De Groep van Werelddienaren

Een wereldwijde groep van dienaren, uit elk gebied van het menselijk leven, bereidt de weg voor de ideeën en toepassingen van een ontluikende geestelijke beschaving.

Ontelbare mannen en vrouwen in elk land worden vandaag geïnspireerd door een visie van Eenheid en zij dienen die visie op actieve wijze. Samen vormen zij, of ze het weten of niet, in bewustzijn een groep – de Groep van Werelddienaren.

Deze baanbrekende groep is geen groep van onpraktische mystici. Elk lid van de groep werkt om de beginselen van heelheid op elk gebied in het leven te roepen, vanuit de diepte van het denkvermogen en het hart waar de ethiek van heelheid in meditatie en gebed, in religie, de metafysica en de astrologie doorheen de kunsten en de wetenschappen, politiek en wet, ras verhoudingen en internationale aangelegenheden worden gevoed. Ze zijn een overbruggende groep tussen de mensheid en de geestelijke natuurrijken, en zij dragen in zich de zaden van de komende beschaving en de nieuwe cultuur.

Werelddienaren worden voornamelijk onderscheiden door hun vermogen om langs opbouwende lijnen te werken, en in groepsformatie. Zij leggen de nadruk op punten van contact in plaats van op punten van verschil, en trachten de raciale haat en alle vormen van klassenonderscheid te beëindigen door zich te richten op de oorzaken van afscheiding. In gedachte en handelen trachten werelddienaren het goede en het ware te onthullen, met de nadruk op begrip en wederzijdse goede wil. Zij vertegenwoordigen een denkhouding. Het is deze subjectieve eenheid die van hen een groep in bewustzijn maakt – de Groep van Werelddienaren. *

Wanneer ze op het gebied van internationale politiek werkzaam zijn, bevorderen de Werelddienaren de gedachte dat elk land iets van waarde bij te dragen heeft aan het werk van de opbouw van een onderling afhankelijke wereld die gericht is op de universele beginselen van de eenheid van de mensheid en op de waarde van het individu. Wanneer ze op religies gebied actief zijn herstellen zij de verschillen en herkennen de universaliteit van de waarheid. Wanneer zij op het gebied van de economie actief zijn, bevorderen zij het beginsel van universeel delen. Zij richten zich op het bouwen van bruggen eerder dan het beoordelen en bekritiseren van een ras of een land, soort of systeem.

* Wanneer deze groep door Alice Bailey in 1930 voor het eerst werd vastgesteld, vertegenwoordigden zij een gehele nieuwe, wereldwijde uitdrukking van het beginsel van groepsbewustzijn, en daarom werd er naar verwezen als de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

De linken hieronder op deze pagina bekijken het werk van deze Groep meer in detail.

De Nieuwe Groep van Werelddienaren

Werkend op alle belangrijke gebieden van de menselijke activiteit en in alle landen overal ter wereld, handelt de Nieuwe Groep van Werelddienaren als een synthetiserende factor binnen de mensheid en legt de basis voor juiste menselijke verhoudingen en de uiteindelijke wereldeenheid.

Lees Meer

Tijdcyclus van de Nieuwe Groep van Werelddienaren

De werkzaamheden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren volgen een ritmisch patroon dat gebaseerd is op perioden van drie opeenvolgende jaren, elk gebouwd op het voorlaatste en steunend op al hetgeen is verworven.

Lees Meer

De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren - Groep Voorlopers van de Christus

Een toespraak gegeven in 1998 op de conferentie van de Arcana School in New York handelend over de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren.

Lees Meer

De Mantram van de Nieuwe Groep van Werelddienaren

Mannen en vrouwen van goede wil verbinden zich om vijf uur in gedachte met deze wereldgroep van dienaren, en gebruiken deze mantram met toewijding en met stille gerichte aandacht. Dit kan in enkele seconden gedaan worden waar men zich ook mag bevinden.

Lees Meer

Festival Week of the Group of World Servers 2019

Every seven years energies flow into the New Group of World Servers and special efforts can be made to strengthen their hand. The Week, which occurs from December 21 – 28, will take place in 2019. Events are being planned by World Goodwill and by service groups around the world. More information will be available on this page in the coming weeks and months.
 

Lees Meer

Feest Week van de Nieuwe Groep van Werelddienaren

Dank u voor uw deelname aan evenementen over de hele wereld. Kijk naar de uitzending van het Forum in Londen, New York. Luister naar de geluidsopname van de bijeenkomst in Genève. Lees Nieuws van de Vieringen

Lees Meer

Meditatie tijdens Nieuwe Maan

Gedurende de periode van nieuwe maan moet er een special werk ondernomen worden, zoals al geruime tijd ten tijde van volle maan wordt ondernomen. 

Lees Meer

Nieuwe Maan Meditatieschets

Meditatie ter gelegenheid van de nieuwe maan

Lees Meer