Problemen der Mensheid - Het boek

Alice Bailey geeft geen politiek antwoord op de problemen der mensheid. Ze raadt geen vorm van uitwendige sociale orde aan die op de mensheid zou moeten worden gelegd. Eveneens raadt ze geen vorm van de nieuwe godsdienst aan. Het boek en deze cursus geven een geestelijk perspectief over specifieke problemen, en over de wereldsituatie in haar geheel. Het licht van dit inclusieve inzicht onthult de crisis van verkeerde gewoonten en verkeerde waarden die aan de kern van elk probleem liggen. Hebzucht, onwetendheid zelfzucht en eigenbelang zijn de wortels van de verstoring in de menselijke verhoudingen die zich uiten als armoede, rassenoorlog, racisme en andere gevaarlijke sociale ziekten.

Hoewel dit boek geschreven was in 1947, en de problemen ondertussen in detail verandert zijn of tot op zekere hoogte een andere nadruk hebben gekregen, is het lezen aanbevolen omdat de beginselen voor oplossing dezelfde zijn gebleven. Om meer over het boek te weten te komen en/of om het te kopen; klik hier [Bestelling online]

Ga naar het BESTELFORMULIER VOOR DE STUDIESTELLEN

Home page - Inleiding tot de Problemen der Mensheid

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media