Παραγωγές

Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα Inner Sight

An in-depth discussion on the spiritual principles presented in the 24 volumes of esoteric philosophy by Alice Bailey.

Περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από το Lucis Productions που αφορούν την Μεγάλη Επίκληση, τα Τρίγωνα, την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης, το Φεστιβάλ του Βεσάκ και πολλά άλλα.

Περισσότερα

Programs on YouTube

Watch and share videos in different languages on the Lucis Trust You Tube channel

Περισσότερα

In the Tracks of Hercules

A Creative Arts Project celebrating themes from the Alice Bailey book, The Labours of Hercules. Performances and an exhibition included art, music, sculpture, poetry, prose and film.

Περισσότερα