Βιβλία της Αλίκης Μπέιλη

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ

Τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλη, που έχουν γραφεί σε συνεργασία με τον Θιβετανό Διδάσκαλο μεταξύ των ετών 1919-1949, αποτελούν συνέχεια της προαιώνιας σοφίας· ένα σύστημα εσωτερικής διδασκαλίας που έχει παραδοθεί από τα αρχαία χρόνια με μία μορφή η οποία προσαρμόζεται σε κάθε εποχή. Το έργο αυτό που έκαναν μαζί παρήγαγε δεκαεννιά βιβλία Εσωτερικής Φιλοσοφίας, ενώ, η Αλίκη Μπέιλη έγραψε, επίσης, πέντε ακόμα βιβλία. Τα βιβλία διατίθενται με μαλακό και σκληρό εξώφυλλο και, παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή των βιβλίων σε ηχητική και ηλεκτρονική μορφή. Επτά Συλλογές περιέχουν αποσπάσματα από τα βιβλία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Είναι, επίσης, διαθέσιμο, ένα γενικό ευρετήριο των 24 βιβλίων. Ο ψηφιακός δίσκος (CD-ROM) o οποίος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες, κάνει προσβάσιμη την αναζήτηση και στα 24 βιβλία.

 

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - (Τομ. Ι) – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δύο τόμοι που περιέχουν μια σειρά προσωπικών και ομαδικών οδηγιών που δόθηκαν σ’ έναν μικρό αριθμό υποψηφίων, για μια περίοδο δεκαπέντε ετών, από έναν δάσκαλο της Σοφίας. Περιλαμβάνουν λεπτομερή διδασκαλία για το Διαλογισμό, τη Μύηση και τα έξι στάδια της Μαθητείας. Τονίζουν τη νέα εποχή και προσφέρουν μια πρωτοποριακή εισήγηση της αναγκαιότητας του ομαδικού έργου, της ανάπτυξης της ομαδικής συνείδησης και της αλλαγής στην εκγύμναση για μύηση από άτομα στους ομίλους μαθητείας.

Για την Ελληνική Έκδοση, ο τόμος Ι χωρίζεται σε δύο μέρη: 1-Α και 1-Β

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - (Τομ. ΙΙ) - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δύο τόμοι που περιέχουν μια σειρά προσωπικών και ομαδικών οδηγιών που δόθηκαν σ’ έναν μικρό αριθμό υποψηφίων, για μια περίοδο δεκαπέντε ετών, από έναν δάσκαλο της Σοφίας. Περιλαμβάνουν λεπτομερή διδασκαλία για το Διαλογισμό, τη Μύηση και τα έξι στάδια της Μαθητείας. Τονίζουν τη νέα εποχή και προσφέρουν μια πρωτοποριακή εισήγηση της αναγκαιότητας του ομαδικού έργου, της ανάπτυξης της ομαδικής συνείδησης και της αλλαγής στην εκγύμναση για μύηση από άτομα στους ομίλους μαθητείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η εκπαίδευση είναι, ή θα έπρεπε να είναι, μια συνεχής διαδικασία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, που να ασχολείται περισσότερο με τη διεύρυνση της συνείδησης παρά με την απόκτηση γνώσης. Μόνη της η γνώση είναι ένα αδιέξοδο, εκτός αν φέρεται σε λειτουργική συσχέτιση με το περιβάλλον, τις κοινωνικές ευθύνες, τις ιστορικές τάσεις, τις ανθρώπινες και οικουμενικές συνθήκες και, πάνω απ' όλα, με την εξέλιξη της συνείδησης. Είναι ουσιαστικά, μια διαδικασία που οδηγεί στη συμφιλίωση του ανθρώπινου και του θείου στοιχείου στη σύνθεση ενός ανθρώπινου όντος. Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός των εκπαιδευτικών μεθόδων θα πρέπει να είναι η ορθή σχέση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, του πνεύματος και της ύλης, του όλου και του μέρους.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αυτό το βιβλίο δείχνει την αλληλεξάρτηση της Ανθρωπότητας που κρατάει τα κλειδιά της λογικής, της Ιεραρχίας που είναι η ιερή καρδιά του πλανήτη μας και της Σαμπάλα, ή των ελεύθερων εκείνων Ζωών, που είναι οι θεματοφύλακες του Σκοπού του πλανητικού μας Λόγου. Αυτή η αλληλεξάρτηση εκδηλώνεται σήμερα με την αγάπη, τη θυσία και την υπηρεσία, τις τρεις αυτές όψεις που καλύπτουν από κοινού τις ανάγκες του συνόλου.

AΠΟ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι πέντε μυήσεις του Ιησού κατά τη διάρκεια της ζωής Του στην Παλαιστίνη είναι γνωστές ως Γέννηση, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Σταύρωση, Ανάσταση και Ανάληψη. Μέσα απ’ αυτά τα πέντε στάδια της Πορείας, παρακολουθούμε τον Κύριο απ’ τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά. Αυτές οι εμπειρίες είναι και συμβολικές και πραγματικές, θέτοντας οδηγούς κατά την πορεία του μαθητή. Εξηγούν την εμπειρία της ανθρώπινης ψυχής μέσα από τα πέντε στάδια της πνευματικής της πορείας και είναι ανεκτίμητες στον άνθρωπο, δείχνοντας το τεράστιο εύρος των πέντε εμπειριών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ανάμεσα στη διάνοια και στην ενόραση υπάρχει και θα υπάρχει ένα χάσμα, μέχρις ότου γεφυρωθεί συνειδητά μέσω διαλογισμού. Η ορθή χρήση του νου οδηγεί τη συνείδηση στο όμορφο, το καλό και το αληθινό, που είναι ιδιότητες της ψυχής, μέσω των πέντε διαλογιστικών σταδίων: συγκέντρωση, διαλογισμός, θεωρία, φώτιση και ερμήνευση. Έτσι αυτά τα πέντε στάδια οδηγούν στην ένωση με την ψυχή και στην άμεση γνώση της θείας φύσης.

ΓΟΗΤΕΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η παγκόσμια θυμική αυταπάτη –το σύνολο της άγνοιας, του φόβου και της απληστίας του ανθρώπου– μπορεί να διασκορπιστεί με τη διαυγή, περιεκτική σκέψη εκείνων στους οποίους αφυπνίζεται το ψυχικό στοιχείο. Η θυμική αυταπάτη προκύπτει από μια αρνητική συναισθηματική εστίαση, ο διασκορπισμός της θυμικής αυταπάτης εξαρτάται από τη «φωτισμένη σκέψη».

ΜΥΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ - EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η μύηση είναι ένα θέμα που ασκεί μεγάλη γοητεία στους διανοούμενους κάθε σχολής σκέψης, ακόμη και σ’ εκείνους που τηρούν σκεπτικιστική και επικριτική στάση. Η μύηση είναι μια διεύρυνση της συνείδησης που οδηγεί σε αποκάλυψη και φώτιση. Στο βιβλίο αυτό σκιαγραφείται το έργο της πλανητικής Ιεραρχίας και δίνονται οι Δεκατέσσερις Κανόνες με τους οποίους ο νεοφώτιστος μπορεί να γίνει Υποψήφιος στην Πύλη της Μύησης.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο διαλογισμός δεν είναι μόνο μια τεχνική εκγύμνασης του νου –που στις μέρες μας ασκείται όλο και περισσότερο– αλλά ένα μέσο επιτυχημένης ευθυγράμμισης, ένωσης και ταύτισης με την ψυχή, τον Χριστό και σε τελευταία ανάλυση με τον «Πατέρα». Ο διαλογισμός σχετίζεται με την ροή της ενέργειας, συνεπώς πρέπει να κατανοηθούν και να αποφευχθούν οι πιθανοί του κίνδυνοι και να υιοθετηθούν τεχνικές που θα είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Το βιβλίο αυτό εκθέτει τους βασικούς παράγοντες, γενικούς και ειδικούς, που προσδιορίζουν ότι ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της επιστήμης του διαλογισμού είναι η πλανητική υπηρεσία.

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αυτός ο τόμος αποτελεί μια πρωτότυπη παράφραση, με σχόλια, των Σούτρας του Πατάνζαλι. Οι Γιόγκικες Σούτρας έχουν αρχαία καταγωγή και καταγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Πατάντζαλι, που θεωρείται ο ιδρυτής της Σχολής της Ράτζα Γιόγκα. Ο έλεγχος του νου και η φώτισή του από την ψυχή πραγματοποιούνται με την εξάσκηση στη Ράτζα Γιόγκα.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Έξι βασικά παγκόσμια προβλήματα –η ψυχολογική αποκατάσταση των εθνών, το παγκόσμιο πρόβλημα των παιδιών, κεφάλαιο και εργασία, το πρόβλημα των φυλετικών μειονοτήτων, εκκλησίες και η διεθνής ενότητα– με πολλές προεκτάσεις, εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες προόδου της ανθρωπότητας. Σε σχέση με αυτά τα προβλήματα, σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται μία προοπτική, και ακόμα οι πνευματικοί παράγοντες και τα υποκειμενικά αίτια που έχουν σχέση με τις εξωτερικές εμφανίσεις και τις επιδράσεις στην παγκόσμια σκηνή.

Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πολλές θρησκείες αναμένουν σήμερα τον ερχομό ενός Αβατάρ ή ενός Λυτρωτή. Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού, ως παγκοσμίου Διδασκάλου για την εποχή του Υδροχόου, παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ως επικείμενο γεγονός, λογικό και πρακτικό στη συνοχή της θείας αποκάλυψης σε όλες τις εποχές. Ο Χριστός ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα μπορεί να μαθευτεί και να γίνει κατανοητός ως «η ίδια μεγάλη Ταυτότητα σε όλες τις παγκόσμιες θρησκείες».

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Είναι ευρέως αποδεκτό αποκρυφιστικό γεγονός ότι η ψυχή εργάζεται μέσα από το μηχανισμό της τριπλής προσωπικότητας –τα νοητικά, τα συναισθηματικά και τα αιθερικό-φυσικά πεδία της συνείδησης– για τη διέγερση των τριών κόσμων της ανθρώπινης εξέλιξης. Η μέθοδος με την οποία η ψυχή και οι φορείς της προσωπικότητας δρουν αμοιβαία και λειτουργούν μαζί, εκτίθενται σ’ αυτό το βιβλίο. Έτσι γίνεται ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στην πραγματικότητα ο ανθρώπινος οργανισμός.

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Καθώς η ανθρώπινη φυλή πετυχαίνει όλο και περισσότερο τη νοητική πόλωση, –αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης δύναμης του νοητικού στοιχείου–, η χρήση της γλώσσας για τη μεταβίβαση των σκέψεων θ’ ατονεί όλο και περισσότερο. Η αύξηση της τηλεπαθητικής επικοινωνίας θα μας οδηγήσει σε μια εποχή καθολικότητας και σύνθεσης. Θα πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής, οι νόμοι, η τεχνική και η διαδικασία της τηλεπαθητικής επικοινωνίας να εκτεθούν απλά, ώστε να γίνουν κατανοητά, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο, η νοητική κατανόηση και η νοητική συμπάθεια θα καταστήσουν δυνατή την αληθινή αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα έναν τελείως νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σ’ αυτό το βιβλίο ο Θιβετανός έδωσε το ψυχολογικό κλειδί της Κοσμικής Δημιουργίας. Αν μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε το σκοπό του βιβλίου, θα λέγαμε ότι είναι πενταπλός: α) να δώσει μια μεστή και συνοπτική σκιαγράφηση ενός συστήματος κοσμολογίας, φιλοσοφίας και ψυχολογίας που θα μπορέσει, ίσως, να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο, β) να διευκρινίσει τη σχέση πνεύματος και ύλης, η οποία εκδηλώνεται ως συνείδηση, γ) να εκθέσει τη συνεκτική ανάπτυξη όλων όσων βρίσκονται μέσα σ’ ένα ηλιακό σύστημα και να καταδείξει ότι καθετί εξελίσσεται, δ) να δώσει πρακτικές πληροφορίες για εκείνα τα εστιακά σημεία ενέργειας που βρίσκονται στα αιθερικά σώματα του Ηλιακού Λόγου, του μακρόκοσμου και τους ανθρώπους του μικρόκοσμου, ε) να δώσει μερικές πληροφορίες για τη θέση και το έργο εκείνων των αισθαντικών ζωών που σχηματίζουν την ουσία της αντικειμενικότητας και να υποδείξει τη φύση εκείνων των Ιεραρχιών των Υπάρξεων που σχηματίζουν απ’ την ουσία τους όλα όσα είναι ορατά και γνωστά.

Η ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου αποτελείται από δύο τόμους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. Ι)  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γράφτηκαν πέντε τόμοι κάτω από το γενικό τίτλο «Μια Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων», βασισμένοι στο γεγονός, στη φύση, στην ποιότητα και την αλληλεξάρτηση των επτά ρευμάτων ενέργειας που διαποτίζει το ηλιακό μας σύστημα, τον πλανήτη μας και όλα αυτά που ζουν και κινούνται μέσα στην τροχιά του. Αυτοί οι δύο τόμοι καταπιάνονται εκτενώς με την ψυχολογική σύνθεση ενός ανθρώπου ως ζωή, ποιότητα και εμφάνιση μιας ενσαρκωμένης, εξελισσόμενης πνευματικής οντότητας. Αφορούν, επίσης, την περίσταση μιας ανθρώπινης ψυχολογίας σε παγκόσμιες καταστάσεις και μελλοντικές δυνατότητες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. ΙΙ) - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γράφτηκαν πέντε τόμοι κάτω από το γενικό τίτλο «Μια Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων», βασισμένοι στο γεγονός, στη φύση, στην ποιότητα και την αλληλεξάρτηση των επτά ρευμάτων ενέργειας που διαποτίζει το ηλιακό μας σύστημα, τον πλανήτη μας και όλα αυτά που ζουν και κινούνται μέσα στην τροχιά του. Αυτοί οι δύο τόμοι καταπιάνονται εκτενώς με την ψυχολογική σύνθεση ενός ανθρώπου ως ζωή, ποιότητα και εμφάνιση μιας ενσαρκωμένης, εξελισσόμενης πνευματικής οντότητας. Αφορούν, επίσης, την περίσταση μιας ανθρώπινης ψυχολογίας σε παγκόσμιες καταστάσεις και μελλοντικές δυνατότητες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η επιστήμη της Εσωτερικής Αστρολογίας έχει ειπωθεί ότι θα είναι η βασική αποκρυφιστική επιστήμη του μέλλοντος. Η αστρολογία περιγράφεται σ’ αυτό το βιβλίο ως «η επιστήμη των σχέσεων», μια επιστήμη που ασχολείται μ’ εκείνες τις ρυθμιστικές ενέργειες και δυνάμεις που δρουν μέσω και πάνω σε ολόκληρο το πεδίο του διαστήματος και σ’ όλα όσα περιέχονται σ’ αυτό.

Esoteric Healing - Greek Version

Healing is an exact and an exacting science. Esoteric healing is equally scientific, based on a number of requirements, including knowledge of the constitution of man as a spiritual being and of the biology and anatomy of his physical form. In this book the seven ray techniques of healing are described; the laws and rules of healing are discussed; basic causes of disease are shown; and requirements for healing are given in detail.

ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το πρώτο μέρος αυτούς του τόμου περιέχει τους Δεκατέσσερις Κανόνες για Ομαδική Μύηση, μια επέκταση της διδασκαλίας που δόθηκε στη Μύηση, Ανθρώπινη και Ηλιακή πάνω στους Δεκατέσσερις Κανόνες για υποψήφιους μαθητές και μυημένους.

Το δεύτερο μέρος περιέχει τις εννέα μυήσεις με τις οποίες ο μαθητής απελευθερώνεται προοδευτικά από τις διάφορες μορφές της πλανητικής μας ζωής. Η δυνατότητα της ομαδικής μύησης αποτελεί μια ανάπτυξη της τωρινής εποχής· αυτός ο τόμος τονίζει την ανάπτυξη της ιδέας της ομάδας – ομαδική υπηρεσία, ομαδική ευθύνη, ομαδική μύηση και ομαδική απορρόφηση στο Ιεραρχικό κέντρο.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αυτό το βιβλίο περιέχει τους Δεκαπέντε Κανόνες της Μαγείας (για τον έλεγχο της ψυχής ) – η ψυχή, ο λευκός Μάγος, που εκφράζεται μέσω των έμφυτων «μαγικών» του δυνάμεων. Ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά και εγγενώς θείος. Η ψυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο η ανθρωπότητα εξελίσσει μια συνείδηση θεότητας, απολυτρώνει την χονδροειδή ύλη και ελευθερώνει την καθαρή φλόγα του πνεύματος από τον περιορισμό της μορφής.

Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Αλίκη Μπέιλη ξεκίνησε τη μαθητεία της με το διδάσκαλο Koot Humi και συνέχισε με τον Θιβετανό διδάσκαλο Djwhal Khul με τον οποίο και προγραμμάτισε μια σειρά βιβλίων, παρουσιάζοντας την επόμενη φάση στη συνέχεια της Αρχαίας Σοφίας, μια δουλειά τριάντα χρόνων. Στο τέλος αυτής της περιόδου, Δεκέμβριος 1949, η Αλίκη Μπέιλη πέθανε, έτσι σταμάτησε κι η Αυτοβιογραφία της η οποία, παρ’ όλα αυτά, περιέχει αρκετά στοιχεία από τη ζωή της συγγραφέως, που δείχνουν τα στάδια της πορείας της απ’ τους χριστιανούς ευαγγελιστές μέχρι την κατάκτηση της επιστήμης του εσωτερισμού, καθώς και το συγγραφέα, τον ομιλητή και το δάσκαλο.

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια σαφή βάση στον αποκρυφιστή για τη μελέτη της συνείδησης σε βάθος καθώς και σε ορθή σχέση με το πρότυπο της ζωής του σύμπαντος. Το «άτομο» προβάλλει σαν ένα μικροσκοπικό αλλά τέλειο πανομοιότυπο της ενεργειακής δομής που είναι κοινή σε όλες τις μορφές ζωής – κοσμικές, πλανητικές, ανθρώπινες και υπανθρώπινες.

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η αναγνώριση του πεπρωμένου της ψυχής των εθνών κάτω από το φως της διδασκαλίας αυτού του βιβλίου έχει πρακτική σημασία σήμερα που αναζητούμε μια διεθνή ισορροπία. Οι ενέργειες και ιδιότητες των Ακτίνων που επηρεάζουν τους λαούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νοημοσύνη για να προωθήσουν την κατανόηση και την ενότητα.