Vissen

Festival of
          Pisces

 

Vissen Volle Maan 
19 Februari, 03:53 PM (Londen)
19 Februari, 16:53 (Genève)
19 Februari, 10:21 AM (New York)

Bijeenkomsten in:
Londen   New York   Genève

Luister naar de uitzending van de Bijeenkomst

Inleiding voor de Volle Maan Meditatie
/ Maankaarten / Toespraken / Kalender van de Bijeenkomsten en meer

SLEUTELWOORD: “Ik verliet het Huis mijns Vaders en terugkerend verlos ik.”

Het sleutelwoord voor de discipel in Vissen is voor de meditatie een bijzondere bruikbare gedachtevorm. Het draagt het gehele proces van de involutie en de evolutie in zich; het verlaten van de eenheid van het leven naar een materiële toestand van bewustzijn is zo onbevattelijk dat voor vele eeuwen de inwijdende goddelijkheid van de ziel in incarnatie volledig uit het oog is verdwenen. Geleidelijk begint het levensaspect, door middel van het proces van ervaring in de materie, haar aanwezigheid te herbevestigen, en uiteindelijk zo een trekkracht op het bewustzijn van de persoonlijkheid uit te oefenen dat het besluit wordt genomen om het “pad van terugkeer” te betreden, om “terug te keren” naar de bron en de oorsprong van het bestaan. Het is het verhaal van de verloren zoon in elk lid van de menselijke familie.

Het sleutelwoord draagt ook de klank van verlossing. De daad van bewuste terugkeer naar het “vadershuis” dient om de materiële substantie te verfijnen en te vervullen. De substantie van de verschillende lichamen, aangepast aan het involutionaire proces, wordt zo met geestelijk licht en energie doordrenkt, naarmate de ziel de controle begint te nemen, dat het individuele leven “verlost” is van verdere controle door de andere eenheden van het leven in de omgeving. De invloed van Vissen kan daarom een dwingende uitwerking hebben in het planetaire thema van Verlossing, het doel van de manifestatie.