ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ

Μία Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής, Επίκλησης και Διαλογισμού

17 Ιούνιος 2019

Συναντήσεις:
Λονδίνο   Νέα Υόρκη   Γενεύη

Ακούστε απ' ευθείας τις μεταδόσεις των Συναντήσεων

Η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης τηρείται από το 1952. Η Μεγάλη Επίκληση χρησιμοποιείται για να εφελκύσει πνευματικές ενέργειες από το Φως, την Αγάπη και το Σκοπό.

Ο σκοπός του Θεού για την ανθρωπότητα, το θείο Σχέδιο, πραγματοποιείται καθώς οι άνθρωποι  ανταποκρίνονται με φυσικό τρόπο, αν και συχνά ασυνείδητα, στις ανώτερες αυτές ενέργειες

Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε την Μεγάλη Επίκληση κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Μεγάλης Επίκλησης, και κάθε μέρα, με αφοσίωση και περίσκεψη, συμβάλλοντας έτσι στο Ένα Έργο της δόμησης ορθών σχέσεων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής, Επίκλησης και διαλογισμού

Περισσότερα

Η Eleanor Roosevelt ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Ακούστε μια ηχογράφηση που έγινε το 1952 από την Eleanor Roosevelt, καθώς και μια σειρά από ηχητικά προγράμματα.

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

Καθώς προσπαθούμε να εκπληρώσουμε το μερίδιό μας στην δόμηση ορθών σχέσεων στον κόσμο, ας επικαλεστούμε ανώτερες πνευματικές δυνάμεις. Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια προσευχή για όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης και κάθε πίστης. Ας την χρησιμοποιήσουμε κατά την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης 17 Ιούνιος 2019.

Περισσότερα

The Festival of Humanity - Video

Information from the Ageless Wisdom about the Festival of Humanity and World Invocation Day is included in this slightly longer program. Runs for 9:minutes.

Περισσότερα