ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ

Η Καλή Θέληση είναι μία από τις πιο βασικές πνευματικές ιδιότητες της ανθρώπινης ύπαρξης και το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην καρδιά της κάθε ανθρώπινης κοινότητας. Αυτή η ενέργεια είναι δυνητικά μια ισχυρή δύναμη για την κοινωνική αλλαγή – ακόμη η ισχύς της παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένη και υποχρησιμοποιείται. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση προωθεί την κατανόηση αυτής της ενέργειας και το ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη μιας νέας ανθρωπότητας. || Διαβάστε Περισσότερα

Εξερευνώντας τα παγκόσμια γεγονότα διαμέσου του πρίσματος της καλής θέλησης, μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας, των σχολιασμών και των άρθρων Παγκόσμιας Προβολής.  

Περισσότερα

Υπογραμμίζοντας την πρόοδο της δράσης της καλής θέλησης στον παγκόσμιο φορέα με τακτικές ενημερώσεις στο blog και το Facebook.

Περισσότερα

Σύνδεση με τον ευρύτερο εξελικτικό σκοπό μέσω της αναγνώρισης των βαθύτερων πνευματικών προτύπων, που βρίσκονται πίσω από την πολιτική, τη θρησκεία και τον πολιτισμό.

Περισσότερα

Χρησιμοποιώντας την αρχή «η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη» για να αναζωογονήσουμε τα ιδανικά ενός νέου πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του Κύκλου των Συνεδρίων μας.

Περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τις πρωτοβουλίες υπηρεσίας στην κοινωνία των πολιτών και των υποστηρικτικών τοπικών ομάδων υπηρεσίας. 

Περισσότερα

Ο νέος κόσμος δομείται διαμέσου των δημιουργικών απαντήσεων στις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Περισσότερα
  • ΝΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

    • No events currently scheduled

    ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ