Περιοδικό «The Beacon»

The Beacon magazine

Η Alice και ο Foster Bailey δημιούργησαν το περιοδικό «The BEACON» το 1922. Τo θεωρούσαν ως ένα σημείο συνάντησης όπου οι εσωτεριστές συνεισφέρουν τα οράματά τους, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να αναπτύσσουν τις ιδέες τους για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και το αναπτυσσόμενο Σχέδιο για τον κόσμο μας.

Το «The BEACON» είναι ένα περιοδικό εσωτερικής φιλοσοφίας που παρουσιάζει  τις αρχές της Προαιώνιας Σοφίας ως ένα σύγχρονο τρόπο ζωής.

Στα άρθρα του «The BEACON» διερευνάται ένα ευρύ φάσμα προοπτικών που αφορά την εσωτερική και εξωτερική ζωή της ανθρωπότητας.

Το έργο του «The BEACON» εστιάζεται στη φύση του ανθρώπου, του Θεού και του σύμπαντος, στο Σχέδιο για την ανθρωπότητα, στην Ιεραρχία των Διδασκάλων, στην επανεμφάνιση του Χριστού, στην ανάδειξη των αρχών της νέας εποχής στον κόσμο, την τάση των παγκόσμιων γεγονότων και τη λύση των ανθρώπινων προβλημάτων.

Δημοσιεύεται τέσσερις φορές το χρόνο και αποστέλλεται ταχυδρομικά στους συνδρομητές σε όλο τον κόσμο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ   >  1 έτος  >  2 έτη  >  3 έτη    |    Τεύχη  >  Δείγμα ενός τεύχους

 

   

Bronze Tree

Photo by Wendy Berg
Click "Read more" to see larger image

Περισσότερα

Κατάλογος Περιεχομένων

του τρέχοντος και των προηγούμενων τευχών

Περισσότερα

Αναπαραγωγή από το περιοδικό «The Beacon»

Μια επιλογή από άρθρα που παρουσιάζονται στο περιοδικό «The Beacon»

Περισσότερα