Αλλαγή προτιμήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Για να Διαγραφείτε

Για να αλλάξετε οποιαδήποτε στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού (emails) ή συμβατικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε (όνομα, διεύθυνση, email κ.λπ.), παρακαλούμε πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω, σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας και τη γλώσσα σας.

Αγγλικά και Ισπανικά στην Β. & Ν. Αμερική και Άπω Ανατολή

866 United Nations Plaza
Suite 482
New York NY 10017
USA

e-mail: [email protected]

Αλλαγή προτιμήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου >

Για να Διαγραφείτε >

Αγγλικά και Ελληνικά στην Κοινοπολιτεία, Αφρική και Ευρώπη

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
UK

e-mail: [email protected]

Αλλαγή προτιμήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου >

Για να Διαγραφείτε >

Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ολλανδικά

Rue du Stand 40
Case Postale 5323
1211 Geneva 11
Switzerland

e-mail: [email protected]

Αλλαγή προτιμήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου >

Για να Διαγραφείτε >