ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Lucis Trust

Το χρήμα είναι εκδήλωση ενέργειας. Κάθε ενέργεια μπορεί να εφαρμοσθεί με διάφορους τρόπους, επειδή είναι καθαυτή μια απρόσωπη και τυφλή δύναμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιοτελώς ή ανιδιοτελώς. Όπως το χρήμα στο παρελθόν εξυπηρέτησε την προσωπική και οικογενειακή ανάγκη έτσι και στο μέλλον πρέπει να εξυπηρετήσει την ομαδική και παγκόσμια ανάγκη. Αλίκη Μπέιλη

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες του Lucis Trust χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από δωρεές, καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα ή συνδρομές για τις σπουδές στην Σχολή Αρκέην είτε για τα έντυπα και τα Δελτία. Τούτο σημαίνει ότι το έργο  εξαρτάται από την κοινή ευθύνη όλων όσων αντλούν έμπνευση από αυτό. Οι ενισχύσεις και οι τακτικές εισφορές από τους σπουδαστές  και φίλους του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων, παρέχουν τα απαραίτητα κονδύλια που χρειάζονται στον οργανισμό, ώστε να μπορέσει εξελιχθεί και να βελτιώσει την ανταπόκρισή του στην ανθρώπινη ανάγκη. Εκείνοι που συνεισφέρουν, προτρέπονται να χρησιμοποιούν έναν διαλογισμό κατά τον οποίο οραματίζονται  το χρήμα να ρέει σε δραστηριότητες που προωθούν ορθές σχέσεις (τέτοιες, όπως οι δραστηριότητες του Lucis Trust, και όχι μόνο). Εκδόσεις από τις εκδοτικές εταιρίες του Lucis, περιλαμβανομένων των βιβλίων της Αλίκης Μπέιλη και του περιοδικού The Beacon, διατίθενται προς πώληση.

Έχει ειπωθεί ότι «η αρχή του μερισμού» θα διέπει τον επερχόμενο πολιτισμό. Το χρήμα, ή η υλοποιημένη ενέργεια, είναι προς το παρόν συγκεντρωμένο κατά κύριο λόγο στα χέρια ολίγων. Όμως, μέσω της ενορχηστρωμένης προσπάθειας ενός παγκόσμιου ομίλου, το χρήμα μπορεί να αρχίσει να ανακατευθύνεται πάνω σε πνευματικές γραμμές και προς την κατεύθυνση της κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών.

Αναζήτηση Πληροφοριών σχετικά με Κληροδοτήματα

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με κληροδοτήματα και άλλους πρακτικούς τρόπους προσφοράς στο Lucis Trust.

Request Information about Bequests

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Οικονομική Ανάλυση

Ζητήστε αντίγραφο του τελευταίου ετήσιου οικονομικού ισολογισμού που δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου κέντρου του Lucis Trust.

Financial Statement

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

ΔΥΟ ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Σήμερα, αρκετά άτομα και ομάδες στον κόσμο χρησιμοποιούν, σε τακτική βάση, τους δύο «απολυτρωτικούς» διαλογισμούς. Ο πρώτος είναι ένας διαλογισμός για τους εργάτες μέσα στο Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου, που ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν το δρόμο για την επανεμφάνιση του Χριστού.

Περισσότερα

Financing Hierarchical Work

A summary of ideas from the writings of Alice Bailey on money as a potential agent for the divine Plan.

Περισσότερα