Παγκόσμιο Δίκτυο Εξυπηρετητών

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Εξυπηρετητών υπάρχει παντού στον κόσμο. Είναι εξυπηρετητές των οποίων οι δραστηριότητες εμπνέονται από τις διδασκαλίες της Αιώνιας Σοφίας στην οποία βασίζονται τα βιβλία της Αλίκη Μπέιλη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία που ο Θιβετανός Διδάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές να κάνουν προετοιμάζοντας την επανεμφάνιση του Χριστού και την εξωτερίκευση της πνευματικής Ιεραρχίας, περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους:

  • Προετοιμάστε τους ανθρώπους για την επανεμφάνιση του Χριστού
  • Διευρύνετε την εργασία των Τριγώνων
  • Προωθήστε ακατάπαυστα την εργασία της Καλής Θέλησης
  • Αναλάβατε τη σταθερή διανομή των βιβλίων μου
  • Μοχθήστε προκειμένου το Φεστιβάλ του Βεσάκ να γίνει παγκόσμιο
  • Ανακαλύψτε τα μέλη του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου, όποτε αυτό είναι εφικτό και ενδυναμώστε τα χέρια τους
Περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μια Μονάδα Υπηρεσίας απαρτίζεται από ανθρώπους που συμμερίζονται ένα κοινό όραμα και αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος βασισμένου σε πνευματικές αξίες και αρχές.

Περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα παρακάτω είναι εκφράσεις των προσπαθειών των συνεργατών να φέρουν σε πέρας τους στόχους που περιέγραψε ο Θιβετανός Διδάσκαλος στην Εισαγωγή αυτής της σελίδας

Περισσότερα