ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ

Πολύς χρόνος έχει παρέλθει από τότε που θα μπορούσε να τραβηχτεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του κόσμου της θρησκείας, και του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού ή επιστημονικού τομέα. Η Πνευματικότητα έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα στις διάφορες μορφές της δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στις ανώτερες διαστάσεις της ψυχής και όλων όσα ανήκουν στο ανθρώπινο πεδίο. Κατ’ ουσίαν αφορά την εγκαθίδρυση  ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Επιδιώκοντας να διάγει μια πνευματική ζωή και να εκφράσει ανώτερες αξίες μέσω όλων των σχέσεων, κάθε ειλικρινής άνθρωπος καλής θέλησης υπηρετεί αυτήν την ευρύτερη εξελικτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο ο εξυπηρετητής είναι οργανικά συνδεδεμένος με εκείνες τις μεγάλες Υπηρετούσες Ζωές, τους Ρίσι, τους Αγίους και τους Μποντισάτβα κάθε πίστης, την Πνευματική Ιεραρχία.

Στα κείμενα της Αλίκης Μπέιλη, η Ιεραρχία παρουσιάζεται σαν μία μεγάλη κοινότητα συνείδησης. Λέγεται γι αυτήν, πως έχει αφοσιωθεί σε μια αναζήτηση κατανόησης των μυστηρίων του Θείου Σκοπού,  και πως διατηρεί ενώπιον της ανθρωπότητας σαν μια ζωντανή δεξαμενή νοήμονος αγάπης εκείνη την αναπτυσσόμενη κατανόηση, που είναι το Θείο Σχέδιο. Η  πραγματοποίηση των οικουμενικών ιδεών του Σχεδίου πραγματοποιείται, καθώς η ανθρωπότητα ανταποκρίνεται σε ανώτερες εντυπώσεις για την ολότητα και την ιερότητα της ζωής και αγωνίζεται να ενσωματώσει με νοημοσύνη  αυτές τις ενορατικές ιδέες σε κάθε τομέα σκέψης, δράσης και σχέσης (οικονομικής, πολιτικής, εκπαιδευτικής, νομικής, ψυχολογικής, θρησκευτικής κ.ο.κ). 

Υπάρχει, σήμερα μια αυξανόμενη διαισθητική ανταπόκριση στις ιδέες και τις αρχές του Σχεδίου, καθώς αυτό το ζωντανό, οικουμενικό πεδίο ιδεών και αρχών εκτυλίσσεται. Παράλληλα υπάρχει μια φυσική αφύπνιση της θέλησης, ώστε αυτό το όραμα να υπηρετηθεί με τη συμμετοχή στο Μείζον Έργο της δόμησης, και συν τω χρόνω, ενός πολιτισμού ολότητας και ορθών σχέσεων. Τα άρθρα που ακολουθούν διερευνούν αρκετές από τις ιδέες σχετικά με το Σχέδιο και είτε είναι ατόφια αποσπάσματα από τα βιβλία της Αλίκη Μπέιλη είτε έχουν υποστεί τροποποιήσεις.

Education in the New Age

Education has become of major importance today in all parts of the world. In this article certain ideas and concepts fundamental to education in all its aspects, and in the many different circumstances of the modern world, are presented.

Περισσότερα

The New Group of World Servers

Working in all the main fields of human activity and in all countries everywhere in the world, the New Group of World Servers acts as a synthesising factor within humanity and lays the foundations for right human relations and ultimate world unity.

Περισσότερα

Η Πνευματική Ιεραρχία

Οι διδασκαλίες της Σοφίας επιβεβαιώνουν διαμέσου των αιώνων το γεγονός μιας νοήμονος πνευματικής διεύθυνσης, μιας αλυσίδας υπάρξεων, η οποία υπόκειται στην εξέλιξη της συνείδησης. Το όνομα που δίνεται σε αυτόν τον κατευθυντήριο σκοπό ποικίλλει στις διάφορες παραδόσεις. Κάποιοι αναφέρονται σε αυτήν ως την πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη ή τη μεγάλη Λευκή Στοά

Περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Η ενότητα και οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις —ατομικές, κοινοτικές, εθνικές και διεθνείς— μπορούν να πραγματοποιηθούν με την κοινή δράση των ανδρών και των γυναικών καλής θέλησης σε κάθε χώρα».

Περισσότερα

Παγκόσμια Θρησκεία στην Νέα Εποχή

Το αληθινά θρησκευτικό πνεύμα είναι θεμελιωδώς πιο ζωντανό από κάθε άλλη εποχή. Παντού οι άνθρωποι είναι σήμερα έτοιμοι για το φως και περιμένουν μια νέα αποκάλυψη. Μόνο μεγάλες και θεμελιώδεις αρχές της ζωής μπορούν πραγματικά να καλύψουν την ανάγκη της ανθρωπότητας. Η θρησκεία στη νέα εποχή πρέπει να βασίζεται σε εκείνες τις αλήθειες που είναι παγκοσμίως αποδεκτές

Περισσότερα

Η Επανεμφάνιση του Χριστού

Όμως – σήμερα ο Χριστός είναι πλησιέστερα στην ανθρωπότητα από κάθε άλλη εποχή στην ανθρώπινη ιστορία· είναι πιο κοντά απ’ όσο γνωρίζει ο πιο ανατείνων κι αισιόδοξος μαθητής και μπορεί να έρθει ακόμη πιο κοντά αν γίνουν κατανοητά όσα έχω την πρόθεση να γράψω και να φέρω στην προσοχή των ανθρώπων παντού. Γιατί ο Χριστός ανήκει στην ανθρωπότητα, στον κόσμο των ανθρώπων κι όχι μόνο στις εκκλησίες και στις θρησκευτικές πίστεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότερα

Ο Ερχόμενος

Όταν οι άνθρωποι νιώσουν ότι εξάντλησαν όλα τα αποθέματά τους κι ότι έφτασαν στο τέρμα όλων των έμφυτων δυνατοτήτων τους κι ότι τα προβλήματα και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν είναι πέραν επίλυσης ή χειρισμού, τείνουν να αναμένουν ένα θείο Ενδιάμεσο, ένα Μεσολαβητή που θα συνηγορήσει για την υπόθεσή τους στο Θεό και θα φέρει τη σωτηρία. Αναζητούν ένα Λυτρωτή. Αυτή η δοξασία για τους Μεσολαβητές, Μεσσίες, Χριστούς και Αβατάρ βρίσκεται να διατρέχει σαν χρυσό νήμα όλες τις θρησκείες και Γραφές του κόσμου και συνδέοντας τις παγκόσμιες αυτές Γραφές με κάποια κεντρική πηγή εκπόρευσης, υπάρχει σε μεγάλη αφθονία παντού. Ακόμη και η ανθρώπινη ψυχή θεωρείται σαν μεσολαβητής ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό· ο Χριστός θεωρείται από εκατομμύρια ανθρώπους ότι δρα σαν θείος μεσολαβητής ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη θειότητα.

Περισσότερα

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

World Goodwill in Social Media