ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η Ηλεκτρική Γέφυρα είναι ένα πεδίο υπηρεσίας για όσους ενδιαφέρονται για την επιστήμη και την φιλοσοφία. Μέσα από πνευματικό στοχασμό και οραματισμό, στόχος είναι να κατασκευαστεί μία γέφυρα αγνού λογισμού μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιστήμης μέσω της γλώσσας του ηλεκτρισμού…

Περισσότερα

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η επιστήμη μένει ακόμη να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος συνδέεται ηλεκτρικά με το περιβάλλον του. Όταν αυτό το χάσμα γεφυρωθεί, θα αρχίσει να αποκαλύπτεται ο προορισμός του ανθρώπου ως δημιουργικού ηλεκτρικού διαμεσολαβητή μεταξύ του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου…

Περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ο μαγνητισμός είναι ένα «ρυθμικό φαινόμενο» για τον επιστήμονα και τον εσωτεριστή εξίσου, ο οποίος το χρησιμοποιεί για να μετουσιώσει τη δομή της μορφής σε έναν όλο και πιο εξευγενισμένο φορέα για το πνεύμα. Ο μαγνητικός άνθρακας διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο σε αυτήν την ηλεκτρική διαδικασία…

Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το εξάγωνο είναι το σύμβολο της Συμπαντικής Δημιουργίας. Αντιπροσωπεύει τις έξι ηλεκτρικές δυνάμεις στη φύση και μία ακόμα συνθέτουσα τα πάντα δύναμη. Η διασταύρωση ανάμεσα στη συνείδηση και την ύλη πραγματοποιείται μέσω μιας γεωμετρίας φράκταλ που δημιουργείται ηλεκτρικά και βασίζεται στο εξάγωνο…

Περισσότερα