ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

The theme of the new moon meditations is strengthening the hands of the group of world servers.The meeting will include a brief talk, discusson and meditation with the goal of clarifying group thinking about the solution to major world problems. 


The effect of this meditative effort is to enhance the many ways in which the “power of the one Life” and the “love of the one soul” are working out through all true servers everywhere. The meeting will be held in the library of our offices at 866 United Nations Plaza, Suite 482 on the fourth floor and will include an exploration on the theme Right Human Relations in the Workplace, followed by group discussion and meditation. Please call or email us if you will be attending, or contribute your thoughts prior to the meeting we will share them with the group when possible.


 

Theme: Right Human Relations in the Workplace

 

 

The last several decades have seen huge changes in the way we work. Equal opportunity laws in the 1960s and 1970s sought to eradicate discriminatory employment practices against women and minorities. As a result, today’s workplace is more integrated than ever before. At the same time, technology has rendered some jobs obsolete, even as it creates new types of jobs that didn’t exist just 20 years ago. And office spaces have changed. Today, an employee might work in a traditional office during standard business hours, remotely from a home computer during non-traditional hours, or in some combination of these two. All of these changes in the workplace have a bearing on how we serve in the world at large and on how we relate to each other.


As we ponder on the problem of capital and labor in our contemporary world, we might look for the ways in which employment today reflects emerging spiritual values—among them right human relations. We might note, for instance, that the commonly accepted standard of equal opportunity in employment stems from an understanding of the one humanity. We might also spot opportunities for service in the rapidly expanding professions related to environmental science, business ethics, and the healing arts, to name just a few. In acknowledging these positive trends, we shine a light on loving human action at work—and on the remedy to the conditions of selfishness and materialism that often seem to dominate in modern work environments.


Question for reflection and discussion:
1.    Do you believe that recent changes in the way we work have influenced right human relations in the workplace? If so, how? If not, why not?
2.    In what way do changes in how we work and earn our living reflect the spiritual evolution of humanity?
3.    What do you envision as the next step in the evolution of work and right human relations?


Suggested Readings and Viewing:

Changes in the American Workplace,” Pew Center Research Social & Demographic Trends,” 06 October 2016.


Emily Moon. “Working In America in 2018,” Pacific Standard, 03 September 2018.  


Alice A. Bailey. Problems of Humanity, “Chapter III: The Problem of Capital, Labor, and Employment,” pp. 66-84.
 

 

 

 

Share

Lucis Trust Meetings

Νέα Υόρκη

Δευτέρα 7 Ιανουάριος 2019 06:00 μ.μ.

Lucis Trust
120 Wall Street, 24th floor

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

NY 10005

Οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφτείτε το ευρετήριο του Παγκόσμιου Δικτύου σε αυτόν τον ιστότοπο, για να βρείτε ένα κατάλογο από ανεξάρτητες ομάδες που οργανώνουν φεστιβάλ διαλογισμού την ημερομηνία της πανσελήνου.

Ώρα Πανσελήνου

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΩΝ ΤΟΥ LUCIS

Hνωμένο Βασίλειο

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 23:00 Λονδίνο Ώρα (Local Time)

ΗΠΑ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 18:00 Νέα Υόρκη Ώρα (Local Time)

Switzerland

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 00:00 Γενεύη Ώρα (Local Time)

Follow