ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

Αγαπητέ φίλε,

Εργαζόμενοι κάτω από την επιφάνεια της επανάστασης στους τομείς της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτόσυνιστά μια απόκρυφη διαδικασία με εκπληκτικά επακόλουθα για το μέλλον της ανθρωπότητας.Στα ψηφιακά κυκλώματα, πάνω στα οποία βασίζονται όλα, από το διαδίκτυο μέχρι τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρισμός έχει σχεδιαστεί να διατρέχει την διάταξη του κυκλώματος σε ένα τσιπ πυριτίου, εκτελώντας έναν διατεταγμένο, επαναλαμβανόμενο χορό, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της τελετής και της τελετουργίας.

Ο ηλεκτρισμός είναι η ζωή-δύναμη της Θειότητας, η δε καθυπόταξη και κατεύθυνση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς αποτελεί εν τω συνόλω της μέρος του Θείου Σχεδίου. Όπως το εκφράζει η Αλίκη Μπέιλη, «ο ηλεκτρισμός είναι το θεμέλιο κάθε εκδήλωσης και βρίσκεται πίσω απ’ όλη την εξέλιξη. Παράγει φως με διαρκώς αυξανόμενη λαμπρότητα ...και βρίσκεται πίσω απ’ όλες τις ανθρώπινες σχέσεις ...εκείνος που έχει λύσει αυτό που βρίσκεται πίσω απ’ τα ηλεκτρικά φαινόμενα ...έχει λύσει το μυστικό της δικής του Ύπαρξης».

Σε σύγκριση με μόλις 100 χρόνια πριν, η ποιότητα του φωτός στον κόσμο βελτιώθηκε σημαντικά μέσω πειραμάτων με τον ηλεκτρισμό. Στις κατοικίες και την βιομηχανία, στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική, το φως εστιάστηκε, μετουσιώθηκε και ακτινοβολήθηκε. Περιοχές του φάσματος του φωτός, αόρατες στον ανθρώπινο οφθαλμό, εξερευνούνται, προσβλέποντας σε ένα μέλλον όπου τα εσώτερα πεδία της ύπαρξης τελικά θα ανακαλυφθούν. Η ανθρωπότητα πραγματικά κινείται προς μια εποχή φωτός κατά την οποία θα αποκαλυφθούν τα βαθύτερα μυστικά της ζωής.

Η τωρινή μας αντίληψη για το φως περιορίζεται στην σχέση του με την υλική φύση, ενώ στην εκλεπτυσμένη κατάστασή του, το φως αποτελεί την ουσία της συνειδητότητας, και στο πνευματικά αναπτυγμένο άτομο το φως εκφράζεται δια μέσου των εμπνευσμένων ιδεών. Υποδείγματα φωτός κατέρχονται από την ψυχή και εντυπώνονται πάνω στα ‘ζωτικά ρευστά’ στην κοιλότητα του εγκεφάλου. Από το σημείο αυτό διασχίζουν τα όρια μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών κόσμων, διεγείροντας τα εγκεφαλικά κύτταρα και την ηλεκτρική πυροδότηση των συνάψεων. Σαν επακόλουθο, το φως των ορατών και αόρατων κόσμων συγχωνεύεται στο κύκλωμα του εγκεφάλου, εκπληρώνοντας την προτροπή της Μεγάλης Επίκλησης, «Το Φως ας κατέλθει στη Γη».

Αυτή η συγχώνευση του φωτός της Ψυχής με το φως της ύλης συνιστά την βάση της απολύτρωσης, με την προοδευτική ανύψωση του συνόλου της δημιουργίας προς την Θειότητα. Όταν η σκέψη της πλειοψηφίας καθορίζεται από την στοργική έμπνευση της Ψυχής, οι κατώτεροι κόσμοι θα φωτιστούν από τον Θείο σκοπό και η ανθρωπότητα θα εισέλθει στο κληρονομικό της δικαίωμα σαν κομιστής φωτός. Μέσα από στοργικές, περιεκτικές σκέψεις εμπνευσμένες από την Ψυχή, αυτόματα δημιουργούνται στους κατώτερους κόσμους όμορφα γεωμετρικά σχήματα φωτός, που με τον καιρό αναπόφευκτα εισάγουν μια πιο φωτεινή κατάσταση συνείδησης στις καρδιές και τις διάνοιες όσων ανταποκρίνονται. Η πρωτοβουλία της υπηρεσίας των Τριγώνων αποτελεί επ’ αυτού το απλούστερο και πιο τρανταχτό παράδειγμα.

Η ορθή εκπαίδευση των παιδιών είναι, φυσικά, καθοριστική για την ανάπτυξη μιας πιο φωτισμένης κατάστασης συνείδησης. Για το σκοπό αυτό, μελλοντικές εξελίξεις στην εκπαίδευση αναμένεται να εστιαστούν στην γεφύρωση της διάνοιας με την ενόραση. Η ενόραση είναι ο διαβιβαστής της ακτινοβόλας αλήθειας και ομορφιάς από τα πεδία της Ψυχής, της μόνης αληθινής πραγματικότητας. Καθώς αυτό αναγνωρίζεται ευρύτερα, η εφήμερη και παροδική φύση του χρόνου και του χώρου θα αποβεί ένα κεντρικό θέμα της εκπαίδευσης από κοινού με την μελέτη του μεγάλου Νόμου του Αιτίου και του Αποτελέσματος που κυβερνά την συνείδηση και παράγει όλα τα συμβάντα στον εξωτερικό κόσμο.

Η εισερχόμενη ενέργεια της έβδομης Ακτίνας της Τελετουργίας και Τάξης θα παίξει αποφασιστικό ρόλο εισάγοντας αυτές τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Η έβδομη ακτίνα διαθέτει την ικανότητα ανάμειξης όλων των ακτίνων σε ένα μεγάλο ενεργητικό φως κομίζοντας φώτιση, αποκάλυψη και την εγκαθίδρυση της τάξης πάνω στη Γη. Μια θαυμάσια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το «Διεθνές Έτος Φωτός και Τεχνολογιών βασισμένων στο Φως» το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους τα ΗΕ θα επιδιώξουν να εγείρουν παγκόσμια επίγνωση σε ότι αφορά την επιστήμη και τις εφαρμογές του φωτός, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο «η οπτική και η φωτονική (photonics) μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση σε τόσο διαφορετικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, η αγροτική οικονομία και η υγεία».

Το Διεθνές Έτος Φωτός των ΗΕ πραγματοποιείται σε μια στιγμή της ανθρώπινης εξέλιξης όπου οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και το φως κατέρχεται παντού ολόγυρά μας. Το γεγονός αυτό συμβολίζεται τόσο όμορφα στον ‘πανθορώντα’ οφθαλμό των διαστημικών τηλεσκοπίων που συλλαμβάνει την ακτινοβολία του φωτός από τις εσχατιές του σύμπαντος. Σήμερα, έχει έρθει ο καιρός όπου αυτό μπορεί να αντιστοιχιστεί με το εσωτερικό όραμα.

Για το σκοπό αυτό, το Λούσις Τραστ θα υποστηρίξει το Διεθνές Έτος Φωτός δια μέσου των σεμιναρίων της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη και το Λονδίνο, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014. Με ομιλίες, συζητήσεις και διαλογισμό θα εργαστούμε για την ενδυνάμωση του αναδυόμενου φωτός στην ανθρώπινη συνείδηση και θα εξερευνήσουμε το ρόλο των βασισμένων στο φως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών και επικοινωνιών προς την κατεύθυνση της εσωτερικής ενότητας και σύνθεσης μέσα στην ανθρωπότητα.

Ελπίζουμε ότι θα μετέχετε μαζί μας σε αυτή την ομαδική υπηρεσία, ώστε να βοηθήσουμε να αγκυροβολήσει το όραμα για το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας προς τα εμπρός σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ταξίδι της προς μιαν Εποχή Φωτός.

Στο φως του ομαδικού οράματος

ΛΟΥΣΙΣ ΤΡΑΣΤ

Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο 
"Προς μιαν Εποχή Φωτός"