ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

“STRENGTHENING THE HANDS OF THE NEW GROUP OF WORLD SERVERS”

Meditation is the primary form of service for those following a spiritual path. It is a means of cooperation and alignment with hierarchical intent. The new moon period follows upon the cycle of outbreathing in the rhythmic cycles of the breath; it is a time of pause wherein together we can establish a soul-mind-brain alignment.  During this period we work in thought to concretize the ideas and impressions received at the time of the full moon period and undertake the sometimes difficult process of translating them into practical plans that can be of service in the world. The effect of this meditative effort is to enhance the many ways in which the “power of the one Life” and the “love of the one soul” are working out through all true servers everywhere. The meeting will be held in the library of our offices at 866 United Nations Plaza, Suite 482 on the fourth floor and will include an exploration on the theme Evidence of Universality – The 2030 Agenda for Sustainable Development, followed by group discussion and meditation. Please call or email us if you will be attending, or contribute your thoughts prior to the meeting we will share them with the group when possible.


Theme:   Evidence of Universality — The 2030 Agenda for Sustainable Development


“We are today on our way to a far better civilization than the world has ever known and towards conditions which will ensure a much happier humanity and which will see the end of national differences, of class distinctions (whether based on hereditary or a financial status) and which will ensure a fuller and richer life for everyone.” 
Alice A. Bailey
 

 

Question for reflection and discussion:

  1. What turning points in human consciousness are suggested by the adoption of the   2030 Agenda?
     
  2. What is significant about its (the 2030 Agenda) all-encompassing and universal nature? 

Readings:
Alice Bailey, Discipleship In the New Age, Vol. II, pp 237, 376, pp 286 - 288
Alice Bailey, Esoteric Astrology, p. 260
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/undg-discussion-
note-on-universality-and-2030-agenda.pdf

http://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs
https://www.un.org/sg/en/subsite-section/ban-ki-moon?page=329 

Live audio stream will be available at http://www.lucistrust.org/broadcast
(please email us any comments or ideas you might want to share and we will read them at the meeting).

Listen to a Live broadcast of the Meeting

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Παρασκευή 10 Αύγουστος 2018 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 00:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow