienstencentrum (Shanti Sewa Ashram), de Jeugd Vereniging voor Vrede en het Vredeshuis voor Kinderen. We steunen eveneens ongeschoolde en uitgebuite vrouwen om te leren en om hun eigen geld te verdienen.

In de HVP scholen worden alle gebruikelijke academische onderwerpen onderwezen maar we trachten ook ernstige wijsheid onze kinderen aan te leren. Wij dromen ervan om hen niet enkel te vormen tot een arts, een ingenieur of IT specialist, maar daarenboven tot goede mensen.

Het verontrust me dat hoewel er in de wereld zo veel wordt geleerd er een tekort is aan werkelijk begrip van het leven, en dat verwezenlijking bijna onbestaande is. De mensen leren vele dingen in het leven maar begrijpen weinig, en dit is de oorzaak van veel lijden in de wereld. Vele mensen zijn opgeleid, maar niet verlicht, vele zijn succesvol maar niet vredevol. Er zijn er vele die veel weten maar niet oprecht zijn in hun verhoudingen. Menselijke wezens kunnen slim zijn en bekwaam wat hen tot succes leidt maar zonder begrip van het hart zijn hun levens uit evenwicht en dit leidt naar het lijden.

Mensen wijten hun lijden, hun stress, depressie, slaaptekort, angst aan de anderen. Doch lijden wordt geboren in het individu en niet door de ander of iets anders. Begrip hiervan is beslissend om wijs te zijn. Wanneer er geen wijsheid is heerst de duisternis en het is de onwetendheid die de oorzaak van het wereldlijden is. Wanneer God iemand wil helpen doet hij dit niet rechtstreeks, maar voorziet Hij hem van mogelijkheden om wijsheid te leren en toe te passen, en plaatst hem in de omgeving van hen die wijs zijn.

Aan Gandhi werd ooit gevraagd ‘geloof je in God?’, en hij antwoorde, ‘God is geen persoon maar enkel een principe’. Dit brengt ons verder tot de vraag wat is een principe, waarop Gandhi zei ‘God is waarheid, God is liefde en God is vrede’.

Karma-yoga vraagt ons het pad van waarheid te gaan. Daarom besluit ik met u te vragen om voor al die kinderen te bidden die zonder eten naar bed gaan, te bidden voor al die vrouwen die in de ontwikkelingslanden worden uitgebuit, want het gebed gaat voorbij alle grenzen. Een man richtte zich tot zijn goeroe met de vraag hoe hij de mensheid kon helpen. Zijn goeroe antwoordde, “als je iets voor de mensheid wil doen, wordt dan een goed menselijk wezen”.

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media