Compilaties

De Werken van Hercules: Een astrologische Verklaring

De Werken van Hercules – een astrologische verklaring door Alice Bailey, geeft een levendige beschrijving van de reis van de ziel tijdens haar voortschrijdende incarnaties doorheen de twaalf tekens van de dierenriem. De werken die Hercules moet volbrengen symboliseren de specifieke uitdagingen die alle discipelen onder ogen moeten zien als zij zichzelf willen vormen tot beter dienstbetoon aan hun medemensen. Het is een uitstekende inleiding tot een beter esoterisch begrip van de astrologie.

Stof om na te denken

In de boeken van Alice Bailey komen we regelmatig treffende aanwijzingen en ideeën tegen. Veel daarvan zijn samengebracht in dit boek. Alfabetisch gerangschikt vormen ze een ideale inleiding tot de boeken als een geheel. Onderwerpen zijn onder meer: De oude Mysteriën; moed; crisis; gidsen; vreugde; denkvermogen; het nieuwe tijdperk; visualisatie.

De Ziel, Bron van Leven

De Ziel, Bron van Leven is een uitvoerige compilatie die de kwaliteiten en verhoudingen van de ziel onthult. Dit boek geeft ons “… veel om over na te denken en te mediteren. Laten we zoeken naar de gouden draad die ons zal leiden, in ontwaakt bewustzijn, tot in de schatkamer van onze eigen ziel, en laat ons daar leren om met alles dat ademt één te zijn, om de visie van het geheel aan te voelen, voor zover we dit kunnen, en om in vereniging met Gods Plan te werken voor zover het ons is geopenbaard door Hen Die weten”.

Dienst aan de Mensheid (Niet in het Nederlands verkrijgbaar)

Dienst kan kort omschreven worden als het spontane gevolg van zielecontact. Dit contact is zo duidelijk en onveranderlijk dat het leven van de ziel in het instrument – de persoonlijkheid die de ziel noodzakelijk op het fysieke vlak nodig heeft – kan instromen. Dit boek bevat een uitvoerige verzameling van citaten om het denken te stimuleren en om het begrip van dienst en haar wezenlijk belang in de huidige tijd te doen toenemen.

De Dood, het grote avontuur

Door de uitgebreide publiciteit over ‘de bijna dood ervaring’ zoeken nu veel mensen naar een dieper begrip van de dood en het proces van sterven. Esoterische leringen van de fijnstoffelijke lichamen en hun onderlinge verhouding hebben aan hen die nadenken over en onderzoek doen naar het mysterie van de dood, veel te bieden. Het gebruik van de citaten uit dit boek als zaadgedachten of ideeën ter overdenking, zal de lezers helpen om hun ideeën en hun zienswijze over dit onderwerp te verhelderen.

De Hoofdindex van de boeken van Alice Bailey (Niet in het Nederlands verkrijgbaar)

De Hoofdindex omvat de volledige indexen van de boeken van Alice A. Bailey.

Het Dierenrijk, Een Geestelijk Perspectief (Niet in het Nederlands verkrijgbaar)

Een gedachte oproepende compilatie van citaten uit de boeken van Alice A. Bailey. Het biedt een inspirerend overzicht van de verantwoordelijkheid van de mensheid voor de evolutie van de dieren. Het Dierenrijk, Een Geestelijk Perspectief doet ons begrip van het mysterie van het dierenrijk toenemen omdat het goddelijk doel van onze verwantschap met de dieren wordt uitgelegd, en de belangrijke rol die de mensheid in hun evolutie te vervullen heeft. Dit boek zal voor iedereen van belang zijn die een nieuw inzicht wil overwegen aangaande de verhouding tussen de mens en de dieren.

De Zeven Stralen van het Leven (Niet in het Nederlands verkrijgbaar)

Zoals Alice Bailey schreef zal een studie van de stralen betekenen dat “…doch wij zullen een praktische methode van ontleding verkrijgen, waardoor wij tot een juist begrijpen van ons zelf als bezielende wezens en tot een verstandiger begrip van onze medemensen kunnen komen. Wij kunnen dan op verstandiger wijze met ons zelf, met onze kinderen en met onze vrienden en metgezellen omgaan. Wij zullen ontdekken dat wij in staat zijn met meer inzicht met het Plan, zoals het zich in welk bijzonder tijdperk ook tracht uit te drukken, samen te werken.”

De Zevende Straal: Onthuller van de Nieuwe Tijd (Niet in het Nederlands verkrijgbaar)

Om de mannen en vrouwen te helpen in deze overgangstijd te streven zich voor groepsdienst voor te bereiden, stelde de Tibetaanse Meester Djwhal Khul de studie voor van al wat hij geschreven heeft over de zevende straal van ceremoniële orde. De Zevende Straal: Onthuller van de Nieuwe Tijd is een compilatie van die verklaringen die in de boeken van Djwhal Khul, geschreven in samenwerking met Alice Bailey, te vinden zijn.