Het Wesak Feest


2018 data bijeenkomsten  

2017 Wesak Festival Voordracht
London, New York, Geneva

Audio opnamen van  2016 Wesak Festival bijeenkomsten

The Wesak Festival: A Technique of Spiritual Contact A 22-page booklet is available free as a PDF download, or online.

Printed copy: A free copy of the booklet can also be ordered

Wesak kenmerkt het hoogtepunt van het geestelijke jaar waarbij de krachten van verlichting, die aan de Boeddha worden toegeschreven, in de planeet binnenstromen.

Het Wesakfeest wordt voornamelijk gekend als het Feest van de Boeddha. In een legende, vol van beeldspraak, wordt gezegd dat Hij in een afgelegen vallei van de Himalaya jaarlijks op de exacte tijd van de volle maan van Stier verschijnt. Hij verschijnt voor een korte periode en voert een waterceremonie uit voor zijn grote broeder, de Christus, en een verzameling van adepten en discipelen.

De kracht van de verschijning van de Boeddha is zo sterk dat deze door de verzamelde groep niet lang kan worden uitgehouden. Dit moment van Zijn nadering wordt gekenmerkt door een grote Stilte, waarvan gezegd wordt dat deze vol van vitaliteit en betekenis is. De zegening van de Boeddha die door de Christus neer getransformeerd wordt, straalt door de bijeenkomst heen naar de wereld uit.

Tijdens dit hoogtepunt van het jaar is onze grootste dienst onszelf geestelijk voor te bereiden op de energie die in de mensheid gestort wordt, en om de innerlijke verbinding in het dagelijks leven vast te houden, onszelf visualiserend als een zuiver kanaal van licht in eenlijnigheid met het sleutelwoord van Stier: “Ik zie, en wanneer het oog geopend is, is alles Licht”. De doelstellingen van “helder zien, zuivere vreugdevolle wil en de dood van het persoonlijkheidsverlangen” liggen in het verschiet; en naar gelang deze doelstellingen geleidelijk aan bereikt worden, wordt het mogelijk om bewust te leven binnen de aura van de geestelijke groep waar onze ziel op natuurlijke wijze toe behoort.

Het Wesakfeest is waarlijk een groepsinspanning, een verzamelde aspiratie om deel uit te maken van de keten van de Hiërarchie – een grote kosmische magneet – waardoorheen het geestelijk getij van de energie vanuit Stier, en vanuit de Boeddha, in de harten en denkvermogens van de mensen kan stromen om deze te verlichten en te verheffen, en zo het feit van het Koninkrijk Gods openbarend.

 

bovenaan de pagina ^