Meditatie als een Werelddienst

Meditatie en visualisatie kunnen door individuen en groepen gebruikt worden om licht, liefde en geestelijke kracht naar het menselijk bewustzijn aan te roepen.

Het gevolg van de menselijke meditatie momenteel is, dat omstandigheden worden veranderd, hogere geestelijke vermogens worden aangeroepen en met concentratie wordt gewerkt, verticaal en horizontaal, in de wereld der mensen en in het koninkrijk Gods. Deze verticale en horizontale activiteit houdt het geheim in van scheppende meditatie. Het is de aanroep van de hogere energieën en schept een kanaal van contact tussen ziel en geest. Dit wordt tot stand gebracht door wat ik 'verticale meditatie' genoemd heb. Het is ook oproepend en schept een gisting of dynamische beweging op dat gebied dat moet worden benaderd of veranderd en dit is het horizontale aspect.

Alice Bailey

De persoon die meditatie als een dienst beoefend zal uiteindelijk een geleidelijke groei in verlichting, wijsheid en wil-ten-goede ondervinden; onzelfzuchtige dienst leidt naar een toenemend vermogen om samen te werken met het creatieve doel van ons planetair leven.

GROEPS MEDITATIE

Door middel van meditatie komen we in een bewustzijnstoestand die we met anderen delen, een toestand die even echt is als het fysieke bestaan in bewustzijn. Deze overeenkomst van bewustzijn en van het Ene Werk is het wezen van de groepsmeditatie.

Groepsmeditatie vergt geen individuen die op dezelfde plaats samen werken of zelfs terzelfder tijd. De ware ontmoetingsplaats van de groep ligt op het gebied van het denkvermogen, of het mentaal gebied.

In metafysische termen vindt meditatie buiten tijd en ruimte plaats, maar in groepsmeditatie is het gevoel belangrijk van een gemeenschappelijk aandachtspunt en interesse, van groepsaandacht op het object van meditatie. Het is een gedeelde idee en interesse die de individuen tot een levende groep samenbindt.

Groepen kunnen rond veel verschillende onderwerpen samen werken en mediteren, maar het onderliggende thema in het groepswerk is de dienst aan de mensheid. Zo vervult de groep haar deel binnen het planetaire leven. Groepen kunnen werken om een groter licht op de menselijke aangelegenheden te laten schijnen en de subjectieve sfeer van de planeet in de gewenste toestand brengen. Zij helpen om subjectieve energieën van licht, liefde en de wil-ten-goede te verbinden met het dagelijkse fysieke leven. Hoewel deze groepen kunnen werken om de menselijke omstandigheden te verbeteren, gebruiken ze nooit macht. Zij trachten bij voorbeeld niet om de energie naar een individu of een groep te leiden in een poging hen te veranderen of te beïnvloeden. In de plaats daarvan werken ze met de ziel of het bewustzijn om licht beschikbaar te maken, of om een subjectieve omstandigheid te scheppen waarin een individu of een natie gemakkelijker in het licht van hun eigen ziel kunnen staan.

Verschillende meditatie-initiatieven, ontworpen ten dienste van de mensheid en de planeet, worden aangeboden.

Groepsdienst en golven van giften

Een van de subjectieve ontdekkingen die door iedere ‘discipel in opleiding’ gedaan dient te worden, is dat golven van energie continu op de groepsaura breken.

Lees Meer

Het Richten van Energie en Dienst

De activiteiten van dienst van Lucis Trust zijn gebaseerd op de essentiële waarheid dat energie op gedachte volgt. En hoewel dit een eenvoudige waarheid is heeft het zeer verreikende gevolgen. In verband met het fysieke lichaam is het feit dat energie op gedachte volgt volkomen duidelijk – het denken doet in het brein elektrochemische activiteit ontstaan en dit wordt naar de rest van het lichaam doorgegeven in de vorm van signalen en bevelen.

Lees Meer

Meditatie: Een manier van leven

Door middel van het ritme en ritueel van de esoterische meditatie straalt de kracht van de ziel doorheen het dagelijkse leven en door alle gebeurtenissen.

Lees Meer

Meditatie tijdens Volle Maan

De tijd van volle maan is een periode wanneer geestelijke energieën uitzonderlijk beschikbaar zijn en een nauwer contact tussen de mensheid en de Hiërarchie mogelijk maken. Een reeks artikels, maankaarten, toespraken en hulpbronnen.

Lees Meer

Twee Verlossende Meditaties

Vele individuele personen en groepen in de huidige wereld maken regelmatig gebruik van twee speciale “verlossende” meditaties. De ene is een meditatie voor werkers in de nieuwe groep van werelddienaren die belang stellen in het voorbereiden van de weg voor de wederkomst van de Christus.

Lees Meer

Over Driehoeken

Driehoeken verenigen mannen en vrouwen van goede wil in geestelijke werelddienst, alle hindernissen opzij zettend die door ras, godsdienst, sociale standing, economische en politieke overtuigingen zouden kunnen bestaan. Driehoeken scheppen een wereldomspannend netwerk van licht en goede wil voor de verspreiding van opbouwende geestelijke energieën. 

Lees Meer

Goede Wil Meditatie Groep

De Goede Wil Meditatie Groep is een wereldwijde groep van mensen die eenmaal per week mediteren over de energie van goede wil. Hun subjectief werk versterkt het menselijk bewustzijn, en maken positieve vooruitblikkende oplossingen voor de wereldcrisis mogelijk.

Lees Meer

Cyclus der Conferenties

Deze wereldwijde meditatiegroep richt zich op de geestelijke verlichting van de sfeer van de wereldconferenties die van levensbelang zijn voor de geestelijke vooruitgang van de mensheid.

Lees Meer