Πότε

Σάββατο 28 Απριλίου 2018
  Μόνο για Σπουδαστές: 10.00πμ - 12:00μμ
  Όλοι ευπρόσδεκτοι: 1:30 - 5:15μμ
και
Κυριακή 29 Απριλίου 2018
  Όλοι ευπρόσδεκτοι: 1:30 - 5:15μμ

 

Πού

3 West Club,
3 W. 51st Street
(between 5th and 6th Ave.)
New York, NY

Βασικός Τόνος Ας μαθευτούν οι κανόνες με τους οποίους εργάζεται ο Στρατός της Φωνής μέσα στους πέπλους της μάγια. Ύστερα, ας μην ακουστεί πια αυτή η φωνή και ας προχωρήσει ο όμιλος μέσα στον Ήχο

Event Details


Video archive of the conference.

Σάββατο 28 Απριλίου

Πρωινή συνεδρίαση μόνο για σπουδαστές της Σχολής Αρκέην

Διαλογισμός μόνο για σπουδαστές του βαθμού «Υφαντές στο Φως»

Για όλους τους σπουδαστές της Σχολής Αρκέην

Λήξη της πρωινής συνεδρίασης

Απογευματινή συνεδρίαση - Ανοιχτή για όλους
Όλες οι συζητήσεις παρουσιάζονται από μαθητές της Σχολής Αρκέην

Η Τέταρτη Μεγάλη Διάρρηξη των Πέπλων - Προετοιμασία και πιθανές Επιπτώσεις της Επικείμενης Ευκαιρίας της Ανθρωπότητας

Όμιλος του Κέντρου

«Μια τέταρτη μεγάλη σχισμή μένει ακόμη να γίνει … Η τέταρτη αυτή κύρια σχισμή θα γίνει από την ίδια την ανθρωπότητα που στέκει με «μαζική πρόθεση», εστιασμένη μέσω των ομίλων που είναι εξωτερικεύσεις των Άσραμ των Διδασκάλων. Θα γίνει συνεπώς τη στιγμή κατά την οποία η Ιεραρχία θα λάβει πάλι φυσικό σχήμα πάνω στη γη».

Οραματισμός

Η Σημασία της Ομιλίας στη Ζωή του Μαθητή

Δύο μαθητές συζητούν την κατανόησή τους για την πρακτική αυτή.

Ομαδική Συζήτηση

Διάλειμμα για τσάι/καφέ

Το Ένδυμα του Θεού - Εσωτερικά και Επιστημονικά

Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Ομίλου του Κέντρου και παρουσίαση από τον Δρ James T. Ryder

Η επιστήμη έχει αρχίσει μια εξέταση της ηλεκτρικής φύσης όλων των φαινομένων στους κατώτερους κόσμους και των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτή η αναζήτηση διεισδύει στο μυστήριο του  ηλεκτρισμού που σχετίζεται με τη φύση του «ενδύματος του Θεού». Θα διερευνήσουμε τι πραγματικά σημαίνουν οι όροι «ηλεκτρισμός» και «το ένδυμα του Θεού» – μαζί με τις εκβάσεις της τελευταίας επιστημονικής έρευνας. Ο Δρ Ryder είναι συνταξιούχος αντιπρόεδρος της εταιρείας Lockheed Martin Space Systems και πρώην επικεφαλής του κέντρου Προηγμένης Τεχνολογίας.

Ομαδικός Διαλογισμός

Λήξη

Κυριακή 19 Απριλίου

Απογευματινή συνεδρίαση - Ανοιχτή για όλους
Όλοι οι ομιλητές είναι σπουδαστές της Σχολής Αρκέην

Ανοδική Κίνηση μέσα στον  Ήχο: Η Σημασία της Εσωτερικής Εκπαίδευσης

Όμιλος του Κέντρου

Ο ΗΧΟΣ, η πρώτη εκδήλωση του Ενός για Τον Οποίο «τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί», είναι ο πρόγονος κάθε κραδασμού στο σύμπαν. Η Θέληση του Λόγου μας για εκδήλωση, πάλλεται μέσα στον ΗΧΟ, και μέσα από διαβαθμισμένες σειρές εντυπώσεων που και εμείς επίσης παλλόμαστε μέσα σε Αυτόν. Ο άμεσος κύκλος βλέπει αυτή τη θέληση που επιδρά άμεσα πάνω στο κέντρο ανθρωπότητα, φέρνοντας τεράστιες προκλήσεις και εμπόδια. Η εσωτερική εκπαίδευση κρατά το κλειδί για την «εκπλήρωση αυτής της Θέλησης μέσα στο τετράγωνο» και την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τα πέπλα της πλάνης και το σημερινό αδιέξοδο.

Οραματισμός

Η Αναδιοργάνωση των Δυνάμεων του Κόσμου

Όμιλος του Κέντρου

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, θα ληφθούν υπ’ όψιν  ως ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωση των δυνάμεων του κόσμου. Με βάση την κατανόηση της διδασκαλίας της Προαιώνιας Σοφίας, θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που θέτουν οι Στόχοι. Πώς μπορεί η εσωτερική κοινότητα να υπηρετήσει καλύτερα την κινητοποίηση της καλής θέλησης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων.

 Ομαδική Συζήτηση

Μια Εσωτερική Προοπτική σε κάποια από τα Ψυχολογικά Προβλήματα της Εποχής μας

Michael Nagel

Η εσωτερική ψυχολογία προσφέρει ιδέες για μερικά από τα νέα, αινιγματικά ψυχολογικά προβλήματα που προέβλεπε ο Θιβετανός ότι θα συμβούν, καθώς η φυλή γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη και όλο και πιο ισχυρές ενέργειες κατέρχονται στη γη. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ζηλωτές και οι μαθητές είναι επίσης πιο δύσκολα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ο Michael θα εξετάσει αυτούς τους προβληματισμούς με βάση την ατομική του πρακτική ως σύμβουλος.

Διάλειμμα για τσάι/καφέ

Το Φεστιβάλ του Βεσάκ – To κινούμενο Ιερό (The moving sanctuary)

Αυτή η γιορτή σηματοδοτεί το ύψιστο σημείο του πνευματικού έτους, όταν η ενέργεια του φωτισμένου σκοπού διαβιβάζεται από τον Βούδα τη στιγμή της πανσέληνου του Ταύρου. Αυτή η φωτισμένη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένα πνευματικό καταφύγιο στη συνείδησή μας, που μπορεί να θερμάνει αυτούς που χρειάζονται καταφυγή και βοήθεια. Μπορεί να προσφέρει έναν «Πύργο Σιωπής» για τον κατώτερο εαυτό, καθώς και μία είσοδο στο «Μυστικό Τόπο του Υψίστου».


Ανοιχτή Συζήτηση

Λήξη