De Drie Grootste Geestelijke Feesten

2018 Data, Bijeenkomsten, en Resources

Er zijn drie belangrijke Geestelijke Feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus. Het zijn het Paasfeest (met de volle maan van Ram), het Wesakfeest (met de volle maan van Stier) en het Feest van Goede Wil (met de volle maan van Tweelingen). Door het standvastige en volhardend meditatiewerk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, brengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid teweeg. Zij vertegenwoordigen een fundamenteel goddelijk doel, dat zijn doelstellingen tot stand zal beginnen te brengen wanneer de verschillende godsdienstige instellingen tegelijkertijd, ieder op zijn eigen wijze, deze unieke jaarlijkse nadering van de mens tot God en God tot de mens, zullen erkennen en vieren. Deze gelijktijdige erkenning is de grondslag van de nieuwe wereldgodsdienst.

PAASFEEST: RAM

Pasen is het feest van de verrezen levende Christus, de uitdrukking van de Liefde van God. Het wordt bepaald door de datum van de Lente volle maan van de Ram en is het grote westerse en christelijke Feest.

Lees Meer

Het Wesak Feest

De tijd van de volle maan van Stier kenmerkt in de wereld het hoogtepunt van geestelijke zegening. Er is een jaarlijkse instroming van leven en van geestelijke aanmoediging die dienen om de aspiratie van alle mensen te bezielen.

Lees Meer

HET FEEST VAN EENWORDING: TWEELINGEN

Het Feest van de Christus volgt een maand na Wesak tijdens de volle maan van Tweelingen. Het heeft als sleutelwoord “de mensheid, strevend naar God” en versmelt vele verschillende geestelijke benaderingen tot een vereende daad van aanroep. Het werd sedert 1952 als Wereld Aanroepdag gehouden.

Lees Meer

Meditatie: Laat het Licht binnenstromen

Meditatie voor dr drie geestelijke Feesten: Laat het Licht binnenstromen

Lees Meer

Wereld Aanroepdag

Wereld Aanroep Dag is een wereld dag voor gebed. Mannen en vrouwen van iedere geloofsovertuiging verenigen zich in een universeel appel naar goddelijkheid en het gebruik van de Grote Aanroep. 

Lees Meer

De Christus

Een aantal artikels en bronnen over de Christus.

Lees Meer

De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren - Groep Voorlopers van de Christus

Een toespraak gegeven in 1998 op de conferentie van de Arcana School in New York handelend over de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren.

Lees Meer

DRIE GEESTELIJKE FEESTEN, HOE KUNNEN WE HELPEN?

Een van de krachtigste vormen van groepsdienst is meditatie bij volle maan, in het bijzonder in mei en juni. Op dat tijdstip worden wij gevraagd een speciale inspanning te verrichten om de Krachten van Licht te helpen, niet alleen door het enkele deelnemen aan deze gebeurtenis maar ook door deze onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Lees Meer