Οργανόγραμμα του Lucis Trust

Το Lucis Trust διοικείται μέσω τριών ξεχωριστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι καταχωρημένα στις ΗΠΑ, το ΗΒ και την Ελβετία, με γραφεία  στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Γενεύη. Την τελική ευθύνη για κάθε φιλανθρωπικό ίδρυμα όσο και για το έργο που αναλαμβάνει το Trust φέρουν τα Μέλη ενός Συμβουλίου. Επί του παρόντος, το Συμβούλιο αυτό έχει 7 μέλη:

Christine Morgan - Πρόεδρος

Laurence Newey - Αντιπρόεδρος

Derek Fraser

Steve Nation

Peter H. Peuler

Barbara Valocore

Mintze van der Velde

Diana Arcache (μόνο ΗΒ)

Στο Λονδίνο το Lucis Trust είναι ένα Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, με αριθμό GB 216041. Στην Νέα Υόρκη το Lucis Trust βρίσκεται καταχωρημένο σαν μη κερδοσκοπική οργάνωση απαλλαγμένη από φορολόγηση με στοιχεία 501(C)(3). Στη Γενεύη το Lucis Trust έχει καταχωρηθεί  σαν μη κερδοσκοπικός Σύλλογος με αριθμό 080.018.750