Bedenkingen over Dienst

U zult allen op zekere dag ontwaken tot het besef dat de Wetenschap van Dienst van groter belang is dan de Wetenschap van Meditatie, omdat het de poging en de krachtige activiteit van de dienende discipel is die de zielekrachten opwekt, meditatie tot een noodzakelijke eis maakt en de manier is om de versterking van het geestelijk leven teweeg te brengen

Alice Bailey

Iedereen kan groot zijn … omdat iedereen kan dienen. Je hoeft geen academische graad te hebben om te dienen. Je moet niet uw onderwerp en werkwoord gereed maken voor dienst. Je hebt enkel een hart vol van goedheid nodig. Een ziel opgewekt door liefde.

Martin Luther King Jr.

Er is geen hogere religie dan de menselijke dienst. Voor het algemene goede werken is het grootste credo.

Woodrow Wilson

Wij hebben ons geloof uitgesproken dat een van de voornaamste wetenschappen van de komende tijd opgebouwd zal worden rondom de actieve verlening van dienst. Wij hebben het woord „Wetenschap" gebruikt omdat dienst, als een geestelijke hoedanigheid, zeer spoedig zal worden erkend als de zichtbare uitdrukking van een innerlijke werkelijkheid en langs de lijn van een juist begrip van dienst zal omtrent de aard der ziel veel worden geopenbaard. Dienst is een werkwijze welke zichtbare uiterlijke en tastbare resultaten op het stoffelijk gebied voortbrengt. Ik vestig uw aandacht hierop als een bewijs van de scheppende hoedanigheid ervan. Rechtens deze scheppende hoedanigheid zal dienst ten slotte als een wereldwetenschap worden beschouwd. Dienst is een scheppingsdrang, een scheppende impuls, een scheppende energie vol betekenis. Dit scheppingsvermogen van dienst is reeds vaag in de wereld van 's mensen aangelegenheden onder verschillende namen erkend zoals de wetenschap van beroepstraining. Het ontbreekt niet aan de erkenning van de voortstuwende kracht welke naar voren komt door een juist begrip van maat­schappelijke verhoudingen en de bestudering ervan. Veel wordt tevens langs deze zelfde richtlijn bestudeerd met betrekking tot criminologie en de juiste behandeling van de jeugd van een volk en van een nationale groep.

Dienst is bij uitstek de techniek van juiste groepsverhoudingen, onverschillig of het betreft de juiste leiding van een onmaatschappelijk kind in een familie, de verstandige opneming van een ruziemaker in een groep, de behandeling van asociale groepen in onze grote steden, de juiste toe te passen werkwijze bij kinderverzorging in onze opvoedingscentra of de verhouding tussen godsdienstige en politieke partijen of tussen volk en volk. Dit alles maakt deel uit van de nieuwe in opkomst zijnde Wetenschap van Dienst. Door het opleggen van deze ziele-wet zal er ten slotte licht worden ontstoken in een verwarde wereld en zullen menselijke energieën in de goede richting gestuurd worden. Het is niet mogelijk hier meer te doen dan er in het kort op te wijzen. Het onderwerp is te groot, daar het het ontwaken van het geestelijk bewustzijn met zijn verantwoordelijkheden omvat en het opnemen van de individu in een ontwaakte groep; het houdt tevens de oplegging in van een nieuwer en hoger ritme op wereldaangelegenheden. Dit vormt derhalve een definitief wetenschappelijk streven en maakt aanspraak op de aandacht van de beste denkvermogens. Het behoort ook ten slotte de toegewijde inspanning van de werelddiscipelen op te roepen.

Alice Bailey

De beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen in dienst aan anderen.

Mahatma Gandhi

Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was. Ik werd wakker en zag dat leven dienst was. Ik handelde en zag dat dienst vreugde was.

Rabindranath Tagore

Ik weet niet wat uw bestemming zal zijn, maar ik weet een ding: de enige onder jullie die werkelijk vreugdevol zullen zijn, zijn zij die gezocht en gevonden hebben hoe te dienen.

Albert Schweitzer