ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΟΡΠΙΟΥ

Ο Σκορπιός είναι ο μεγάλος αστερισμός που επηρεάζει το σημείο καμπής τόσο στη ζωή της ανθρωπότητας σαν σύνολο όσο και του κάθε ανθρώπου ατομικά. Κάθε βαθμίδα και κάθε όψη ανάπτυξης υπόκειται σε δοκιμασία. Μαθητής ή παγκόσμιος υπηρέτης είναι εκείνος που πέτυχε να υπερβεί τους συναισθηματικούς και νοητικούς περιορισμούς της προσωπικότητας μέσω υπηρεσίας συνεργαζόμενος με το φως και την αγάπη της ψυχής. Η μοναδική ποιότητα της ενέργειας του Σκορπιού βοηθά τα άτομα και την ανθρωπότητα στο σύνολό της να δοκιμαστούν και μέσω δοκιμής και λάθους να οδηγηθούν στην πλανητική κατανόηση και την πνευματική ανάπτυξη. Η επιμονή, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία ενεργοποιούνται μέσω υπηρεσίας προς το ευρύτερο σύνολο.

Σήμερα, η ανθρωπότητα περνά συνολικά από την τριπλή διαδικασία δοκιμασίας της προσωπικότητας. Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας, όπου η φυλή των ανθρώπων μπορεί ενιαία να κινηθεί μπροστά, καθιστάμενη η ανθρωπότητα, ο παγκόσμιος μαθητής. Κι έτσι βλέπουμε τις δοκιμασίες της φυσικής, συναισθηματικής και νοητικής κατάστασης των ανθρώπων να λαμβάνουν σαφώς χώρα στις παγκόσμιες υποθέσεις. Για να αναδυθεί θριαμβευτής από αυτή την διαμάχη, η ανθρωπότητα θα χρειαστεί να κινητοποιήσει όλα τα πνευματικά αποθέματα που διαθέτουμε μέχρι του σημείου της κρίσης. Μέσω πόνου, μέσω δοκιμασίας και εξέτασης, μπορούμε να αναδυθούμε ως ο θριαμβευτής μαθητής, εξαγνισμένοι και ενδυναμωμένοι στον χαρακτήρα, στην ποιότητα της επιθυμητικής ζωής μας και στις αξίες που επιλέγουμε να αποδεχτούμε σαν ένα επίπεδο καλής ζωής για άπαντες τους ανθρώπους. Η μαλθακότητα, ο εγωισμός, οι προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες μπορούν να παραδοθούν στην αγάπη και το κουράγιο της ψυχικής φύσης.

Share

Lucis Trust Meetings

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 12:06 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 08:06 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 13:06 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow